Report Messari – Polkadot pokračuje vo svojej ceste rozvoja a expanzie siete

Polkadot je blockchainová sieť s konsenzom „Nominated Proof-of-Stake (NPoS)“, ktorá je navrhnutá na podporu rôznych vzájomne prepojených, reťazcov špecifických pre jednotlivé aplikácie prvej vrstvy, známych ako parachainy. Každý reťazec vytvorený v rámci Polkadotu používa paritu s názvom „Technologies' blockchain development framework Substrate“, ktorý umožňuje vývojárom vybrať si špecifické komponenty, ktoré najlepšie vyhovujú ich reťazcu špecifickému pre danú aplikáciu. Polkadot sa vzťahuje na celý ekosystém parachainov, ktoré sa pripájajú k jednej základnej platforme známej ako Relay Chain. Táto základná platforma nerieši funkčnosť jednotlivých aplikácií, ale prostredníctvom validátorov je zodpovedná za zabezpečenie, riadenie a prepojenie jednotlivých parachainov.

Ekosystém Polkadot napriek medvediemu trhu naďalej pokračuje vo vývoji a počas tohto obdobia neustále prebiehajú parachainové aukcie (crowdloan) čím sa celkový počet pripojených parachainov už prehupol cez 40. Polkadot predstavil tiež najnovšiu verziu svojho systému riadenia a úspešne zaviedol formát krížových konsenzuálnych správ (XCM), a to všetko pri neustálej modernizácii siete bez toho, aby si to vyžadovalo hard forky. V 1. štvrťroku 2023 pokračoval Polkadot vo vývoji a rozširovaní siete.

Finančné výsledky spoločnosti Polkadot boli v 1. štvrťroku 2023 stabilné, pričom jej trhová hodnota v obehu sa v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom zvýšila o 51%, z 5,1 miliardy USD na 7,7 miliardy USD. Tento nárast bol o niečo vyšší ako 46 % nárast širšieho krypto trhu.

Polkadot je v súčasnosti 14. najväčším kryptoprojektom podľa trhovej kapitalizácie. Pokiaľ ide o príjmy, Polkadot v 1. štvrťroku 2023 vygeneroval 120.000 USD, čo predstavuje 28% nárast oproti predchádzajúcemu štvrťroku z 94.000 USD. Polkadot príjmy sa počítajú ako súčet všetkých poplatkov vynaložených na Relay Chain. Namiesto toho, aby poplatky pochádzali od koncových používateľov, ktorí interagujú s aplikáciami, tak poplatky na Relay Chain sa akumulujú prostredníctvom prevodov tokenov, stakingu, volieb validátorov, hlasovania o správe a účasti na parachain aukciách.

Natívny token DOT Polkadotu slúži na tri primárne účely: správa vecí verejných, staking a parachain bonding.

Polkadot (DOT) má inflačnú menovú politiku a nemá obmedzenú maximálnu ponuku. Polkadot sa snaží udržiavať ideálnu mieru stakingu, ktorá zodpovedá dostatočnému množstvu tokenov DOT, aby sa predišlo možným bezpečnostným útokom a zároveň sa zachovala likvidita natívneho tokenu.

Ročný výnos zo stakingu tokenov DOT je približne 15%, čo znamená, že vkladatelia do ekosystému Polkadot dosahujú reálny výnos približne 5%.

Metriky účtov reťazca Relay Chain sa v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom znížili, pričom počet denne aktívnych účtov klesol o 16% z 8.300 na 6.900 a denný pokles počtu novovytvorených účtov o 28% z 2.400 na 1.700. Napriek poklesu sú však obe hodnoty v súlade s historickými priemermi.

