Rusko môže čoskoro uznať bitcoin (BTC) a ďalšie kryptomeny ako majetok

Podľa informácií agentúry RIA Novosti, prešiel prvým čítaním v dolnej komore Štátnej dumy, návrh zákona, ktorý by zdaňoval digitálne aktíva.

Navrhovaná legislatíva vyžaduje, aby miestni a zahraniční obyvatelia a organizácie v Rusku hlásili krypto transakcie v objeme nad 600.000 rubľov, čo je zhruba 8 130 dolárov ročne, na základe súčasnej trhovej ceny bitcoinu. Podľa návrhu zákona, osoby, ktoré nezaplatia alebo zaplatia neúplnú daň, zaplatia pokutu vo výške 40% z dlžnej sumy. Podľa návrhu zákona môžu ďalej ruské orgány požadovať bankové výpisy z účtov používaných pri krypto transakciách.

Pred druhým hlasovaním o tomto návrhu urobí Výbor pre rozpočet a dane Štátnej dumy pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré objasnia, ktoré transakcie budú oslobodené od dane a aké osoby budú musieť predkladať správy o vykonaných krypto transakciách.