Najlepšie kryptomeny na staking.

Proces vkladania vašich kryptoaktív na podporu blockchainovej siete a overovanie transakcií je známy ako staking. Je kompatibilný s kryptomenami, ktoré spracúvajú platby pomocou konsenzu siete s názvom Proof-of-Stake (PoS). Ide o energeticky menej náročný variant pôvodného konsenzu Proof-of-Work (PoW). Staking, čiže spôsob uzamknutia kryptomien predstavuje možnosť pasívneho príjmu a to z dôvodu toho, že ak vlastníte určitú kryptomenu a ste ochotní ju v danej sieti „uzamknúť“ ako depozit, tak za túto činnosť dostanete odmenu vo forme „úroku“.  Zároveň sa svojim vkladom podieľate na zabezpečení siete. Týmto spôsobom niektoré kryptomeny motivujú držiteľov kryptomien, aby sa prostredníctvom „stakingu“ zúčastňovali na udržiavaní konkrétnej blockchainovej siete. Proces vytvárania nových blokov funguje mechanizmom, ktorého sa môžu zúčastniť všetci validátori. Z množstva validátorov sa pseudonáhodne v sieti vyberie jeden z validátorov, ktorý overí blok. Šanca byť vybratý sieťou ako validátor bloku sa zvyšuje s množstvom uzamknutých peňazí. Delegátori môžu svojimi vkladmi podporiť validátorov a tým zvýšiť ich šancu na uzavretie bloku a na získanie odmeny.

Poďme sa spolu pozrieť na 5 najlepších mincí na staking v roku 2023.

Cardano (ADA)

Delegovanie natívnej kryptomeny Cardano (ADA) do stake poolu (vkladového fondu) zvyšuje šancu investorov na vytváranie blokov. Pooly dostávajú odmeny, keď sa vytvoria (uzavrú) bloky. Tieto odmeny sa následne alikvotne rozdelia medzi všetkých prispievateľov daného poolu. Odmeny sa pripisujú vždy po ukončení nasledujúcej epochy za predchádzajúcu epochu. Epocha trvá približne 5 dní. Používatelia si môžu kedykoľvek vybrať, ku ktorému poolu sa chcú pripojiť. Môžu ich porovnávať napríklad na základe predchádzajúcej výkonnosti, času prevádzky a veľkosti poolu. V závislosti od toho, akým spôsobom staking v sieti Cardano vykonávate, tak môžete zarobiť od 1,9% do 7%, pričom samotný vklad si vyžaduje veľmi malú investíciu. Napriek vkladu (delegovaniu) ADA mincí do poolu, vaše ADA mince nikdy neopustia vašu kryptopeňaženku a máte ich kedykoľvek k dispozícii. Počas stakingu môžete bez problémov so svojimi tokenmi narábať, ako uznáte za vhodné. Samozrejme to platí za predpokladu, že nezveríte svoje ADA mince tretej strane do správy, alebo ich nedržíte na burze.

Solana (SOL)

Solana bola jedným z najväčších krypto prekvapení roku 2021. Solana chráni sieť prostredníctvom ekonomických validátorov, a nie ťažiarov.  Solana podobne ako Cardano využíva konsenzus Proof-of-Stake. Výsledkom je, že pomocou tohto stakingového mechanizmu môžete získavať odmeny bez potreby akéhokoľvek hardvéru. Ak chcete začať, stačí previesť tokeny SOL, ktoré vlastníte, z vašej kryptopeňaženky na staking účet. Môžete si vytvoriť ľubovoľný počet stakingových účtov a na každý z nich môžete vložiť ľubovoľné množstvo tokenov SOL. Každý nový staking účet má svoju vlastnú adresu, ale rôzne množstvo staking účtov môžete spravovať alebo „autorizovať" prostredníctvom jednej peňaženky. Čoraz viac držiteľov sa rozhoduje vkladať svoje tokeny SOL do stakingu pre zabezpečenie siete, čím sa celková suma vkladov v sieti sa zvyšuje. Čím je suma vkladov vyššia, tým je ťažšie aj pre prípadného útočníka zmeniť výsledok hlasovania o konsenze vo svoj prospech. Svoje tokeny SOL vložíte tak, že ich delegujete na validátorov, ktorí spracúvajú transakcie a prevádzkujú sieť. Ide o finančnú stratégiu so zdieľaným rizikom a zdieľanou odmenou, ktorá môže držiteľom tokenov zabezpečiť dlhodobé výnosy. V prípade siete Solana výnosy zo stakingu ovplyvňuje súčasná miera inflácie, celkový počet SOL vsadených v sieti, prevádzkový čas a poplatok konkrétneho jedného validátora.

Ethereum (ETH)

