San Maríno spustilo "Covid preukaz" na blockchaine VeChain

San Maríno schválilo zákonný dekrét, ktorým sa zavádza „zelený očkovací preukaz“. Tento preukaz je pre občanov San Marína osvedčením v súlade s normami Európskej únie.

Certifikát „Digital Covid“ pokrýva očkovanie proti Sars-Cov2, prekonanú infekciu alebo negatívny výsledok testu.

Certifikát „Digital Covid“ je dôležitý nástroj, ktorý zosúlaďuje republiku so štandardmi používanými v Európskej únii, zaisťuje úplnú interoperabilitu a zároveň pridáva „univerzálnu“ certifikačnú metódu založenú na technológii blockchain. Riešenie vzniklo prepojením na NFT token, teda jedinečný a neopakovateľný certifikát digitálnej autenticity, ktorý zaručuje nemennosť a prístupnosť registrácie na verejnom blockchaine VeChainThor.

Toto inovatívne riešenie umožňuje overenie na takzvaných „zelených prechodoch“ mimo Európskej únie. Certifikát bol vyvinutý s podporou spoločnosti VeChain, jednej z popredných svetových verejných blockchainových platforiem.