Nový zero-knowledge kompilátor Ethereum.

Ethereum Foundation predstavila nový zero-knowledge kompilátor (zkEVM) typu 1,  zameraný na bezpečnosť, ktorý by mal vyriešiť bezpečnostné problémy identifikované v rôznych riešeniach škálovania Ethereum poháňaných technológiou zero-knowledge  (ZK).

Ak pre Cointelegraph uviedol generálny riaditeľ a spoluzakladateľ nadácie Misha Komarov tak technológia uprednostňuje bezpečnosť a umožňuje automatické kompilovanie vysokoúrovňového programovacieho kódu do obvodov Zero-Knowledge Succinct Non-Interactive Argument of Knowledge (zk-SNARKS).

Skratka zk-SNARK je skratka pre Zero-Knowledge Succinct Non-Interactive Argument of Knowledge a vzťahuje sa na konštrukciu dôkazu, pri ktorej je možné dokázať držbu určitej informácie, napríklad tajného kľúča, bez toho, aby sa táto informácia prezradila, a bez akejkoľvek interakcie medzi overovateľom a overovaným účastníkom.

zkEVM je navrhnutý tak, aby bol kompatibilný s „evmone“, čo je C++ verzia základného exekučného prostredia Ethereum. Kľúčovým prínosom je, že kód žiadostí sa spracuje a zhrnie ako dôkaz v rovnakom formáte ako jej EVM (Ethereum Virtual Machine).

Kompatibilita ponúka lepšiu bezpečnosť a rýchlejšiu implementáciu, keďže bajtový kód je rovnaký a odstraňuje tým potrebu zdĺhavých a drahých auditov kódu. Tento prístup využívajú napríklad aj inteligentné zmluvy priamo kompatibilné s virtuálnym strojom Ethereum (EVM).

Cieľom týchto zkEVM protokolov druhej vrstvy (L2) je pomôcť Ethereu spracovať veľké množstvo transakcií a funkcií inteligentných zmlúv. Uvedené riešenia a služby ponúkajú napríklad spoločnosti ako Consensys, Polygon, StarkWare a Matter Labs, ktoré spustili riešenia ZK rollup a ktoré zabezpečujú vysokú priepustnosť pri nízkych poplatkoch pre decentralizované aplikácie, služby a používateľov siete.

Ako vysvetlil Komarov, tak riešenie závisí od automatizovaného kompilátora, ktorý kontrastuje s dizajnom iných zkEVM, ktoré manuálne definujú obvody. Existujúce prístupy opisuje ako „náročné na čas“ a „príliš zložité“, čo tiež predstavuje riziko zavedenia ľudskej chyby.

Tieto obavy boli evidentné napríklad pri objavení chyby v spoľahlivosti obvodov ZK používaných v hlavnej sieti zkSync Era Matter Labs. Bezpečnostná firma ChainLight dostala za odhalenie chyby zraniteľnosti 50.000 USD. Odhalená chyba by umožnila útočníkovi predkladať dôkazy o neplatne vykonaných blokoch, čo by overovateľ inteligentých zmlúv na hlavnej sieti Ethereum akceptoval..

Komarov na záver rozhovoru dodal: „Keďže plán vývoja siete Ethereum pokračuje ďalej, tak riešenie je navrhnuté tak, aby bolo prispôsobiteľné budúcim zmenám EVM a nevyžadovalo značné zdroje a čas na aktualizáciu.“