Formát správ XCM (Cross-Consensus Message Format) je formát správ a jazyk používaný na komunikáciu medzi konsenzuálnymi systémami. XCM zohráva kľúčovú úlohu v interoperabilite Polkadotu medzi parachainmi a inými systémami riadenými konsenzom. XCM umožňuje komplexné interakcie medzi konsenzami tým, že poskytuje štandardný formát správ pre blockchainy na bezproblémovú vzájomnú komunikáciu. XCMP, alebo krížový Chain Message Passing, je skutočný protokol sieťovej vrstvy na doručovanie správ vo formáte XCM iným zúčastneným parachainom. XCMP je v súčasnosti k dispozícii ako XCMP-Lite (HRMP). Od jeho uvedenia na trh v máji 2022 sa používanie XCM neustále zvyšuje, pričom v súčasnosti sa používa približne 240.000 správ XCM odoslaných k dnešnému dňu.  Nová verzia XCM V3 prinesie nové funkcie, ako napr. vylepšenú programovateľnosť, premostenie na externé siete, uzamykanie medzi reťazcami, vylepšené platby poplatkov a NFT. XCM V3 bola v januári zlúčená do základu siete Polkadot a v súčasnosti je vo fáze auditu a schvaľovania.

Parachain aukcie zaznamenali v 1. štvrťroku 2023 pokračujúci pokles celkového počtu viazaných tokenov DOT. V šiestich slotoch aukcií bolo viazaných 325.000 DOT (cca 2,1 milióna USD), čo je o 53% menej ako v minulom štvrťroku. Priemerná cena za parachain slot bola za približne 55.000 DOT, čo je výrazne menej ako priemerná cena za parachain slot počas prvej série aukcií.

Počiatočný prenájom prvej série parachain slotov siete Polkadot, ktorá zahŕňala napríklad projekty Acala, Moonbeam, Astar, Parallel a Clover, vyprší 24. októbra. Aby si parachain udržal prenájom slotu, tak sa musí zúčastniť aj v novej aukcii a úspešne sa tak uchádzať o pokračovanie prenájmu slotu. Po skončení platnosti prenájmu sa všetky pôvodné DOT, ktoré boli viazané počas aukcií, sa stanú plne likvidnými.

Spoločnosť Polkadot nedávno zverejnila sériu štyroch častí blogových príspevkov, v ktorých predstavila prvých 41 parachainov. Prvá časť série sa zaoberá DeFi, zatiaľ čo druhá časť sa zameriava na systémové reťazce, inteligentné zmluvy a sociálne médiá. Tretia časť je venovaná dátam, identifikácii, súkromiu, ukladaniu a infraštruktúre a štvrtá časť sa venuje udržateľnosti siete, IoT (internet vecí), NFT, hrám a Metaverse.

Zhromažďovanie súhrnných údajov o Polkadot parachinoch môže byť náročné, ale spoločnosť Messari analyzovala niektoré údaje najlepších parachainov. TVL (celková uzamknutá hodnota) je dobre rozptýlená medzi popredné parachainy siete Polkadot. Lídrom je Moonbeam (TVL = 64 miliónov USD) a tesne za ním nasledujú Acala (TVL=52 miliónmi USD,) Astar (TVL=45 miliónov USD) a Parallel (TVL=43 miliónov USD).

Stojí za zmienku, že vyššie uvedené metriky TVL nezahŕňajú tzv. liquid staking. Pri zohľadnení liquid stakingu sa čísla výrazne zmenia. Liquid crowdloan spoločnosti Parallel za účasť v aukciách DOT má hodnotu 183 miliónov USD a napríklad Acala má spolu uzamknutú TVL hodnotu 170 miliónov USD.

Podľa výročnej správy vývojárov Electric Capital mala spoločnosť Polkadot opäť jednu z najväčších komunít vývojárov, s viac ako 750 vývojármi na plný úväzok a 2000 vývojármi celkom.  Polkadot Blockchain Academy v súčasnosti prijíma prihlášky do svojej tretej vlny na univerzite v Berkeley v Kalifornii. Akadémia školí inžinierov, ktorí získajú kvalifikáciu v oblasti technológie Web3. Jej program zahŕňa témy, ako napr. kryptografia, ekonomika, blockchain, substrát, Polkadot parachainy, inteligentné zmluvy alebo krížový konsenzus správ (XCM). Predchádzajúce vlny sa konali na univerzite v Cambridge a Buenos Aires.

