Platforma BASE od spoločnosti Coinbase – čo by ste mali vedieť

Spoločnosť Coinbase sa v kryptosfére objavila podobne ako Amazon alebo Google v technologickej sfére. Platforma so sídlom v USA nie je len burzou kryptomien, ale pre mnohých je to vstupná brána do celého kryptosveta, digitálnej finančnej ríše divov, kde môžete obchodovať, investovať a ukladať svoje digitálne aktíva. Coinbase bola založená v roku 2012 Brianom Armstrongom a Fredom Ehrsamom, a rýchlo sa stala jednou z užívateľsky najpríjemnejších vstupných brán pre nováčikov aj krypto znalcov. Coinbase je vo svojom jadre kryptomenová burza, kde môžete nakupovať, predávať a obchodovať s rôznymi kryptomenami. Ponúka ľahko navigovateľné rozhranie, ktoré zjednodušuje proces nákupu kryptomien. Okrem svojej primárnej burzy bola Coinbase nápomocná pri rozširovaní celého krypto ekosystému. V roku 2021 sa zapísala do histórie tým, že sa stala prvou veľkou kryptomenovou burzou, ktorá vstúpila na burzu Nasdaq. Tento krok priniesol do sveta kryptomien ďalšiu legitimitu a uznanie hlavného prúdu.

Na rýchlo sa rozvíjajúcom krypto trhu má Coinbase významný vplyv. Aj keď zohráva kľúčovú úlohu pri popularizácii kryptomien, čelí výzvam ako každý iný hráč v tomto odvetví, vrátane regulačnej kontroly, technologického pokroku a konkurencie iných búrz. V súlade so svojim pohľadom na krypto sféru spustila Coinbase svoju vlastnú sieť s názvom „BASE“ na druhej vrstve siete Ethereum.

Ethereum sa už dlho stretáva s problémom škálovateľnosti, čo má za následok pomalé časy spracovania transakcií a prehnané poplatky počas špičky. V reakcii na to sa objavili rôzne riešenia škálovania druhej vrstvy (označenie L2 - angl. Layer 2), ktoré ponúkajú záblesk nádeje pre problémy so škálovateľnosťou Etherea. Coinbase, ako jedna z najvýznamnejších búrz s kryptomenami, predstavila BASE, škálovacie riešenie na druhej vrstve (L2), ktorá využíva tzv. Optimistic Rollups na riešenie týchto výziev. BASE je teda blockchainová sieť L2 vytvorená tak, aby pomáhala škálovať Ethereum pomocou OP Stack v spolupráci s Optimism.

Optimistic rollupjpg

 

Pre vysvetlenie: OP Stack je modulárny prístup s otvoreným zdrojom na vytváranie blockchainov. Vyslovuje sa „O-P Stack“ a umožňuje kombinovať proprietárne prvky rôznych reťazcov a vytvárať prispôsobené riešenia pre Ethereum. Optimistické súhrny (angl. Optimistic rollups) sú protokoly druhej vrstvy (L2) navrhnuté na rozšírenie priepustnosti základnej vrstvy Etherea. Znižujú výpočty v hlavnom reťazci Ethereum spracovaním transakcií mimo reťazca, čím ponúkajú výrazné zlepšenie rýchlosti spracovania

Super, ale čo to tá druhá vrstva je?

