Potvrdené - Hard fork Berlín vyriešil nebezpečenstvo útoku siete Ethereum

Spoločnosť Ethereum Foundation uviedla, že nedávny hard fork Berlin vyriešil dlhodobé a aj súčasné nebezpečenstvo útokov na platformu, ktorým mohla byť sieť Ethereum vystavená.

V blogovom príspevku Ethereum Foundation poznamenala, že o probléme sa vedelo už od októbra 2019, pričom uviedli, že uvedená chyba bola v platforme dobre známa.

Ethereum Foundation zároveň oznámila, že možná zraniteľnosť sa ukázala byť oveľa väčšia, ak by škodlivé transakcie vyústili do blokov v rozmedzí času niekoľkých minút. Ďalším problémom, ktorý si vývojári uvedomovali, boli obavy z prerušenia tokov existujúcich zmlúv, zatiaľ čo používatelia a ťažiari nesúhlasili so zvýšenými limitmi za poplatky.

Vo vyhlásení Ethereum Foundation sa uvádza: "Uvedomili sme si, že na zvládnutie týchto problémov budeme musieť použiť dvojitý prístup. Jedným z prístupov by bolo pracovať na protokole Ethereum a nejako vyriešiť tento problém na vrstve protokolu a to najlepšie bez porušenia zmlúv a bez penalizácie takzvaného „dobrého“ správania. Druhý prístup by bol prostredníctvom softvérového inžinierstva zmenou dátových modelov a štruktúr v klientoch.“