Názory ohľadom americkej digitálnej meny CBDC sa rozchádzajú

V januári vydala Rada guvernérov Federálneho rezervného systému (Fed) diskusný dokument o potenciálnej digitálnej mene centrálnej banky USA (CBDC) s názvom „Peniaze a platby: Americký dolár vo veku digitálnej transformácie“.

Obdobie pripomienok sa skončilo 20. mája, pričom Fed dostal viac ako 2000 strán komentárov od jednotlivcov vrátane odpovedí a pripomienok od popredných zainteresovaných strán. Ako uvádza portál Cointelegraph, tak v pripomienkach a komentároch existuje veľmi málo zhody a v hlavných bodoch diskusného dokumentu je mnoho miest, z ktorých sú všetci zmetení.

Diskusia k dokumentu Fed-u sa začína výsledkami predchádzajúcich analýz, ktoré uvádzajú, že CBDC v USA by malo najlepšie výsledky, ak by bolo zabezpečené súkromie, bolo sprostredkované, široko prenosné a s overenou identitou. V dokumente sa tiež uvažuje o otázkach potenciálneho využitia amerického CDBC, jeho výhodách a rizikách. Kryptomeny a stablecoiny sú v rámci dokumentu spomenuté len v stručnosti a ponúkajú 22 otázok na diskusiu. Príspevok sa zaoberá aj súčasným vývojom elektronických peňazí vo veľkoobchode, kde sa od služby „FedNow“ očakáva, že od roku 2023 umožní nepretržité medzibankové platby v reálnom čase. Naproti službe „FedNoW“ sa spustila súkromná iniciatíva „Bank On“ a ďalšie programy, ktoré usilujú o zvýšenie finančného začlenenia podporovaním nízkonákladových bankových služieb.

Jeden zo zásadných nedostatkov, ktorý v komentároch zainteresovaných strán skúmal Cointelegraph, je neutralita. Odpoveď Inštitútu medzinárodných financií (IIF - Institute of International Finance) je v tomto smere výnimkou. IIF je globálna asociácia finančného priemyslu s viac ako 450 členmi z viac ako 70 krajín. Jej členmi sú komerčné a investičné banky, správcovia aktív, poisťovne, suverénne investičné fondy, hedžové fondy, centrálne banky a rozvojové banky.

Jessica Renier, výkonná riaditeľka digitálnych financií IIF uviedla, že pokiaľ ide o podstatu vytvorenia amerického CBDC, tak takéto rozhodnutie si zaslúži seriózne zamyslenie a IIF chce byť vo svojom podaní konštruktívny a musí vyhodnotiť všetky klady a zápory. IIF uviedlo 12 úvah, ktoré autori považujú za potrebné riešiť pred spustením CBDC, a to vrátane environmentálnych problémov, ktoré Fed v dokumente nespomenul. IIF zároveň ponúka praktické návrhy týkajúce sa validátorov a iných technických problémov a snaží sa zdôrazniť potrebu vstupu súkromného sektora pre maloobchodný CBDC. Jesica Renier povedala: „Obchodný model musí fungovať. Ak riziká prevažujú nad stimulmi, môžete prilákať iba sprostredkovateľov, ktorí sú závislí na „predaji údajov o používateľoch“, a to nie je dobré pre spotrebiteľov. Ak bude Fed pokračovať, musí úzko spolupracovať s bankami, aby pochopil skutočný vplyv na ich schopnosť požičiavať a otestoval skutočnú funkčnosť potenciálneho CBDC."

V komentári sa jedná o zdĺhavú a podrobnú odpoveď, ktorá nezaujíma presné stanovisko k vhodnosti zavedenia CBDC, ale sústreďuje sa na zúčtovanie a platby medzi finančnými inštitúciami, pričom poznamenáva, že „Americké kapitálové trhy financujú 73 percent všetkej ekonomickej aktivity, čo sa týka kapitálového a dlhového financovania nefinančných spoločností“.

Národná asociácia úverových zväzov (CUNA - The Credit Union National Association ) vyjadrila svoj postoj ešte jasnejšie a odpovedala na dokument Fed-u listom. CUNA zaujala postoj proti americkému CBDC na iných miestach dokumentu, a hoci je znenie listu diplomatické, tak skepticizmus je evidentný. V liste napríklad uvádza: „Vzhľadom na to, že veľká väčšina platieb v USA sa už uskutočňuje prostredníctvom digitálnych kanálov, tak Fed musí jasne uviesť, aké problémy sa snaží zavedením CDBC vyriešiť“.

Podľa CUNA, predstavuje CDBC potenciálnu konkurenciu úverovým úniám. Úverové únie tiež budú musieť investovať značné finančné prostriedky do novej technológie a vývoja CDBC peňaženiek a výhody, ktoré sú teraz únie schopné poskytnúť svojim členom budú nevyhnutne trpieť.  

