Najvyššie zvýšenie základnej úrokovej sadzby v USA od roku 1994

Federálny rezervný systém USA (Fed) zvýšil svoje referenčné úrokové sadzby o tri štvrtiny percentuálneho bodu (0,75%), čo je najagresívnejšie zvýšenie úrokových sadzieb od roku 1994. Podľa očakávaní jednotlivých členov skončí ročná referenčná sadzba Fed-u na úrovni 3,4 %, čo je zvýšenie o 1,5 percentuálneho bodu oproti marcovému odhadu. Fed tiež výrazne znížil svoje vyhliadky na hospodársky rast na rok 2022, pričom aktuálne členovia Fed-u očakávajú len 1,7 % nárast HDP oproti predpokladom z marca, keď odhady hovorili o hospodárskom raste na úrovni 2,8 %. Federálny rezervný systém tak dnes (15.6.2022) spustil svoje najväčšie protiinflačné kroky a ukončil tým týždne špekulácií. Okrem toho členovia Fed-u naznačili oveľa silnejší trend zvyšovania sadzieb, aby zastavili infláciu pohybujúcu sa najrýchlejším tempom od decembra 1981. Inflácia meraná indexom spotrebiteľských cien vzrástla v máji v USA medziročne o 8,6 %.

Výbor Fed-u zároveň predpokladá, že úroková miera sa v roku 2023 zvýši na 3,8 %. Fed sa optimisticky vyjadril k rastu ekonomiky aj pri vyššej inflácii, keďže sa zdá, že celková ekonomická aktivita sa po poklese v prvom štvrťroku zvýšila a prírastok pracovných miest bol v posledných mesiacoch výrazný a miera nezamestnanosti zostala nízka. Inflácia však zostáva naďalej vysoká a odráža nerovnováhu ponuky a dopytu, ktorá súvisí s pandémiou, vyššími cenami energií a širšími cenovými tlakmi.

Predstavitelia centrálnej banky používajú úrokovú sadzbu na to, aby sa pokúsili spomaliť ekonomiku – v tomto prípade na utlmenie dopytu, aby ponuka mohla dopyt dobehnúť. K sprísňovaniu finančnej politiky dochádza, keď už ekonomický rast klesá, zatiaľ čo ceny stále rastú, čo je stav známy ako stagflácia. Banky používajú úrokovú sadzbu ako meradlo toho, čo si navzájom účtujú za krátkodobé pôžičky. Priamo sa však táto hodnota pripája k množstvu spotrebiteľských dlhových produktov, ako sú hypotéky, kreditné karty, pôžičky na autá a podobne.

Podľa vyhlásenia predstaviteľov, je Fed „pevne odhodlaný“ dosiahnuť cieľ 2 % inflácie, pričom očakáva, že trh práce zostane naďalej silný.