Ontology na Ethereum Virtual Machine (EVM)

Začiatkom roku 2021 začal technický tím spoločnosti Ontology vyvíjať virtuálny stroj Ontology Ethereum Virtual Machine (EVM). Okrem platforiem inteligentných zmlúv, ako sú NeoVM, Native (Ontology) VM a WasmVM pridáva Ontology podporu pre EVM.  Ethereum popisuje virtuálny stroj Ethereum (EVM) ako „jednu entitu udržiavanú tisíckami pripojených počítačov, na ktorých beží klient Ethereum.“ Cieľom bolo vytvoriť bezproblémovú interoperabilitu medzi projektom Ontology a platformou Ethereum a ponúknuť tak vývojárom a používateľom inkluzívne prostredie, zvýšenie rýchlosti blokov a zníženie manipulačných poplatkov. Aktualizácia zároveň so sebou prináša systém účtov a typy transakcií Ethereum ako aj Web 3 API, optimalizáciu, transakčné pooly a synchronizáciu blockchainového prehliadača. Ontology je vysoko výkonný blockchain s otvoreným zdrojovým kódom so špecializáciou na digitálnu identitu dát. Unikátna infraštruktúra spoločnosti Ontology podporuje robustnú kooperáciu medzi jednotlivým reťazcami (cross-chain), škálovateľnosť na tzv. druhej vrstve a ponúka podnikom flexibilitu pri navrhovaní blockchainu, podľa ich potrieb. S balíkom decentralizovaných protokolov na zdieľanie identity a údajov, zvýšenej rýchlosti, bezpečnosti a dôveryhodnosti zahŕňa projekt Ontology aj funkcie Ontology ONT ID, mobilnú aplikáciu digitálneho ID a DID, ktoré sú používané v celom ekosystéme na decentralizovanú výmenu údajov a kooperáciu jednotlivých sietí. 

Príkladom použitia sú napríklad zdravotné záznamy pacienta, ktoré podliehajú prísnym zákonom o ochrane osobných údajov vo väčšine krajín. Tieto sa môžu využívať v rámci siete Ontology bez toho, aby bola ohrozená integrita a súkromie údajov pacienta. Zdravotnícke zariadenie, ktorá prenáša takéto dôverné údaje, je schopné kontrolovať, čo a za akých podmienok je zdieľané s inými stranami, bez obáv z toho, že sa údaje o pacientoch dostanú do rúk neoprávneným osobám. Lekárske záznamy sa zvyčajne uchovávajú v ordinácii miestneho, obvodného lekára. Vždy, keď pacient príde do ordinácie, tak si lekár zaznamená podrobnosti o chorobe a následne odporučí liek. Údaje zvyčajne obsahujú informácie, napríklad aké má pacient alergie, aké lieky pravidelne užíva a podobne. Ak však pacient pôjde k inému lekárovi, alebo do nemocnice, či lekárne, tak tieto zvyčajne nemajú prístup ku všetkým potrebným záznamom o pacientovi bez toho, aby si ich vyžiadali od obvodného lekára. Je tomu tak z dôvodu zákona o ochrane osobných údajov, ktoré neumožňujú zdieľanie súkromných informácií s kýmkoľvek, kto o to požiada a zároveň každá jednotlivá organizácia má zvyčajne svoje vlastné centralizované systémy, čo rovnako sťažuje zdieľanie informácií. Technológia Ontology, predovšetkým ONT ID je decentralizovaná platforma, ktorá pomáha užívateľom spravovať ich dáta a identitu a tieto problémy tak vyriešiť. Lekárske záznamy by sa tak mohli umiestniť do siete, ktorá ich potom spojí s inými systémami na blockchaine. Aj keď všetky predmetné organizácie v dodávateľskom reťazci môžu byť spojené s rovnakým blockchainom, každá z nich sa môže rozhodnúť, aké informácie bude ďalej zdieľať. Napríklad nemocnice môžu mať úplný prístup k lekárskym záznamom, ale lekáreň môže mať povolenie iba na základné informácie, ako je napríklad totožnosť pacienta. Vďaka inteligentným zmluvám sa proces ešte zefektívni. Napríklad, ak lekár pacientovi predpíše lieky na celý týždeň a ten záznam bude odoslaný do siete Ontology, tak po vyzdvihnutí lieku z lekárne sa daný liek (transakcia) automaticky zapíše do osobného lekárskeho záznamu pacienta a lekár vie, že pacient si liek naozaj vyzdvihol.

Ontology nemá fungovať, ako jedno účelový blockchain, ale pôsobí, ako most medzi digitálnym a skutočným svetom v prostredí, ktoré sa nazýva “trustless”. „Trustless“ v skratke znamená, že schopnosť dôverovať nezávisí na zámeroch žiadnej konkrétnej tretej strany. Pokiaľ ide o využitie v reálnom svete, potenciál Ontology je prakticky neobmedzený. Dôvodom je, že blockchain ako taký, je prínosom pre všetky typy podnikania najmä preto, že umožňuje prenos údajov bezpečným, transparentným, rýchlym a lacným spôsobom.