Nadácia IOTA prehlbuje spoluprácu s EIC Climate KIC.

Nadácia IOTA a združenie EIT Climate KIC potvrdilo úzku spoluprácu pri budovaní udržateľných technológií. Ako vysvetlila nadácia IOTA, tak hlavným cieľom tejto spolupráce je zmeniť spôsob, akým sa projekt považuje za „úspešný“. Projekt sa za úspešný bude považovať len vtedy, ak prinesie okamžité merateľné výsledky. Preto jej hlavným cieľom je oblasti životného prostredia urýchliť prechod na bezuhlíkové hospodárstvo a je veľmi dôležité pochopiť, ako určité technológie ovplyvňujú spoločnosť. Zo zozbieraných údajov a dát chcú vytvoriť podklady a riešenia pre udržateľnú budúcnosť. Decentralizované technológie sú najlepším riešením, tvrdí nadácia IOTA a zároveň za kľúčové v tejto oblasti považuje internet vecí (IoT), vlastnú samostatnosť identity a decentralizáciu trhov a digitálnych aktív. V roku 2021 preto budú naďalej uprednostňovať riešenia pre tzv. „technológiu budov“, ktorá ponúka riešenia a efekt ako v súčasnosti, tak aj v budúcnosti. IOTA pred niekoľkými dňami spustila pilotný projekt monitorovania, spracovania a poskytovania informácií a overovania prijatých opatrení v oblasti klímy a životného prostredia s názvom DigitalMRVTM. Ako informovala CNF, tak Európska komisia si vybrala nadáciu IOTA ako súčasť projektu „Dig it“ zameraného na vytvorenie udržateľnosti ťažobného priemyslu. Okrem toho je IOTA súčasťou projektu +CityXchange zameraného na vývoj technológie využívania obnoviteľnej energie v mestách.