Oči kryptofiriem sa upierajú na Európu

Odvetvie kryptomien sa výrazne transformuje v dôsledku zvýšeného počtu vládnych nariadení, a to najmä v Spojených štátoch. Mnohé kryptospoločnosti so sídlom v USA, najmä burzy, zvažujú strategický  presun svojich spoločností do zahraničia. Tento presun však obsahuje analýzu a preskúmanie nových trhov a možností pred samotným premiestnením. Na rozdiel od USA sa v súčasnosti Európa stala atraktívnou destináciou pre kryptofirmy, ktoré hľadajú priaznivejšie regulačné prostredie. Niekoľko spoločností ako sú napríklad eToro, Galaxy Digital a Ark Invest oznámilo plány na rozšírenie svojich prevádzok a presun do Európy.

Investičná platforma eToro nedávno získala súhlas na registráciu v registri CySEC CASP (Crypto Asset Service Provider). Tento míľnik umožňuje spoločnosti eToro poskytovať regulované kryptomenové služby vo všetkých členských štátoch Európskej únie (EÚ) prostredníctvom jediného subjektu, eToro (Europe) Digital Assets Ltd. Veľké spoločnosti očakávajú, že regulačný rámec MiCA (Nariadenie EÚ o trhoch s krypto-aktívami), ktorý nadobudne účinnosť v decembri 2024, toto rozšírenie v mnohých smeroch uľahčí. Pred začatím prevádzky podľa tohto nového regulačného rámca získa eToro potrebné povolenie od príslušného orgánu CySEC. Dr. Hedva Ber, zástupkyňa generálneho riaditeľa spoločnosti eToro, uviedla, že táto registrácia signalizuje, že sú na 100% pripravení prijať novú éru kryptomien, keď v budúcom roku vstúpi do platnosti nariadenie MiCA. Hedva Ber ďalej zdôraznila, že ako globálna spoločnosť regulovaná na rôznych trhoch po celom svete sa veľmi tešia na zvýšenú istotu a bezpečnosť, ktorú MiCA ponúkne spotrebiteľom a renomovaným podnikom v tomto priestore. Ber tiež zdôraznila význam Európy pre investičnú platformu eToro, keďže väčšina jej používateľov sídli práve v Európe a preto chcú aj naďalej ponúkať miestnym investorom priamy prístup k širokej škále krypto aktív ako súčasť diverzifikovaného portfólia.

Ďalšou zo spoločností, ktorá plánuje prechod do Európy je americká investičná spoločnosť Galaxy Digital, ktorá posilní svoju prítomnosť v Európe vymenovaním nového regionálneho generálneho riaditeľa. Leon Marshall, bývalý generálny riaditeľ a globálny vedúci predaja v Genesis, bol vybraný, aby viedol európske operácie Galaxy Digital. Tento krok je reakciou na vyvíjajúce sa prostredie v oblasti kryptomien v Európe, najmä vo svetle pripravovaných nariadení o trhoch s kryptomenami (MiCA). Marshall bude dohliadať na expanziu spoločnosti v regióne a bude zodpovedný za riadenie operácií a kľúčových vzťahov s klientmi. Toto vymenovanie prichádza spolu so strategickým partnerstvom Galaxy Digital s DWS, poprednou európskou spoločnosťou spravujúcou aktíva, ktorej cieľom je vyvinúť komplexný rad produktov obchodovania s digitálnymi aktívami v Európe (ETP).

Nedávno tiež stablecoinový gigant Tether odhalil svoju strategickú investíciu do Northern Data Group, nemeckej spoločnosti na ťažbu bitcoinov, o ktorej Tether tvrdí, že je pripravená stať sa najväčším nezávislým hráčom v oblasti umelej inteligencie v Európe. Tento krok predstavuje najnovšiu snahu spoločnosti o diverzifikáciu mimo fintech oblasti a je súčasťou širšieho trendu smerom k skúmaniu umelej inteligencie aj zo strany kryptopriestoru. Podľa vyjadrenia spoločnosti Tether je zameranie spoločnosti Northern Data na robustné ukladanie údajov a vysokovýkonnú výpočtovú techniku v súlade s jej vlastnými výhľadovými cieľmi. Spolupráca medzi týmito dvoma spoločnosťami bude využívať rôzne technológie vrátane umelej inteligencie a komunikácie typu peer-to-peer. Paolo Ardoino, technologický riaditeľ spoločnosti Tether, vyjadril nadšenie z tejto investície a zdôraznil jej význam pri púšťaní sa do preskúmavania nových technologických hraníc. Uviedol, že toto financovanie podčiarkuje ich záväzok k zodpovednému rastu a inováciám pri zachovaní sily a integrity rezerv tokenov Tether.

