Plasm Network – riešenie škálovateľnosti

Digitálnym aktívam a technológii blockchainu sa v poslednej dobe venuje veľká pozornosť médií. Toto nové odvetvie však stále bojuje so širším prijatím verejnosti. Aj keď existuje v tejto oblasti ešte viacero otvorených otázok, ktoré je potrebné vyriešiť, ako napríklad jednoduchšie použitie, dostupnosť, tak otázka škálovateľnosti zostáva jednou z hlavných otázok, ktorú je potrebné vyriešiť pre širšie prijatie verejnosťou.

Odborníci opakovane porovnávajú transakčné kapacity (množstvo vykonaných transakcií za sekundu) u blockchainov ako Bitcoin a Ethereum s tradičnými platobnými riešeniami ako PayPal a Visa. Pre názornosť napríklad Visa, tvrdí, že je schopná zvládnuť viac ako 65 000 transakcií za sekundu, zatiaľ čo najväčšia kryptomena Bitcoin vykoná v priemere 7 transakcií za sekundu. Ak teda postavíme tieto riešenia vedľa seba tak je zrejmé, že ak majú byť kryptomeny prijaté širšou verejnosťou do používania, tak je nevyhnutné škálovateľnosť vyriešiť. Táto otázka vedie rôzne projekty k zlepšeniam a vytváraniu nových konceptov ako je napríklad Proof-of-Stake, masternodes, sharding a novšie takzvané bočné blockchainy. Jednou zo spoločností, ktorá sa snaží túto problematiku vyriešiť je Plasm Network, ktorá patrí medzi významných a perspektívnych hráčov v tejto oblasti na trhu.

Cieľom Plasm Network, je vybudovať „škálovateľnú infraštruktúru pre realizáciu web 3.0“.

Vývojom svojho riešenia Plasm Network dúfa, že vyplní medzeru v rámci riešenia platformy a škálovateľnosti decentralizovaných aplikácií s podporou inteligentných zmlúv. Ako uviedol zakladateľ Plasm Network, Sota Watanabe, tak Plasm Network  poskytuje platformu, ktorá umožňuje vývojárom budovať akékoľvek aplikácie na Plasm Network bez toho, aby sa museli zaoberať jej škálovateľnosťou.

Všetky dáta, u tradičných blockchainových sietí sú uložené v hlavnom blockchaine. Pribúdaním ďalších a ďalších údajov sa sieť zaplňuje a spomaľuje. Na vyriešenie tohto problému spoločnosť Plasm Network navrhuje, aby blockchainy vrstvy 1 (tie ako ich poznáme teraz napr. v sieti Bitcoin, či Ethereum) fungovali ako dôveryhodné vrstvy – to znamená, že budú zabezpečovať dôveryhodnosť overenia transakcie, zatiaľ čo transakcie (dáta) ako také budú spracovávané na novej vrstve 2. Výsledkom bude, že transakcie sa spracujú na vrstve 2 a do vrstvy 1 sa uloží iba konečný stav, ktorý z transakcie vyplynie. Plasm Network bude teda podporovať komunikáciu s ďalšími protokolmi, ktoré budú bežať na vrstve 2, ako je napríklad Plasm v Ethereum sieti, alebo Lightning Network u Bitcoinu.

Nie je nezvyčajné, že blockchainové projekty motivujú validátorov k zabezpečeniu siete. Spoločnosť Plasm Network ide o krok dopredu tým, že chce motivovať aj vývojárov vo svojej sieti tým, že im budú vyplácané odmeny vo forme PLM tokenov za vytváranie DApps (decentralizovaných aplikácií) v sieti. Zároveň účastníci budú môcť svoje tokeny uzamknúť (Multi-Lockdrop) do inteligentných zmlúv, ktorý bude držať ich tokeny určitý stanovený čas. Na oplátku dostanú ako odmenu tokeny, ktorých množstvo odpovedá pomeru veľkosti ich uzamknutej sumy a času, na ktorý sa tokeny rozhodli uzamknúť (to znamená, že čím je dlhšia doba uzamknutia, tým viac tokenov dostanú). Samotný Multi-Lockdrop v reále bude znamenať sériu Lockdropov, ktoré sa budú líšiť len svojimi podmienkami. Samozrejme validátori budú dostávať odmeny za validáciu blokov vo vorme tokenov PLM.  
Plasm Network doporučujeme sledovať, má totiž veľmi sľubný potenciál.