Súdny spor SEC vs Ripple - zverejnenie Hinmanových dokumentov

V súvislosti so žalobou SEC proti spoločnosti Ripple Labs boli zverejnené dokumenty týkajúce sa Williama Hinmana, bývalého riaditeľa Odboru korporátnych financií Americkej komisie pre cenné papiere (SEC) v rokoch 2017 až 2020. V dokumentoch sú uvedené pripomienky oddelenia pre obchodovanie a trhy k pracovnej verzii Hinmanovho prejavu z roku 2018, v ktorom Hinman naznačil, že Bitcoin (BTC) a Ethereum (ETH) podľa neho nie sú cennými papiermi.

Zo zdieľanej komunikácie vyplýva, že v rámci SEC prebiehali interné debaty týkajúce sa jasnosti prejavu, ktorý v roku 2018 predniesol vtedajší riaditeľ pre korporátne financie William Hinman. Tento prejav naznačoval, že Ethereum by sa nemuselo považovať za cenný papier. V prejave sa uvádza: „Ak odhliadneme od získavania finančných prostriedkov, ktoré sprevádzalo vznik Etherea, tak na základe môjho chápania a súčasného stavu Etherea a decentralizovanej štruktúry siete Ethereum, nie sú súčasné ponuky a predaje ETH (Ethereum) transakciami s cennými papiermi."

Pred Hinmanovým prejavom vyjadril bývalý riaditeľ SEC pre obchodovanie a trhy Brett Redfearn obavy, že Hinmanov prejav by bol v súvislosti so štatútom Etherea nejasný. Navrhol preto, že ak bolo cieľom Hinmana pozitívne vyhlásenie, že Ethereum (ETH) nie je cenným papierom, čo aj urobil, tak „jazyk by mal byť silnejší" a mal zachovať podobnú rétoriku, ako bola použitá vo vyhlásení ohľadom Bitcoinu, aby sa zabezpečila konzistentnosť.

Vedúca skupiny FinHub SEC Valerie Szczepaniková v e-maile z mája 2018 navrhla, že prejav by mal mať menej podrobností, čo by poskytlo priestor na ďalšie diskusie. V jej vyjadrení sa uvádza: „Ide o zavedenie konceptu [...], a preto je podľa mňa dobré ponechať priestor na túto diskusiu."

V decembri r. 2020 SEC iniciovala súdny proces proti spoločnosti Ripple Labs, v ktorom uviedla, že spoločnosť získala viac ako 1,3 miliardy USD prostredníctvom neregistrovanej ponuky cenných papierov digitálnych aktív so svojou kryptomenou XRP. William Hinman sa neskôr ukázal ako kľúčová postava tohto súdneho sporu.  V roku 2022 SEC uviedla, že Hinmanove názory na to, že Ethereum nie je cenný papier, nie sú názormi SEC, zatiaľ čo práve zverejnené e-maily dokazujú opak. Zverejnená mailová komunikácia z roku 2018 odhaľuje, že viacerí predstavitelia americkej Komisie pre cenné papiere a burzy (SEC) rokovali o štatúte Etherea ako cenného papiera.

Dňa 17. mája 2023 spoločnosť Ripple zaznamenala víťazstvo na súde, keď sudca zamietol návrh SEC na zapečatenie Hinmanovho prejavu, dokumentov a mailovej komunikácie a povolil ich zverejnenie.

Hinmanovo vyhlásenie bolo spoločnosťou Ripple Labs často citované počas prebiehajúceho súdneho konania. Ripple tvrdila, že Hinmanove výroky, najmä pokiaľ ide o status Etherea, sú v rozpore s tvrdením a žalobou SEC, že XRP je cenný papier. Spoločnosť Ripple sa o zverejnenie týchto dokumentov usilovala od konca roka 2021. Brad Garlinghouse, generálny riaditeľ spoločnosti Ripple a kľúčový žalovaný v tomto prípade povedal ešte pred zverejnením dokumentov, že sa oplatí počkať na ich zverejnenie.

V 89-stranovovom podaní odvolania sa spoločnosť Ripple podelila o poznatky a mnohých nezrovnalostiach v argumentácii SEC, pre ktoré SEC požadovala vydať skrátený rozsudok. Spoločnosť Ripple Labs uviedla, že regulátor trhu SEC do dnešného dňa nepreukázal svoje teórie týkajúce sa spoločného podniku, do ktorého držitelia XRP investovali, že samotný token XRP je cenný papier a že spoločnosť a jej vedúci pracovníci sú vinní z toho, z čoho ich SEC obviňuje.

Zverejnenie Hinmanových dokumentov môže podnietiť významnú diskusiu o klasifikácii kryptomien ako cenných papierov, najmä v týchto náročných časoch, keď SEC podala žaloby aj proti dvom najväčším kryptoburzám Coinbase a Binance, pričom ich obvinila z predaja neregistrovaných cenných papierov. V žalobe proti Coinbase SEC spomenula najmenej 13 kryptoaktív (vrátane kryptomeny Solana, Cardano, Pologon Matic atď.), ktoré sú podľa agentúry SEC neregistrovanými cennými papiermi a Coinbase ich sprístupnila zákazníkom.  

Podstatu argumentov spoločnosti Ripple Labs aj SEC preskúmali odborníci a mnohí z nich predpokladajú víťazstvo spoločnosti Ripple. Zatiaľ však nie je jasné, ako nové argumenty ovplyvnia toľko očakávaný súhrnný rozsudok sudkyne Analisy Torres. Podľa Paula Grewala, hlavného právneho zástupcu spoločnosti Coinbase, bude dnešný deň významným dňom pre právne otázky v oblasti kryptomien.

Okrem zverejnenia Hinmanových dokumentov dôjde k ďalším dvom významným udalostiam a to k vypočutiu spoločnosti Binance na federálnom súde v súvislosti s návrhom žaloby SEC a k očakávanej odpovedi SEC na žiadosť o vytvorenie pravidiel zo strany spoločnosti Coinbase, ktorá bola predložená už v apríli, a v ktorej sa uvádza, že súčasné predpisy sú nevhodné pre sektor kryptomien a rozvíjajúcich sa digitálnych aktív.