Investičná spoločnosť Ark Invest tiež robí kroky, aby vstúpila na európsky trh. Ark Invest získala Rize ETF Limited (ETF fond obchodovaný na burze so sídlom v Európe), aby si uľahčila vstup do Európy. Táto akvizícia umožní spoločnosti Ark Invest predstaviť svoje ETF ponuky aj investorom v Európe, Spojenom kráľovstve a mimo nej, kde pôsobia v rámci Záväzku kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov. Dohoda navyše podporí rast a diverzifikáciu tematických produktov Rize ETF. Podľa regulačnej prihlášky získa Ark Invest 70%-ný podiel v Rize ETF od spoločnosti AssetCo so sídlom v Spojenom kráľovstve za cenu 5,25 milióna libier (7 miliónov dolárov). Ako súčasť dohody budú Ark Invest a AssetCo spolupracovať na uvedení nových ETF produktov z pohľadu jednotnej správy aktív AssetCo, River and Mercantile. AssetCo sa predtým dohodla na získaní väčšinového podielu v Rize ETF v júli 2021. Cieľom spoločnosti Ark Invest je do konca roka predstaviť niekoľko svojich aktívne riadených stratégií v Európe. Cathie Wood, zakladateľka, CIO a generálna riaditeľka spoločnosti Ark Invest, zdôraznila význam tejto akvizície a uviedla, že akvizícia podporuje záväzok spoločnosti Ark Invest ponúkať vysokokvalitné tematické investičné riešenia globálnemu investorskému publiku, najmä európskym investorom, ktorí nemali prístup k ich produktom. Cathie Wood ďalej zdôraznila silný potenciál rastu na európskom ETF trhu, ktorý je poháňaný zvyšujúcou sa dostupnosťou takýchto produktov prostredníctvom digitálnych platforiem a rastúcim dopytom po inovatívnych investičných expozíciách poskytovaných aktívnymi ETF.

Opačným smerom ako uvedené spoločnosti sa rozhodla ísť kryptomenová burza Bybit, ktorá sa rozhodla budúci mesiac pozastaviť operácie v Spojenom kráľovstve v reakcii na nedávne regulačné zmeny. Stalo sa tak len týždeň po tom, čo spoločnosť uviedla, že skúma všetky možnosti, ako pokračovať so svojou prítomnosťou vo Veľkej Británii. Od 1. októbra si už noví zákazníci nebudú môcť zakladať účty a od 8. októbra budú mať existujúci zákazníci obmedzenú možnosť vkladať prostriedky, vytvárať nové zmluvy alebo zvyšovať svoje pozície. Stále však budú môcť znižovať a zatvárať svoje pozície a vyberať si svoje prostriedky z platformy. Dátum 8. októbra má ďalší význam, pretože sa zhoduje s termínom, ktorý sa týka dodržiavania predpisov Spojeného kráľovstva týkajúcich sa reklamy a propagácie. Tieto nariadenia stanovujú, že kryptopodniky musia byť registrované na Úrade pre finančné správanie (FCA), aby mohli byť schválené reklamy a propagačná komunikácia s verejnosťou. Je zaujímavé, že Bybit v súčasnosti nie je uvedený v kryptomennom registri FCA.

Spoločnosť Bybit uviedla, že vzhľadom na zavedenie nových pravidiel týkajúcich sa marketingu a komunikácie kryptopodnikov zo strany Úradu pre finančné správanie Spojeného kráľovstva, ako je uvedené vo vyhlásení o politike z júna 2023 (PS23/6) s názvom „Pravidlá finančnej propagácie krypto aktív“, sa rozhodla proaktívne prijať nariadenie a pozastaviť služby na trhu v Spojenom kráľovstve.