Súboj centralizovaných a decentralizovaných financií

Centralizované financie (CeFi) a decentralizované financie (DeFi) sú dva protikladné finančné systémy, ktoré sa objavili v poslednom desaťročí. CeFi sa vzťahuje na tradičné finančné systémy, v ktorých pri finančných transakciách zohrávajú významnú úlohu sprostredkovatelia a tretie strany, ako sú banky, finančné inštitúcie a regulačné orgány. Na druhej strane DeFi je decentralizovaný finančný systém, ktorý funguje na sieti blockchain a využíva inteligentné kontrakty na vykonávanie transakcií bez sprostredkovateľov - teda tretích strán.

Oba systémy majú svoje výhody aj nevýhody. Aké sú teda medzi nimi rozdiely a ktorý je lepšou voľbou?

CeFi vs. DeFi

CeFi je dominantným finančným systémom už celé stáročia. Má centralizovanú štruktúru, v ktorej finančné inštitúcie pôsobia ako sprostredkovatelia (tretia strana) a mali by byť zodpovedné za riadenie transakcií. V histórii sa často sa ukázalo, že CeFi je pri riadení finančného systému neefektívny a má rôzne dôležité obmedzenia. Jednou z mnohých nevýhod CeFi je jeho centralizácia, ktorá ho robí náchylným na korupciu a manipuláciu. CeFi často vyžaduje identifikáciu používateľa a často obmedzuje používateľov, ktorí sa nemôžu preukázať štátnymi dokladmi, ako napríklad pasom, občianskym preukazom alebo iným platným dokladom.

Na druhej strane DeFi je nový finančný systém, ktorý funguje na decentralizovanej sieti. Využíva inteligentné zmluvy na vykonávanie transakcií bez sprostredkovateľov z radov tretích strán. DeFi si získal popularitu vďaka svojmu redundantnému trojzložkovému účtovníctvu, transparentnosti, bezpečnosti a dostupnosti. Umožňuje komukoľvek, či už s preukazom totožnosti alebo bez neho, zúčastňovať sa na finančných transakciách bez potreby sprostredkovateľa, oprávneného správcu alebo inej tretej strany.

Korupcia v CeFi

Jedným z najväčších problémov CeFi je korupcia ľudí a dôvera v tretie strany, ktorá je potrebná na riadenie platobných transakcií. V centralizovanom systéme majú finančné inštitúcie veľkú moc, môžu vytvárať svojvoľne ľubovoľné politiky, ktoré môžu použiť napríklad na to, aby používateľom zabránili vykonávať prevody, aby ich zdržali a pod. Zároveň „oprávnení administrátori“ tretích strán môžu manipulovať so systémom vo svoj prospech. Uvedená skutočnosť často viedla k mnohým prípadom podvodov, obchodovania s dôvernými informáciami, či manipuláciou s trhom zo strany nepoctivých zamestnancov.

Finančná kríza z roku 2008 je najlepším príkladom korupcie v CeFi. Krízu spôsobila kríza rizikových hypoték, ktorá bola dôsledkom toho, že finančné inštitúcie poskytovali úvery ľuďom, ktorí si ich nemohli dovoliť. Keď sa tieto úvery prestali splácať, tak to spustilo to reťazovú reakciu, ktorá viedla ku krachu viacerých finančných inštitúcií.

Prečo je DeFi lepšou možnosťou

DeFi je lepšia možnosť, pretože je transparentná, bezpečná a bez korupcie. Použitie technológie blockchain a inteligentných zmlúv zabezpečuje, že transakcie sa vykonávajú automaticky bez ľudských sprostredkovateľov z radov tretích strán. Tým sa prakticky vylučuje možnosť manipulácie a korupcie zo strany „legálne oprávnených subjektov tretích strán“.

Okrem toho DeFi umožňuje komukoľvek zúčastňovať sa na finančných transakciách bez ohľadu na jeho občianstvo, schopnosť predložiť štátny doklad totožnosti, miesto pobytu alebo finančný status. To je obzvlášť dôležité pre jednotlivcov, ktorí nemajú prístup k tradičným finančným systémom, a ktorí sú známi aj pod názvom ako nebankoví používatelia.

