Nemecko nebude zdaňovať príjmy z kryptomien po roku držby

Nemecké federálne ministerstvo financií (BMF) v utorok 10.5.2022 vydalo usmernenie o zaobchádzaní s daňou z príjmu z kryptomien, ako aj iných tokenov založených na blockchaine. 24-stranový dokument pokrýva rôzne aspekty problémov súvisiacich s kryptomenami. Všetky aspekty sú technicky vysvetlené a klasifikované v zmysle nemeckého zákona o dani z príjmu.

Ako vo vyhlásení uviedla štátna tajomníčka parlamentu Katja Hessel, tak najdôležitejšie je, že predaj získaných kryptomien, ako je napríklad Bitcoin (BTC) alebo Ethereum (ETH), bude teraz pre občanov oslobodený od daní po roku vlastníctva aktíva. Okrem toho sa nové usmernenie vzťahuje aj na kryptomeny a ich odmeny, ktoré sú používané v protokoloch vo forme „staking“ (vklady) alebo „lending“ (pôžičky). Posledné menované je v posledných mesiacoch jednou z najintenzívnejšie diskutovaných otázok, keďže §23 nemeckého zákona o dani z príjmov stanovuje, že ak je doba medzi nadobudnutím a predajom majetku dlhšia ako jeden rok, je daň z príjmov v plnej výške oslobodená.

Predtým, aby bol zisk z kryptomien, ktoré slúžili na generovanie príjmu (napr. staking, landing a pod.), oslobodený od dane, museli byť držané až po dobu 10 rokov. Podľa nového nariadenia to už neplatí a stačí držať kryptomeny jeden rok. Slovenská legislatíva by si mohla od Nemeckého federálneho ministerstva financií zobrať príklad.