Ak sa chcete sami stať validátorom v sieti Ethereum, tak musíte vložiť min. 32 ETH, aby ste si mohli aktivovať softvér validátora. Vo všeobecnosti platí, že databáza poháňaná konsenzom Proof-of-Stake v sieti Ethereum zväzuje 32 blokov transakcií počas každého kola validácie. Tento postup trvá v priemere približne 6,4 minúty. Tieto skupiny blokov sa nazývajú „epochy". Ako validátor budete mať na starosti ukladanie údajov, spracovanie transakcií a pridávanie nových blokov do blockchainu. Tým sa zabezpečuje sieť Ethereum a zároveň vám tak umožňuje získavať novo vyrazené mince ETH ako odmenu. Reťazec Beacon Chain má už implementovaný protokol Ethereum PoS (Proof-of-Stake). Keď sa začne validačné kolo, Beacon Chain náhodne vyberie 128 validátorov a vytvorí komisiu. Každej takejto komisii je pridelený samostatný shard na spracovanie údajov. Každá epocha má 32 slotov, z ktorých každý potrebuje jednu komisiu na spracovanie údajov, tj. každú epochu vzniká 32 komisií. Činnosti, ktoré takýmto spôsobom pomáhajú zabezpečiť sieť sú odmeňované novými tokenmi ETH. Medzi tieto činnosti napríklad patrí pridávanie transakcií do nového bloku alebo dvojitá kontrola práce iných validátorov. Ak vlastníte menšie množstvo ETH tokenov a chcete ich vložiť do stakingu, tak je to možné prostredníctvom poolov tretích strán ako napríklad Rocketpool, Lido, alebo Curve.fi

Binance (BNB)

Krypto burza Binance má jeden z najväčších objemov obchodov v odvetví kryptomien. Hlavnou kryptomenou spoločnosti Binance je token BNB. Na vklad musíte mať aspoň jednu mincu Binance (BNB) a všetky vaše meny musia byť v reťazci Binance.  Staking tokenov BNB je spôsob delegovania BNB tokkenov na validátora alebo viacerých validátorov v reťazci Binance. Výberom validátorov sa pomáha chrániť sieť a zároveň sa tým zvyšuje jej decentralizácia. Validátori v reťazci Binance sú odmeňovaní za svoje delegované prostriedky. Percento provízie sa určí tak, že sa spočítajú všetky delegované BNB mince mínus vlastné – tzv. staked BNB validátora a následne sa vynásobia percentom provízie. Validátori získavajú celú svoju odmenu za tzv. self-staked, čo znamená za stakovanie ich vlastného vkladu.

Cosmos (ATOM)

Cosmos (ATOM) je kryptomena, ktorá poháňa ekosystém blockchainov vytvorených na škálovanie a vzájomnú interakciu. Cieľom tímu je vybudovať internet blockchainov, čiže sieť decentralizovaných blockchainov, ktoré môžu navzájom komunikovať. V ekosystéme Cosmos sa používa konsenzus Proof-of-Stake. Stakovanie tokenov ATOM je skvelou metódou na získavanie pasívneho príjmu z odmien za stakovanie. Token ATOM sa používa na distribúciu odmien. Je možné to považovať za zarábanie spôsobom úročenia vašich aktív v kryptomenách. Staking v Cosmose zahŕňa súhlas s uzamknutím určitého množstva vašich ATOM tokenov na stanovený čas, počas ktorého ich nebude mať k dispozícii a teda ich nemôžete minúť. K svojim ATOM tokenom však môžete kedykoľvek získať prístup žiadosťou o odstakovanie, čiže uvoľnenie tokenov naspäť na vašu peňaženku. Po uplynutí stanoveného času na odstakovanie sú vám vaše ATOM tokeny automaticky pripísané na účet vašej kryptopeňaženky.

Stakovaním svojich ATOM-ov priamo podporujete sieť Cosmos tým, že jej prideľujete zdroje. Stakovanie tiež pomáha udržiavať stabilitu siete. Ako odmenu za vašu pomoc získate nové tokeny ATOM. Validátori siete Cosmos majú na starosti validáciu a autorizáciu udalostí v blockchaine Cosmos. Čím viac ATOM-ov je na nich delegovaných, tým viac transakcií môžu overiť a tým sú výkonnejší. V podstate za nich „hlasujete" a poskytujete im svoju dôveru tak, že im zverujete svoje tokeny. Čím viac transakcií validátor overí, tým viac peňazí zarobí. Získané odmeny sa následne prerozdeľujú alikvotne a vracajú delegátorom, ktorí im pridelili svoje ATOM tokeny ako vklad do stakingu. Takto môžete získať ďalšie tokeny ATOM a teda peniaze. Vložiť môžete akékoľvek množstvo ATOM tokenov a okamžite tak začať získavať odmeny. Odmeny si môžete vyberať na dennej báze a opätovne ich vkladať do skakingu, čím zvyšujete svoje výnosy zloženým úročením. Počas tohto obdobia budete môcť vykonávať transakcie len s mincami ATOM, ktoré máte vo svojej kryptpeňaženke a nie sú uzamknuté v stakingu.

Záver

Mnohí dlhodobí kryptoinvestori považujú staking za spôsob, ako využiť svoje aktíva na generovanie odmien a teda zisku. Staking tiež napomáha bezpečnosti a optimalizácii blockchainových sietí, a napomáha zvyšovať kapacitu spracovania transakcií. Niektoré projekty udeľujú účastníkom stakingu aj tzv. „governance tokeny", ktoré držiteľom poskytujú právo predložiť svoje návrhy a stanoviská k budúcim zmenám a aktualizáciám daného protokolu. Samozrejme projektov, ktoré využívajú konsenzus Proof-of-Stake je v krypto svete mnoho a je len na vás, ktorému projektu veríte a ktorému nie. Medzi ďalšie zaujímavé projekty na staking patrí tiež napríklad Polkadot, Tezos alebo Avalanche. Niektoré projekty ponúkajú aj 1000% zhodnotenie vkladov, či a do akej miery je to dôveryhodné je však na zváženie. Dôležité je vykonať si vždy vlastnú analýzu pred každým rozhodnutím.  Aktuálnu výšku odmien jednotlivých projektov môžete nájsť napríklad na:

https://www.stakingrewards.com/cryptoassets/