Riešenia druhej vrstvy v kontexte Etherea sú sekundárne blockchainové siete alebo protokoly postavené na hlavnej sieti Ethereum (prvej vrstve L1) s primárnym cieľom zlepšiť jej škálovateľnosť, znížiť transakčné poplatky a zvýšiť celkovú efektivitu. Sú navrhnuté tak, aby zmiernili obmedzenia siete Ethereum, medzi ktoré patrí pomalé spracovanie transakcií a vysoké poplatky. Riešenia na vrstve L2 dosahujú tieto ciele presunom časti výpočtovej a transakčnej záťaže z hlavnej L1 siete Ethereum, pričom si k nej stále zachovávajú spojenie pre zabezpečenie bezpečnosti a dôvery. Riešenia vrstvy L2 odstraňujú značnú časť spracovania transakcií z hlavnej siete Ethereum. To znižuje preťaženie na vrstve L1 a umožňuje rýchlejšie a lacnejšie transakcie. Používajú sa rôzne techniky na spojenie viacerých transakcií a ich odoslanie do hlavnej siete ako jedna transakcia alebo kontrolný bod. Škálovacie riešenia Ethereum L2 sú viaceré, ako napríklad Arbitrum, Optimism, ZkSync, Base, či iné, ktoré fungú vedľa seba.

Čo je BASE?

BASE je open-source reťazec Ethereum L2 vyvinutý v spolupráci s Optimism a inkubovaný v rámci Coinbase. Poskytuje bezpečnú, nákladovo efektívnu a pre vývojárov priateľskú platformu na vytváranie decentralizovaných aplikácií (DApps), ktoré sú zabezpečené Ethereum blockchainom L1. BASE bola postavená na open-source OP Stack s nasledujúcimi funkciami.

  • Zabezpečenie Ethereum (angl. Secured by Ethereum): BASE je postavená na bezpečnosti a škálovateľnosti Etherea a využíva odborné znalosti Coinbase na uľahčenie pripájania z Coinbase, Ethereum L1 (mainnet = hlavná sieť) a ďalších interoperabilných reťazcov. Využíva bezpečnosť Etherea a zároveň ponúka ďalšie funkcie.
  • Splnomocnenie Coinbase (angl. Empowerd by Coinbase): BASE ponúka jednoduchú integráciu s produktmi Coinbase, prístup k užívateľskej základni a rôznym vývojárskym nástrojom. To umožňuje vývojárom využiť 110 miliónov overených používateľov a aktíva vo výške 80 miliárd USD v ekosystéme Coinbase.
  • Transakcie s nízkymi poplatkami (angl. Low fee transactions): BASE je navrhnutý tak, aby ponúkal plnú kompatibilitu s virtuálnymi strojmi Ethereum (EVM = Ethereum virtual machine) za nižšiu cenu. BASE podporuje lacnejšie transakcie pre DApps a poskytuje vývojárske API na abstrakciu účtu.
  • Otvorený zdrojový kód (angl. Open Source): BASE má za cieľ byť decentralizovaný, bez povolenia a otvorený pre každého, kto má záujem o vytvorenie štandardného, modulárneho, rollup-agnostického Superchainu poháňaného riešením Optomism a snaží sa podporiť prosperujúcu komunitu vývojárov.

Ako funguje BASE?

Keďže BASE je postavená pomocou OP Stack, tak zdedila všetky výhody a technológiu Optimistic roll-upov. Rollup-y sú jadrom pohybu druhej vrstvy, ktorý sa deje na sieti Ethereum, čo radikálne znižuje poplatky a transakčné náklady. BASE využíva technológiu L2 na optimalizáciu nákladovej efektívnosti pri zachovaní plnej funkčnosti Etherea. Robí to tak, že prevádzkuje paralelnú blockchainovú sieť, ktorá funguje na vrchu primárneho reťazca Ethereum – odtiaľ termín „vrstva“. Táto sieť vrstvy 2 zabezpečuje spracovanie transakcií pre všetkých účastníkov v rámci siete BASE. Následne, keď sú tieto transakcie overené, tak sú prenesené do Ethereum L1. Primárny Ethereum blockchain potom začlení tieto dáta do svojej účtovnej knihy a pridá ich do hlavného reťazca. BASE používa tento „rollup“ mechanizmus, ktorý v podstate agreguje údaje z mnohých rôznych transakcií do jedného balíka transakcií. Konsolidáciou podobných transakcií BASE ďalej znižuje výdavky, ktoré sú spojené s pripájaním transakcií k blockchainu Ethereum. BASE v podstate slúži ako nákladovo efektívne riešenie pre vývojárov Ethereum, kde môžu používatelia a vývojári robiť transakcie oveľa lacnejšie.

