Počet uzlov v platobnej bitcoinovej sieti Lightning Network vzrástol o 23 % za 3 mesiace

Počet uzlov s aktívnymi kanálmi na natívnej platobnej bitcoinovej sieti Lightning Network (LN) naďalej rastie v dôsledku rastúcej adopcie bitcoinu zo strany maloobchodných aj inštitucionálnych investorov.

Podľa údajov poskytnutých spoločnosťou Bitcoin Visuals, sa od 3. septembra do 3. decembra počet uzlov v sieti s aktívnymi kanálmi zvýšil o 23,13 %, čím v sieti pribudlo 3.534 uzlov.

Počet uzlov stabilne rástol a to aj napriek zvýšenej cenovej volatilite za posledné obdobie, keď bitcoin za posledné tri mesiace dosiahol rekordnú cenu 69.044  dolárov, aby sa následne v posledných dňoch prepadol o viac ako 20%.

Uzly Lightning Network (LN) otvárajú platobné kanály pre bitcoinové transakcie, pričom LN umožňuje bitcoinu rozširovať platobné možnosti. Transakcie sa uskutočňujú cez vzájomne otvorené kanály bez toho, aby prechádzali zápisom v blockchainovej sieti bitcoinu. Medzi peňaženky podporujúce Lightning Network platby patria Wallet of Satoshi, Blue Wallet, Phoenix, Zap, Breez, Muun a viaceré ďalšie.