Preťahuje sa Bitcoin lanom medzi súkromným a verejným sektorom?

Niektorí svetoví ekonómovia si myslia, že bitcoin je v súčasnej dobe predmetom konkurenčných prieťahov medzi vládami a ľuďmi.

Jeden z najuznávanejších svetových ekonómov Mohamed El-Erian, hlavný ekonomický poradca nemeckého giganta Allianz, napríklad poukázal na to, že Čína aktuálne vydáva rázne vyhlásenia proti bitcoinu a kryptomenám a to preto, že sa obáva, že kryptomeny narušia je menovú politiku a kontrolu.  El-Erian je jednou z najuznávanejších postáv vo finančnom svete. Okrem svojej úlohy v Allianz je tiež prezidentom Queen’s College v Cambridge a predtým predsedal Rade pre globálny rozvoj kancelárie prezidenta Obamu.

V nedávnom príspevku pre Bloomberg sa egyptsko-americký ekonóm ponoril do vzťahu medzi bitcoinom a tradičnými aktívami a do toho, čo prinesie budúcnosť bitcoinu. Pokiaľ ide o volatilitu, bitcoinu uviedol, že si myslí, že volatilita bitcoinu bude pretrvávať po zvyšok roka, pretože jeho ďalší rast znepokojuje vlády krajín, ako sú Čína a Veľká Británia.

Pravdepodobná, aktuálna volatilita je dôsledkom preťahovania sa lanom medzi vládami a ľuďmi a toto napätie bude pravdepodobne viacrozmernejšie.

V prenesenom význame, bol zatiaľ počas tohto roka súkromný sektor na sedadle vodiča, a tým urýchlil širšie prijatie bitcoinu, ako formy platby, či jeho potenciál, ako uchovávateľa hodnoty.

Najviditeľnejší impulz nastal vo februári, keď Elon Musk oznámil, že Tesla investovala časť svojej hotovosti do bitcoinu a bude ju akceptovať aj ako platbu za automobily. Táto akcia vyvolala reakciu mnohých ďalších spoločností a rozbehli sa rovnakým smerom. Avšak ako rýchlo sa to začalo, tak rýchlo sa to zastavilo, keď sa Elon Musk obrátil bitcoinu čiastočne chrbtom. Či sú za tým jeho hry, alebo úmysel záujmu o štátne dotácie, zatiaľ nie je úplne jasné.

Pre väčšinu vlád však bitcoin predstavuje veľké riziko. Ohrozuje to ich menovú politiku a kontrolu nad finančným systémom. Okrem toho by takáto situácia mohla tiež znížiť prijatie CBDC. Mohamed El-Erian je presvedčený, že tieto vlády budú naďalej „vyvíjať regulačný tlak“ na atraktivitu a životaschopnosť decentralizovaných variantov, akým kryptomeny jednoznačne sú.

Kryptomeny roky vystupovali, ako alternatívna trieda aktív. Kryptoinvestori tvrdili, že bitcoin prevezme postupne pozíciu zlata, pričom inštitúcie, ako J.P. Morgan túto myšlienku podporujú. El-Erian súhlasí s tvrdením, že kryptomeny „minimálne prežijú aspoň vo svojich vlastných ekosystémoch“, ak by boli prísne zregulované. Kryptomeny nie sú podľa neho, na základe svojich základných atribútov, ani fyzickou, ani finančnou náhradou napríklad za akcie, dlhopisy, alebo komodity.

Prepojenia medzi kryptomenami a tradičnými aktívami však pribúdajú. Tradičné aktíva, ako sú napríklad štátne dlhopisy a akcie sa stali pre mnohých investorov neatraktívnymi a naopak kryptomeny ponúkli týmto investorom spôsob, ako diverzifikovať svoje aktíva. Krížové podiely medzi tradičnými aktívami a kryptomenami sa tak prelievajú v mnohých portfóliách rôznych investorov a spôsobujú na trhu zvýšenú volatilitu.