Nájde Ethereum štandard ERC-3643 spôsob, ako zabezpečiť súlad s tokenizáciou RWA?

Ethereum štandard ERC3643 je známy aj ako štandard T-REX (Token for Regulated Exchanges) a je modifikáciou ERC-20. Štandard ERC-3643 je navrhnutý tak, aby vždy odmietol transakcie alebo akcie, ak protistrany v protokole DeFi nesplnia požiadavky na súlad kontroly so štandardom ERC3643. Na rozdiel od tokenu ERC-20 je ERC-3643 povolený token, ktorý využíva technológiu inteligentnej zmluvy na definovanie funkcií podmieneného prenosu, čo znamená, že decentralizovaní validátori môžu schváliť určité transakcie až po splnení vopred stanovených pravidiel. Toto umožňuje štruktúry súladu, ktoré možno použiť pre regulované aktíva, ako sú cenné papiere, pri zachovaní štandardu funkčnosti ERC-20.

Tento nový nástroj používateľského rozhrania bol vyvinutý v spolupráci s DevPro a umožňuje aplikáciám DeFi vyhovujúcim štandardu ERC-20 interakciu s povolenými tokenmi ERC-3643. Tento štandard už zahŕňa skutočné reálne aktíva, tokenové cenné papiere, vernostné tokeny, stablecoiny a CBDC.

Dennis O’Connell, prezident asociácie štandardu ERC-3643 povedal: „Pravidlá súladu sú priamo vložené do ERC-3643 na úrovni tokenov a zaisťujú interoperabilitu s akýmikoľvek aplikáciami podporujúcimi ERC-20. Kľúčový rozdiel spočíva v odmietnutí transakcií alebo akcií, ak protistrany nesplnia požiadavky na dodržiavanie predpisov, čím sa účinne premosťuje súlad a interoperabilita. Na rozdiel od iných štandardov, ktoré používajú whitelisting peňaženky na kontrolu KYC (know-your-customer), tak štandard ERC-3643 používa digitálnu identitu používateľov prostredníctvom overiteľných poverení. Proces overovania súladu prebieha úplne v reťazci a zároveň chráni súkromie. Žiadne reálne údaje nebudú v reťazci zverejnené. Zverejnené bude iba overiteľné poverenia, ktoré je dôkazom potvrdeným dôveryhodnými stranami menovanými vydavateľmi tokenov.“

Štandard bol na schválenie komunite Ethereum navrhnutý už v roku 2021, ale schválenie získal až v decembri minulého roka.  Ethereum vývojári tiež uviedli niekoľko predbežných dátumov do plánu aktualizácie pre ďalší hard fork hlavnej siete s názvom „Dencun“. Hard fork Dencune: má okrem iného priniesť nasledovné aktualizácie:

  • EIP-4844 (Proto-Danksharding) - Inovácia „zníži náklady na dostupnosť údajov vo všetkých druhých vrstvách L2, takže aktualizácia je niečo, čo prinesie používateľom nižšie poplatky a náklady v sieti.
  • ERC-4337 (Abstrakcia účtov) – Aktualizácia má priniesť abstrakciu účtov tak, aby spôsobila revolúciu v spôsobe, akým vnímame a interagujeme s peňaženkami. Vďaka tomu sa majú stať transakcie bez poplatkov a bezpečné sociálne prihlasovanie novým štandardom, čím sa zásadne zmení používateľská skúsenosť v sieti Ethereum.
  • EIP-1153 (transient storage opcodes) - Cieľom tohto návrhu je zaviesť nový mechanizmus na spracovanie dočasného skladovania (čiže prechodného úložiska) počas vykonávania inteligentných zmlúv. Očakáva sa, že aktualizácia zohrá významnú úlohu pri zvyšovaní schopností a efektívnosti pripravovaného protokolu Uniswap V4. Umožnením dočasného ukladania môže EIP-1153 znížiť náklady spojené s ukladaním údajov počas vykonávania zmluvy a poskytne vývojárom väčšiu flexibilitu pri navrhovaní inteligentných zmlúv.
  • EIP-4788 (Beacon Block Root) - V podstate zavádza oracle na úrovni protokolu, ktorý prenáša konsenzus Etherea do celej siete.

Uvidíme teda, do akej miery sa vývojárom Etherea podarí ambiciózne plány na rok 2024 naplniť.