Polygon s cieľom naskočiť na poisťovací priemysel v hodnote biliónov dolárov

Spoločnosť Polygon, jedno z najsľubnejších riešení druhej vrstvy pre sieť Ethereum, uzavrela partnerstvá so spoločnosťami Trace Network a Infosys Consulting s cieľom naskočiť na poisťovací priemysel v hodnote biliónov dolárov.

Spoločnosť Polygon vo svojom vyhlásení uviedla, že vníma veľký tlak na blockchainový ekosystém, aby sa nezastupiteľné tokeny (NFT), decentralizované financovanie (DeFi) a decentralizované poistné riešenia stali realitou pre veľké podniky a korporácie po celom svete. Za týmto účelom Polygon uzatvorilo dve partnerstvá naraz. Prvé partnerstvo je so spoločnosťou Trace Network a druhé s verejne obchodovanou spoločnosťou Infosys Consulting.

Spolupráca so spoločnosťou Trace Network má priniesť najnovšie inovácie do prípadov využitia škálovateľnej infraštruktúry druhej vrstvy spoločnosti Polygon. Zameriava sa tiež na riešenie kľúčového problému, ktorým je nedostatok prepojenia blockchainu tak, aby spoločnosti mohli využívať všetky výhody blockchainových riešení podľa vlastných podmienok. Zosúladenie stupňa kontroly a výhod blockchainu si vyžaduje hybridný prístup, kedy bude možné súkromné ​​blockchainy prepojiť s verejnými sieťami, kde prebieha väčšina aktivít. Polygon bol navrhnutý práve z tohto dôvodu.

Polygon zároveň ohlásil koncept „M-Setu“, ktorý má potenciál spôsobiť revolúciu v biliónovom poistnom priemysle. Jedná sa o hybridný blockchain, ktorého cieľom je poskytovať výhody verejného aj súkromného blockchainu. Očakáva sa tiež, že Insurechain, aplikácia M-Setu, radikálne zjednoduší proces prenosu politík medzi rôznymi poskytovateľmi.

Vďaka tomu, umožní technológia Polygon spoločnosti Insurechain komunikovať s verejným blockchainovým svetom a tiež pristupovať k interoperabilnej sieti vysokorýchlostných blockchainov, čím vytvára vrstvu interoperability medzi poskytovateľmi poistenia a zaisťuje prenos politiky naprieč blockchainovou infraštruktúrou.

Počas nasledujúcich niekoľkých týždňov Polygon oznámi ďalšie prípady použitia v oblasti poistenia, ochrany údajov, likvidácie poistných udalostí, zaistenia, zmierňovania podvodov a peer-to-peer poistenia, a to všetko na blockchaine.