Report Messari – vývoj Algorand za 1Q 2024

Algorand (ALGO) je platforma inteligentných zmlúv, ktorá využíva variant konsenzu Proof-of-Stake (PoS), ktorý sa nazýva Pure Proof-of-Stake (PPoS). Protokol založil počítačový vedec Silvio Micali, ktorý získal Turningovo ocenenie a je známy aj tým, že je spolu vynálezcom „dôkazov o nulových znalostiach, overiteľných náhodných funkciách (VRF) a pravdepodobnostnom šifrovaní“.

Algorand na rozdiel od iných protokolov inteligentných zmlúv typu Proof-of-Stake v súčasnosti neodmeňuje uzly, ktoré sa zúčastňujú na konsenze, ani nezahŕňa mechanizmus blokovania vložených financií alebo trestania uzlov, ktoré sa v sieti nesprávajú korektne. Algorand však plánuje v blízkej budúcnosti stimulovať svoj konsenzus. Vrstva vykonávania inteligentných zmlúv platformy Algorand je poháňaná virtuálnym strojom Algorand (AVM). AVM podporuje aplikácie natívne vyvinuté v Pythone, ako aj v programovacom jazyku TEAL. Za rozvojom siete stojí najmä Algorand Technologies, ktorý je zakladajúcim subjektom. Algorand Foundation je nezisková organizácia zameraná na ekosystémové iniciatívy, ako je správa vecí verejných, financovanie projektov založených na Algorande, budovanie nástrojov pre vývojárov a podpora rozvoja na miestnej úrovni. Ekosystém Algorand obsahuje mnoho projektov v rôznych sektoroch vrátane DeFi, RWA, platieb a hier.

Analytická správa Messari za 1Q 2024 uvádza, že Algorand zažil rekordný deň, keď spracoval viac ako 43 miliónov transakcií, najmä vďaka spusteniu projektu Orange memecoin. Algorand ukončil štvrťrok s viac ako 403 miliónmi transakcií, čo predstavuje medzikvartálny nárast o 288 %. Nárast transakcií spôsobený projektom Orange memecoin (ORA) viedol k nárastu výnosov Algorandu o 1747% na 393.000 USD. Trhová kapitalizácia spoločnosti Algorand sa zvýšila o 18%, pričom štvrťrok ukončil na úrovni 2,1 miliardy USD po dosiahnutí 2,6 miliardy USD v polovici marca. Hodnota TVL decentralizovaných financií (DeFi) Algorandu vzrástla medzikvartálne o 9% na 130 miliónov USD. Nárast hodnoty bo poháňaný najmä projektami AlgoRai Finance a Tinyman, ktoré medzikvartálne rástli o 53% a 43%. V prvom štvrťroku grantový program xGov schválil 18 žiadostí o grant v celkovej výške 1,1 milióna ALGO (190.000 USD).

Algorand plánuje prechod zo svojej súčasnej topológie prenosového uzla na topológiu siete P2P. Cieľom inovácie je zlepšiť decentralizáciu a odolnosť siete znížením závislosti na špecifických uzloch, čím sa zníži počet bodov zlyhania a rovnomernejšie sa rozšíri kontrola v celej sieti.

Platforma Algorand zaviedla v prvom štvrťroku sériu vylepšení a súčasne zaznamenala zlepšenie mnohých metrík v priebehu uvedeného štvrťroka. Spustenie AlgoKit 2.0 umožňuje podporu pre vývoj inteligentných zmlúv v Pythone a Algorand implementoval aj tzv. dynamické časy, ktoré skrátili čas blokovania o 20%. Medzitým komunita pokračovala v schvaľovaní návrhov na urýchlenie rastu DeFi a NFT v sieti. Keďže platforma Algorand pokračuje v budovaní robustnejšej siete, tak bude pripravená na nadchádzajúci zvýšený záujem a zvýšený počet transakcií počas prichádzajúceho býčieho trhu.