Vlastnosti protokolu BASE

Bezpečnosť

BASE dedí bezpečnosť Etherea využívaním sily Ethereum vrstvy L1. Keď sú transakcie vykonávané na škálovacom riešení BASE – vrstvy L2, tak podstupujú dvojkrokový proces. Po prvé, sú rýchlo spracované mimo reťazca, čím sa optimalizuje rýchlosť transakcií a efektívnosť nákladov. Rozhodujúci bezpečnostný aspekt však vstupuje do hry počas druhého kroku, keď sa údaje o transakciách pravidelne odosielajú do prvej vrstvy Etherea L1 na overenie. To znamená, že BASE sa spolieha na robustné mechanizmy konsenzu Ethereum a bezpečnostné testované protokoly, aby sa zabezpečila integrita transakcií. Pokus o kompromitáciu alebo zvrátenie transakcie na BASE by si vyžiadal podkopanie celej siete Ethereum, čo je mimoriadne náročný výkon, ktorý účinne posilňuje bezpečnosť BASE a posilňuje jej dôveryhodnosť pre používateľov aj vývojárov.

L1 L2png

Transakčné rýchlosti a kapacita

Keďže BASE je postavená pomocou OP Stack, tak dedí všetky vlastnosti optimistických roll-upov Optimism. V súčasnej podobe je podľa Ethereum.org maximálna dosiahnuteľná transakčná rýchlosť 2.000 TPS (angl. TPS = trafic per second). Očakáva sa však, že zavedenie zdieľania údajov na sieti Ethereum zlepší škálovateľnosť v optimistických roll-upoch. Keďže roll-up transakcie musia zdieľať bokový priestor (angl. blockspace) s ostatnými non-rollup transakciami, tak ich kapacita spracovania je obmedzená dátovou priepustnosťou v hlavnom reťazci Ethereum. Danksharding zväčší priestor, ktorý majú reťazce L2 k dispozícii na publikovanie údajov na blok, a to pomocou lacnejšieho, nestáleho úložiska „blob“ namiesto drahého, trvalého CALLDATA.

Pre vysvetlenie: Danksharding je druh dizajnu shardingu, ktorý implementuje koncept poplatku za zlúčený trh na rozdiel od bežného shardingu, v ktorom majú fragmenty rôznych navrhovateľov blokov aj rôzne bloky. V dankshardingu existuje iba jeden navrhovateľ. Danksharding nenadväzuje na tradičný model „shardingu“, ktorého cieľom bolo rozdeliť blockchain na viacero častí. Shard reťaze (čiže fragmentové, alebo úlomkové reťazce) už nie sú súčasťou vývojovej mapy. Namiesto toho Danksharding používa distribuované vzorkovanie údajov cez tzv. kvapky (angl. blobs) na škálovanie siete Ethereum. Toto je oveľa jednoduchšie pre implementáciu. Za jeho zrodom stojí Dankrad Feist, skúsený vývojár Etherea. Danksharding je upgrade Etherea, ktorý výrazne zlepší škálovateľnosť siete, zníži náklady a transakčné poplatky. Očakáva sa, že bude spustený do prevádzky v 4. štvrťroku 2023.

Integrácia s inými platformami

Pretože BASE je kompatibilný s EVM (Ethereum Virtual Machine), je pre vývojárov veľmi jednoduché spustiť svoje platformy na BASE. Niektoré z najväčších platoriem DeFi a DApps, ako sú napríklad platformy AAVE, SushiSwap, Curve Finance, Uniswap a Compound, už boli spustené na BASE a môžu sa pochváliť vysokou hodnotou Total Value Locked (TVL). To demonštruje vysokú dôveru používateľov v novo spustenú experimentálnu vrstvu L2.

