Motivácia Cardano používateľov, správa vecí verejných a aktualizácia CIP-1694

Cardano sa postupne blíži k svojej poslednej fáze, Voltaire. Vypadá to tak, že táto aktualizácia doplní posledné kúsky potrebné na preklopenie celého ekosystému k verejnej správe a riadeniu.  Všetko bude závisieť od vylepšenia s označením CIP-1694, ktoré je kľúčovým návrhom pre osud riadenia ekosystému Cardano. CIP-1694 môže pomôcť Cardanu stať sa prvým komplexne decentralizovaným blockchainovým protokolom kontrolovaným a riadeným jeho komunitou. Jeho osud je práve teraz v rukách komunity, ktorá bude čoskoro hlasovať o jeho implementácii. Aby teda Cardano ešte viac posilnilo argumenty v prospech CIP-1694, tak sa snaží ovplyvniť hlasujúcich zaujímavými stimulmi, ktoré ich presviedčajú o tom, aby prijali túto víziu.

Správa ekosystému Cardano je teda na dobrej ceste k zásadnej zmene, pretože sa snaží umožniť komukoľvek predkladať návrhy na zmenu, alebo doplnenie riadenia siete. Vo svojej súčasnej podobe je však navrhovaný systém vystavený riziku možnej manipulácie a spamov, čo predstavuje určité riziká a zároveň výzvy.

Z uvedeného dôvodu navrhol technický riaditeľ nadácie Cardano Foundation Matthias Benkort riešenie, ktoré by mohlo podporiť decentralizovaný a motivujúci ekosystém bez nežiadúcich vplyvov a aktérov, ktorý je nazvaný „governance action fee alebo "KtorZ tax". Benkort v nedávno zverejnenom návrhu na GitHube navrhol zaviesť tzv. voliteľnú daň - tj. zaplatenie minimálneho poplatku, ktorý by sa od používateľov vyžadoval za overenie a predloženie ich návrhov. Tento poplatok bude slúžiť na viacero účelov, ale predovšetkým nato, aby sa odfiltrovali spamy a zároveň, aby boli podporené návrhy tvorcov a čestných užívateľov siete.  

Po schválení alebo uplynutí platnosti akcie návrhu a správy sa všetky prebytočné poplatky vybrané počas procesu schvaľovania spravodlivo rozdelia medzi registrovaných účastníkov úmerne ich podielom, bez ohľadu na ich hlasovacie preferencie. Tým sa zabráni oportunistickým útokom, pri ktorých by sa používatelia mohli pokúsiť o registráciu na poslednú chvíľu len preto, aby získali poplatky. Táto skutočnosť podporí inkluzívnosť, pretože umožňuje účastníkom prispievať aj s nižšími nákladmi. Tento návrh je významným prísľubom úspechu aktualizácie CIP-1694, čo môže nanovo definovať riadenie a správu ekosystému Cardano, čím sa stane sieť bezpečnejšou, transparentnejšou a motivujúcejšou.

Zavedením uvedeného poplatku za každú akciu dáva Cardano svojim používateľom možnosť formovať stimuly pre decentralizovaných zástupcov (DReps – Decentralized Representatives), ktorí hlasujú v mene držiteľov tokenov ADA.

Zároveň sa tým zabezpečí, že používatelia skutočne podporia návrhy, ktoré predložia, a tiež sa tým odfiltrujú spamy a škodlivé subjekty, ktoré by mohli zamorovať proces správy ekosystému Cardano.

Okrem toho sa takto vytvára trh s poplatkami za akcie riadenia, ktorý bude tlačiť používateľov k tomu, aby uprednostňovali akcie na základe ich hodnoty a vplyvu a motivovalo ich tak aj k aktívnej účasti na riadení ekosystému Cardano. Trh s poplatkami napokon určí aj to, ako decentralizovaný zástupcovia rozdelia svoje zdroje a čas, čo ich bude ďalej motivovať k svedomitému plneniu svojich povinností.

Návrh poplatkov za správu by tak mohol zvýšiť integritu, efektívnosť a decentralizáciu infraštruktúry správy siete Cardano a zároveň tak podporiť silný ekosystém poháňaný skutočnými a relevantnými návrhmi a aktívnou účasťou používateľov.

