Prvý bitcoinový fond v juhovýchodnej Ázii

Na základe rastúceho dopytu po bitcoinových produktoch zo strany ázijských investorov spustila malajzijská spoločnosť BGBF-I svoj bitcoinový fond pre akreditovaných investorov. Bitcoinový fond BCMG Genesis bol predstavený ako prvý poistený inštitucionálny krypto produkt, ktorý bol uvedený na trh v regióne juhovýchodnej Ázie.

Manažér fondu, Subbu Vempati poznamenal: „Fond je bezpečný, poistený a bude bežať na regulovanej platforme, prostredníctvom ktorej investori môžu investovať do digitálnych aktív. Investori, tak môžu ťažiť z našich odborných, finančných, technických a bezpečnostných znalostí v oblasti investícií do bitcoinu. Rovnako tak môžu do tejto triedy aktív vstupovať s pokojom bez akýchkoľvek problémov a rizík pri priamom zaobchádzaní s digitálnym majetkom.“

Podľa požiadaviek budú musieť akreditovaní ázijskí investori pred vstupom do fondu prejsť povinnými kontrolami spojenými s praním špinavých peňazí (AML) a zároveň registráciou KYC (poznaj svojho zákazníka). Oficiálna webová stránka fondu predpokladá minimálny výnos 12% ročne, pričom zdôrazňuje skutočnosť, že samotný bitcoin za posledných 12 mesiacov vzrástol o viac ako 260%.