Americká banková asociácia (ABA) vo svojich komentároch uviedla, že vytvorenie CBDC by nevyhnutne viedlo k presunu finančných prostriedkov z komerčných bánk do Fed-u, pričom sa odhaduje, že 71% bankového financovania môže byť týmto presunom ohrozených. Podľa CUNA by zavedenie CBDC mohlo tiež ohroziť dôležitú úlohu bánk vo finančnom sprostredkovaní.

Podľa analýzy ABA spustenie CBDC neprinesie žiaden úžitok, prínosy sa ukazujú ako neisté, zatiaľ čo náklady na zavedenie CDBC sú reálne. Podľa ABA by stablecoiny (stabilné mince) boli lepšou voľbou.

Inštitút pre bankovú politiku (The Banking Policy Institute) sa vyjadril podobne: „Výhody, ktoré by dokázalo americké CDBC priniesť sa dajú dosiahnuť aj inými, menej nákladnými a lepšími prostriedkami.

Circle Internet Financial, emitent stablecoinu USD Coin (USDC), tiež listom Fed-u argumentuje, že stablecoiny sú lepším riešením ako  CBDC. V liste sa uvádza: „Mnoho spoločností, vrátane Circle, využilo technológiu blockchainu a podporilo biliónmi dolárov ekonomickú aktivitu pomocou stablecoinov, ktoré sú viazané na fiat menu (americký dolár). Zavedenie CBDC zo strany Federálneho rezervného systému by mohlo mať mrazivý vplyv na všetky nové inovácie, ktoré by mohli urobiť ekonomiku a finančný sektor USA konkurencieschopnejšími doma aj v zahraničí.“

Na opačnom konci spektra názorov je napríklad londýnska spoločnosť nChain, ktorá prejavila veľké nadšenie ohľadom vydania CDBC. Ako uvádza Cointelegraph, tak podľa nChain by CDBC mohol priniesť veľa výhod pre súkromný sektor (hoci s úverovým rizikom a rizikom likvidity). Ako uvádza spoločnosť nChain, tak rozumné zapojenie vlády má sociálne, rýchlostné a geopolitické výhody. Londýnsky nChain vidí výhody v oddelení veľkých častí digitálneho platobného systému od „krehšieho úverového a bankového systému“, kde používatelia platia „za bezplatné finančné služby“ svojim súkromím, keďže obchodný model s predávaním osobných údajov stále funguje.

Najväčšou obavou spojenou so CDBC je strata súkromia. Viacerí pochybujú o schopnosti amerického CBDC rozšíriť finančné začlenenie, pričom poznamenávajú, že mnohí z tých, ktorí nemajú bankový účet a sú bez bankového účtu, tak učinili z vlastnej vôle. Rovnako tak platenie úrokov zo CBDC v USA a uvalenie limitov na sumu, ktorú by bolo možné držať, či použiť v určitom čase sú potenciálnymi nástrojmi menovej politiky a malo by sa k tomu pristupovať z najväčšou obozretnosťou.

Súkromie je však najvýznamnejším problémom a otázky ochrany súkromia sa v odpovediach spomínajú opakovane a dokonca vyvolávajú reakcie od špecializovaných organizácií.

Electronic Privacy Information Center (EPIC) je výskumné centrum verejného záujmu vo Washingtone, ktoré sa zameriava na súkromie, vrátane súkromia spotrebiteľov. EPIC je agnostický voči vydávaniu CBDC. Jake Wiener z právneho oddelenia EPIC uviedol, že digitálny platobný priestor je v súčasnosti nočnou morou pre súkromie a CBDC zlepší súkromie iba vtedy, ak bude spárované s prísnymi predpismi, aby sa zabezpečilo, že súčasné odvetvie platobných služieb nebude duplikované a riadené prostredníctvom vykorisťovateľských digitálnych účtov a systémom predajných miest. Komentáre EPIC vo veľkej miere citujú myšlienky Davida Chauma, zakladateľa XX Network. Sám Chaum pre Cointelegraph povedal: „Súkromie musí byť zabudované do CBDC a počíta sa len vtedy, ak sa nedá tajne odstrániť." Samozrejme, existujú aj ďalšie dôležité body, ako je napríklad predchádzanie rozsiahlemu kriminálnemu zneužitiu, udeľovanie franchisingu nebankovým subjektom, či ochrana pred falšovaním. „Avšak bez zabudovaného súkromia nebudú CBDC riadiť ekonomický rast tak, ako to dokáže skutočná a pravá elektronická hotovosť.“

Podľa American Civil Liberties Union a jedenástich ďalších mimovládnych organizácií, ktoré zverejnili svoj list, tak by anonymita mala byť prvoradým hľadiskom v snahe o spravodlivejší a bezpečnejší finančný systém.