Medzinárodný menový fond tvrdí, že dať zákonný štatút kryptomenám je zlý nápad.

V pondelok (26. júla) Medzinárodný menový fond (MMF) v príspevku na blogu vysvetlil, že prečo je zlý nápad, aby krajiny dali zákonný štatút kryptomenám, ako bitcoin v národných menách, namiesto vytvárania vlastných digitálnych mien centrálnymi bankami (CBDC).

MMF, ktorý bol založený 27. decembra 1945, je organizáciou 189 krajín, ktorá sa usiluje o podporu globálnej menovej spolupráce, zabezpečenie finančnej stability, uľahčenie medzinárodného obchodu, podporu vysokej zamestnanosti a udržateľného hospodárskeho rastu a znižovanie chudoby na celom svete. Jeho hlavným účelom je zabezpečiť stabilitu medzinárodného menového systému - systému výmenných kurzov a medzinárodných platieb, ktorý umožňuje krajinám (a ich občanom) vzájomne obchodovať.

MMF mal nepochybne pocit, že musí vydať varovania v spomínanom blogovom príspevku v dôsledku konania vlády štátu Salvádor, kde zákonodarné zhromaždenie 9. júna prijalo návrh zákona, ktorým sa ustanovuje bitcoin, ako zákonné platidlo. Cieľom sa zdá byť odradenie ostatných krajín so zlou finančnou štruktúrou, alebo nestabilnými ekonomikami, ako je Paraguay, či ďalšie krajiny Latinskej a Južnej Ameriky, od nasledovania krokov Salvádoru.

Zdôvodnením MMF je, že hoci nové digitálne formy peňazí majú potenciál poskytovať lacnejšie a rýchlejšie platby, zvyšovať finančné začlenenie, zvyšovať odolnosť a konkurenciu medzi poskytovateľmi platieb a uľahčovať cezhraničné prevody, sú k tomu potrebné značné investície, ako aj zložité politické rozhodnutia. Zároveň je potrebné aj objasniť úlohy verejného a súkromného sektora pri poskytovaní a regulácii digitálnych foriem peňazí.

V blogu sa ďalej uvádza, že aj keď v niektorých krajinách môže byť lákavé vyhnúť sa „tvrdej práci a ťažkým, najmä politickým rozhodnutiam“ a to jednoduchým prijatím zákonov, ktoré kryptomenám udeľujú štatút zákonného platidla, tak podľa MMF „riziká a náklady väčšinou prevažujú nad potenciálnymi výhodami“.

MMF poukazuje na to, že je nepravdepodobné, že by sa kryptomeny uchytili v krajinách so stabilnou infláciou a výmennými kurzami a „dôveryhodnými inštitúciami“. Pokiaľ ide o „relatívne menej stabilné ekonomiky“, tak používanie „populárnych“ svetových rezervných fiat mien, ako je dolár alebo euro, bude pravdepodobne lákavejšie, ako adopcia kryptomien.

Ktoré problémy teda MMF definoval, že môžu vzniknúť, ak sa dá kryptomenám, ako je napr. bitcoin zakonný štatút a nie sú CBDC (digitálnymi menami centrálnych bánk)?

  • Aj keď kryptomeny môžu byť použité na uskutočňovanie platieb, ich cenová volatilita z nich robí zlé zásoby hodnoty, čo znamená, že ľudia, ktorí čelia tomu, aby akceptovali kryptomeny, ako spôsob platby, by ich museli okamžite previesť na „skutočnú fiat menu“.
  • Makroekonomická stabilita by utrpela. Ak by sa ceny tovarov a služieb pohybovali v reálnej fiat mene a aj kryptomenách, tak domácnosti a podniky by strávili značný čas výberom toho, ktoré peniaze chcú a budú držať a používať, namiesto toho, aby vykonávali ostatné „produktívne činnosti“. Podobne by vládne príjmy boli vystavené kurzovému riziku, ak by boli „vyberané dane“ v kryptomenách, zatiaľ čo by štátne výdavky zostávali väčšinou v miestnej fiat mene.
  • Menová politika by bola negatívne ovplyvnená, pretože v takom prípade „centrálne banky nemôžu stanovovať úrokové sadzby v inej mene“ a mohlo by to mať dopad na nestabilitu „domácich cien“.
  • Finančná integrita by mohla byť ďalšou obeťou, pretože by sa mohli kryptomeny použiť na nezákonné účely, čo by mohlo predstavovať riziko pre finančný systém krajiny, fiškálnu rovnováhu a vzťahy so zahraničím a jednotlivými korešpondenčnými bankami.
  • Finančné inštitúcie by mohli byť vystavené veľkým výkyvom – volatilite cien kryptomien.
  • Jednotlivci a podniky by mohli prísť o bohatstvo prostredníctvom veľkej volatility hodnoty, podvodov alebo počítačových útokov.
  • Ťažba kryptomien, ktoré využívajú konsenzus „Proof-of-Work“ (PoW), spotrebovávajú veľa energie, na svoju ťažbu.

Na záver MMF v blogu uviedol, že vlády musia zintenzívniť poskytovanie týchto služieb a využívať nové digitálne formy peňazí (CBDC) pri zachovaní stability, efektívnosti, rovnosti a environmentálnej udržateľnosti. Pokusy o to, aby sa kryptomeny stali národnou menou, sú podľa MMF nevhodné.

Zostáva už len otázka, že kto a ako by prijatím kryptomien utrpel najviac.....