Najvyšší Francúzsky finančný regulátor navrhol zmeniť spôsob dohľadu nad odvetvím kryptomien v Európe

Robert Ophèle, predseda Autorité des Marchés Financiers, sa počas 5. ročníka konferencie o finančných technológiách a reguláciách presunul k regulačným otázkam, ktoré súvisia s kryptomenami. Vo vyjadrení uviedol, že v dôsledku enormného rastu trhu musia finančné regulačné orgány prijať nový prístup v oblasti regulácie finančných nástrojov založených na blockchaine.

Ophèle navrhol, aby orgánom zodpovedným za túto novú oblasť regulácie bol Európsky orgán pre cenné papiere a trhy alebo ESMA.

ESMA so sídlom v Paríži je nezávislým orgánom EÚ zameraným na zaistenie stability finančného systému Európske Únie prostredníctvom zvýšenia ochrany investorov a podpory stabilných finančných trhov. Začiatkom roku 2018 vydal ESMA varovanie pred kryptomenami, v ktorom uviedla, že ide o vysoko rizikové aktíva. Agentúra varovala investorov, aby „neinvestovali peniaze, ktoré si nemôžu dovoliť stratiť“.

Robert Ophèle vo svojom vyjadrení ďalej uviedol, že súčasné nariadenia brzdia vývoj blockchainových technológií, pretože platné nariadenia boli navrhnuté pre centralizované systémy. Ophèle tvrdí, že decentralizovaný charakter blockchainu by mohol hrať kľúčovú úlohu v európskom hospodárstve.

Európska komisia v septembri 2020 zverejnila svoje nariadenia o trhoch s krypto-aktívami (MiCA), ktoré poskytujú legislatívny rámec pre trhy s kryptomenami. Hlavné kryptomenové spoločnosti vrátane ConsenSys vyjadrili však znepokojenie nad MiCA a varovali, že nové pravidlá môžu odvetvie preťažiť zložitými a finančne nákladnými požiadavkami.