Polkadot kladie veľký dôraz na nástroje pre vývojárov, pričom poskytuje komplexný zoznam open-source technológií, ktoré prispievajú a spoliehajú sa na Polkadot, Kusama a Substrate. Tento zoznam sa nazýva Polkadot Open-Source Tech Stack a je rozdelený do rôznych kategórií, ako sú používateľské rozhranie, nástroje, API, vývojárske jazyky, inteligentné zmluvy, reťazce, nástroje na údržbu siete, podpisy, konsenzus siete atď. Polkadot ponúka tieto nástroje vývojárom, aby im uľahčil budovanie na sieti Polkadot a prispeli tak celkovo k rastu ekosystému.

Prístup spoločnosti Polkadot ku konsenzu je jedinečný a využíva mechanizmus „Nominated Proof-of-Stake (NPoS)“. K 1. štvrťroku malo 97% validátorov  výšku vkladu od 1,7 až 2,6 milióna DOT tokenov, čo naznačuje úspech modelu. Výsledkom je, že Polkadot sa môže pochváliť vysokým Nakamotovým koeficientom okolo 70, čo vysoko nad priemerom odvetvia.

V snahe sprístupniť staking všetkým, Polkadot minulý štvrťrok predstavil nominačné fondy. Tieto pooly umožňujú viacerým držiteľom DOT kombinovať svoje tokeny a pôsobiť tak ako jeden nominátor, podporujúc vybraný súbor validátorov s ich agregovaným podielom. Nominačné fondy sú dostupné prostredníctvom stakingu dashboard a obľúbenými peňaženkami ako Nova Wallet, Talisman a SubWallet.

Spôsob riadenia ekosystému Polkadot - OpenGov otvára novú éru komunitne orientovaného riadenia. Tento inovatívny model sa vzďaľuje od predchádzajúceho spôsobu riadnia od Parity a Web3. OpenGov umožňuje, aby každé rozhodnutie v rámci siete Polkadot bolo výsledkom referenda, ktoré navrhla komunita. Prvýkrát tak môžu súčasne prebiehať viaceré referendá, čím sa urýchli schvaľovanie.

Záver:

V Q1 2023 Polkadot pokračoval vo svojej ceste rozvoja a expanzie siete. Polkadot má skúsený tím a stabilnú finančnú výkonnosť s 51% medzikvartálnym zvýšením trhovej kapitalizácie a 28% medzikvartálnym rastom výnosov. Výdavky vo výške 1,4 milióna DOT (8,6 milióna USD) boli použité na infraštruktúru, komunitné akcie a rezervy na likviditu, čím sa štvrťrok uzavrel so zostatkom 44 miliónov DOT (280 miliónov USD). Hoci metriky účtu Relay Chain sa medzikvartálne znížili, zostali v súlade s historickými priemermi. Ekosystém Polkadot sa naďalej rozširoval, so stálym nárastom používania XCM, rastom kanálov XCM a pripojením ďalších šiestich  parachainov. Stabilita validátorov Polkadot bola zachovaná s vysokým Nakamoto koeficientom. Okrem úspešného spustenia nominačných fondov je v stakingu uzamknutých viac než 50% tokenov DOT, čím je sieť dostatočne silne zabezpečená. Budúcnosť ekosystému Polkadot vyzerá sľubne, s jasnou a „nabitou“ mapou vývoja siete. Vzhľadom na veľkú a angažovanú komunitu vývojárov sa u siete Polkadot očakáva, že v roku 2023 pribudne mnoho zaujímavých a inovatívnych produktov a aplikácií.

 

Zdroj: Messari