Používateľská skúsenosť

Coinbase o používateľskej skúsenosti povedala: „Platforma BASE je pre decentralizované aplikácie jednoduchým spôsob, ako využiť produkty a distribúciu krypto burzy Coinbase, ezproblémovú integráciu Coinbase, jednoduché fiat prevodové rampy a prístup k aktívam v hodnote 130 miliárd dolárov.“

V skutočnosti, či to bude v budúcnosti prínosom pre skutočných používateľov ukáže až čas. Pravdepodobný scenár je ten, v ktorom si používatelia budú môcť kúpiť svoje aktíva z centralizovanej burzy Coinbase (CEX) a okamžite sa stiahnuť decentralizovanú platformu BASE L2. Odtiaľ budú môcť používatelia používať väčšinu svojich obľúbených Ethereum DApps (decentralizovaných aplikácií) , ako aj niektoré nové a jedinečné DApps za podstatne nižšie náklady, ako keby ich používali na prvej vrstve Ethereum L1. Noví používatelia budú v podstate používať vrstvu L2, platiť nízke poplatky v ETH a budú si môcť ukladať svoje krypto na Coinbase za účelom ďalšieho prevodu na fiat meny bez toho, aby si vôbec uvedomovali, že používajú infraštruktúru Ethereum a využívajú bezpečnosť Etherea. Podobne, ako málokto z nás skutočne rozumie fungovaniu internetu, no používame ho denne, tak podobne si môžeme predstaviť aj scenár s L2. Coinbase tento prechod uľahčí, keďže je už teraz je obrovskou a populárnou CEX burzou.

Výhody

Riešenie Coinbase L2, BASE, ponúka niekoľko výhod pre ekosystém kryptomien.

  • Nákladovo efektívne transakcie. BASE výrazne znižuje transakčné náklady v porovnaní s Ethereum L1. V skutočnosti BASE uvádza, že je 10-krát lacnejšia ako hlavná sieť Ethereum. Vďaka tomu je pre používateľov prístupnejšia interakcia s blockchainovými aplikáciami, čím sa zvyšuje celková dostupnosť decentralizovaných financií (DeFi) a iných blockchainových služieb.
  • Rýchlejšie transakcie. Používatelia na BASE si môžu vychutnať rýchlejšie časy spracovania transakcií. Toto zlepšenie rýchlosti zlepšuje používateľskú skúsenosť, najmä pri činnostiach, ako je obchodovanie, výnosové hospodárenie (angl. Yield farming) a transakcie NFT.
  • Bezproblémová integrácia. Coinbase môže svojich 110 miliónov overených používateľov priamo pripojiť na BASE bez toho, aby museli premostiť svoje aktíva z Ethereum L1. Toto odstraňuje technickú prekážku pre nováčikov a uľahčuje im počiatočné používanie DeFi a DApps.
  • Užívateľsky prívetivý zážitok. Používatelia nemusia nevyhnutne chápať zložitosti technológie druhej vrstvy L2. Môžu jednoducho používať platformu Coinbase a zažiť rýchlejšie a lacnejšie transakcie bez potreby zložitých technických znalostí.
  • Škálovateľnosť pre DeFi. Znížené poplatky a rýchlejšie potvrdzovacie časy na BASE môžu motivovať čoraz viac používateľov k účasti na projektoch DeFi. To by mohlo viesť k zvýšeniu likvidity, lepším výnosovým príležitostiam a celkovo robustnejšiemu ekosystému DeFi.
  • Adopcia hlavného prúdu. Poskytnutím rýchlejšej a nákladovo efektívnejšej používateľskej skúsenosti môže BASE pomôcť preklenúť priepasť medzi nadšencami kryptomien a bežnými používateľmi. To môže povzbudiť viac ľudí, aby preskúmali a prijali technológiu blockchain. Cieľom BASE je urobiť kryptomeny a blockchain technológie dostupnejšie, užívateľsky prívetivejšie a nákladovo efektívnejšie, z čoho budú v konečnom dôsledku profitovať nováčikovia aj ostrieľaní kryptonadšenci a zároveň tam môžu prispieť k rastu ekosystému kryptomien.