V systéme DeFi je kód zákonom a možno mu dôverovať, že hovorí pravdu. Inteligentné kontrakty sú samovykonateľné, čo znamená, že sa automaticky vykonajú, keď sú splnené určité podmienky. Tým sa eliminuje potreba ľudských sprostredkovateľov alebo inštitúcií tretích strán, ako napríklad SWIFT (sieť pre banky). Transakcie sa v systéme DeFi vykonávajú transparentne a bez zaujatosti.

Prečo je kódex zákonom?

"Kód je zákon" je to fráza, ktorá pochádza zo sveta blockchainu a kryptomien. Znamená, že pravidlá a predpisy decentralizovaného systému, ako je napríklad blockchainová sieť, sa presadzujú prostredníctvom kódu alebo inteligentných zmlúv, a nie prostredníctvom tradičných právnych alebo regulačných rámcov, ktoré sú často skorumpované a náchylné na chyby. V sieti blockchain sú pravidlá a protokoly, ktorými sa riadia transakcie a interakcie medzi účastníkmi, zakódované v softvéri. Tento softvér je vykonávaný automaticky a transparentne sieťou bez potreby sprostredkovateľov alebo ľudského zásahu. Kód sa teda stáva zákonom siete.

Tento koncept je obzvlášť dôležitý v súvislosti s kryptomenami, ktoré sú postavené na blockchainových sieťach. V systéme kryptomien kód určuje vydávanie, prevod a vlastníctvo digitálnych aktív. Pravidlá a obmedzenia konkrétnej kryptomeny sú zabudované do kódu a účastníci musia tieto pravidlá dodržiavať, aby mohli so sieťou komunikovať. Koncept "kód je zákon" má pozitívne aj negatívne dôsledky. Na jednej strane zabezpečuje, že transakcie sa vykonávajú automaticky a transparentne, bez potreby sprostredkovateľov, čím sa znižuje riziko podvodov a korupcie a zvyšuje sa dôvera v systém, ale na druhej strane nemennosť kódu znamená, že prípadné vstupné chyby používateľov alebo zraniteľnosti v netestovanom softvéri môžu mať vážne dôsledky. Ak inteligentná zmluva obsahuje chybnú konfiguráciu alebo je kód  hacknutý, tak výsledky môžu byť katastrofálne. Neexistuje žiadny opravný prostriedok ani právny rámec na odstránenie problému a účastníci môžu prísť o svoje aktíva alebo utrpieť iné škody.

Tento problém sa v moderných blockchainoch stáva menším problémom vďaka programovacím jazykom, ktoré vylučujú chyby v pamäti, ako je napríklad Rust, kde kompilátory nedovolia skompilovať chybný kód, a tiež vďaka pokročilému testovaniu softvéru umelej inteligencie. Hoci koncept "kód je zákon" má mnoho výhod, tak si účastníci DeFi musia byť vedomí menších rizík pri interakcii s decentralizovanými systémami.

Záver.

Hoci CeFi bol po stáročia dominantným finančným systémom, tak v súčasnosti sa stáva odumierajúcim artefaktom starej svetovej ekonomiky. CeFi je zraniteľný ľudskou korupciou a manipuláciou zo strany neznalých regulačných orgánov, nekompetentných zákonodarcov alebo neschopných daňových úradov.

DeFi je nový finančný systém, ktorý funguje na decentralizovanej sieti, ktorá poskytuje zúčtovanie, nemennosť, transparentnosť, bezpečnosť a dostupnosť pre všetkých. V systéme DeFi je kód zákonom, čím sa eliminuje zraniteľnosť, ktorú môžeme vidieť v starom svete financií v podobe akejkoľvek možnosti korupcie. Transakcie sa v systéme DeFi vykonávajú spravodlivo a transparentne a dá sa predpokladať, že postupne sa DeFi stane budúcnosťou financií.