Tri hlavné piliere aktualizácie CIP 1694 v procese riadenia ekosystému Cardano sú:

„Constitutional Committee“ (Ústavný výbor).

„Constitutional Committee“ je skupina zodpovedná za zabezpečenie dodržiavania ústavy Cardano počas rozhodovania o správe vecí verejných. Tento výbor funguje v rámci spoločenskej zmluvy, hlasuje len o ústavných záležitostiach a môže byť nahradený, ak prekročí svoju úlohu. Výbor má časové limity a keď tento limit vyprší, systém prejde do stavu nedôvery, čo si vyžaduje zvolenie nového výboru. Veľkosť výboru a kvórum potrebné na prijímanie rozhodnutí nie sú pevne stanovené a možno ich zmeniť prostredníctvom opatrení správy vecí verejných. Táto flexibilná štruktúra umožňuje prispôsobenie zloženia výboru podľa potreby pri zachovaní dodržiavanie ústavy.

„Decentralized Representatives – Dreps“ (Decentralizovaní zástupcovia)

DReps alebo decentralizovaní zástupcovia zohrávajú dôležitú úlohu v systéme riadenia Cardano tým, že hlasujú v mene držiteľov tokenov ADA. Týchto zástupcov si môžu zvoliť držitelia tokenov ADA, aby robili rozhodnutia v súlade s ich záujmami. Na zabezpečenie spravodlivého zastúpenia je každý DRep identifikovaný jedinečným poverením a zúčastňuje sa rôznych akcií súvisiacich s riadením prostredníctvom nových typov certifikátov. Držitelia ADA sú vyzývaní, aby delegovali svoj hlasovací podiel na DReps, aby si tak zachovali vysokú účasť a zabezpečili legitímnosť systému.

Držitelia tokenov ADA sa tiež môžu stať DRep a hlasovať tak sami. Systém vypočíta, koľko vkladov má každý DRep na hlasovanie.

„Stake Pool Operators - SPO“ (Prevádzkovatelia staking poolov).

Ako súčasť decentralizovaného ekosystému sú staking pooly zodpovedné za produkciu blokov a zabezpečenie siete. Pokiaľ ide o správu vecí verejných, majú tiež právomoc schváliť alebo zamietnuť konkrétne kroky správy. Napríklad pri výmene „Constitutional Committee“ počas vyslovenia nedôvery je potrebný súhlas ako SPO, tak aj DReps. Schválenie SPO je určené prahom hlasov, čo je percento z celkového registrovaného podielu hlasov. Tento systém zaisťuje, že dôležité rozhodnutia, ako sú napríklad „hard forky“, sú dobre koordinované a vyžadujú si konsenzus rôznych účastníkov siete, vrátane prevádzkovateľov staking poolov, poskytovateľov krypto peňaženiek, vývojárov DApp (decentralizovaných aplikácií) atď. Zapojením SPO do procesu riadenia Cardano zaisťuje robustný a decentralizovaný rámec rozhodovania, ktorý je prínosom pre celý ekosystém.

Príklad spolupráce:

Predpokladajme, že existuje navrhovaná akcia správy na zavedenie novej funkcie, ktorá si vyžaduje „hard fork“ v sieti Cardano. V tomto scenári by Constitutional Committee najskôr preskúmal návrh, aby zabezpečil jeho ústavnosť. Po schválení sa návrh predloží DReps a SPO na hlasovanie.

DReps by návrh konzultovali s držiteľmi ADA, ktorých zastupujú, zhromažďovali ich názory a hlasovali podľa daných preferencií. Zároveň by SPO vyhodnotili dôsledky návrhu na sieť a operácie staking poolov a následne by podľa toho hlasovali.

Ak návrh získa dostatočnú podporu od DReps aj SPO a dosiahol potrebné minimálne hlasovacie prahy, tak sa návrh schváli a naplánuje sa hard fork. Táto spolupráca medzi Constitutional Committee, DReps a SPOs zabezpečuje, že rozhodovací proces je vyvážený, dobre koordinovaný a v súlade s ekosytémom a „ústavou“ Cardano.

 

 

Zdroj: Github