BASE verzus iné Ethereum L2

BASE v porovnaní s niektorými ďalšími populárnymi a etablovanými blockchainmi, ako sú napríklad Cardano, alebo Solana, alebo aj v porovnaní s niektorými Ethereum L2 protokolmi podľa TVL (angl. Total Value Locked) a denného objemu transakcií vyzerá tiež veľmi dobre.

Defi Llamapng

Podľa Total Value Locked (TVL je BASE je umiestnená 3 mieste z hodnotených blockchainových protokolov podľa TVL s 347,2 miliónmi dolárov. Denný objem: BASE má podľa DefiLlama denný objem 17,6 milióna dolárov, čo je výrazne menej ako Arbitrum, ale hodnota je vyššia ako zvyšok.

comparepng

Tieto metriky naznačujú, že BASE, napriek tomu, že ide o nový blockchain druhej WEthereovej vrstvy L2 tak si udržiava primeraný objem obchodovania a má veľmi vysokú TVL v porovnaní s niektorými inými uvedenými blockchainmi, aj keď je nutné povedať, že táto metrika nemusí byť úplne presná, nakoľko staking v Cardano je otvorený a je ho kedykoľvek možné zrušiť bez viazanosti. Čiže význam týchto metrík sa môže líšiť v závislosti od konkrétnych cieľov a prípadov použitia každej platformy blockchainu. 

Záver:

BASE mení hru pri riešení problémov škálovateľnosti Etherea používaním Optimistic Roll-upov, aby boli transakcie rýchlejšie a nákladovo efektívnejšie pri zachovaní robustnej bezpečnosti. BASE funguje tak, že spracováva transakcie mimo reťazca a potom ich pravidelne kontroluje na prvej vrstve Etherea L1, aby sa zvýšila bezpečnosť. Kľúčom je, že získava tak to najlepšie z oboch svetov – rýchle transakcie a skalopevnú bezpečnosť Etherea.

BASE predstavuje zaujímavý krok v rozvoji schopností a dostupnosti technológie blockchain. BASE je navrhnutý tak, aby používateľom poskytoval lacnejšie a rýchlejšie transakcie, čím odstraňuje mnohé z prekážok, ktorým nováčikovia často čelia pri vstupe do kryptopriestoru. Vďaka bezproblémovej integrácii Coinbase môžu používatelia priamo pristupovať k BASE bez zložitosti premostenia z prvej vrstvy Ethereum L1, čo ponúka užívateľsky príjemnejší zážitok.

Potenciál BASE sa tak tiež stáva katalyzátorom pre prijatie hlavným prúdom tým, že robí DeFi a DApps dostupnejšími. Keďže kryptosvet sa naďalej rýchlo vyvíja, je dôležité byť informovaný o inováciách, ako je BASE. Neustále sa meniace prostredie kryptomien prináša obrovský prísľub a prijatie tohto vývoja umožňuje jednotlivcom zapojiť sa do ekosystému, čo umožňuje širšiu účasť na krypto revolúcii a ponúka možnosť objavovať nové trendy.

Pochopenie BASE je dôležité v rýchlo sa rozvíjajúcom svete kryptomien. Kryptomeny nie sú len o investovaní, ale ide o to byť súčasťou finančnej revolúcie. Byť informovaný o inováciách, je v podstate vnímanie budúcnosti, ktorá prichádza. Majme teda oči otvorené a buďme informovaní, pretože krypto cesta sa len začína a možnosti sú neobmedzené.

 

Zdroj: DefiLlama, Coingecko, Medium, CoinBureau