Medzinárodný menový fond označuje prechod k digitálnym aktívam ako revolúciu

Medzinárodný menový fond (MMF) zintenzívňuje svoje zameranie na digitálne meny a nadchádzajúci prechod k digitálnym aktívam označuje za revolúciu.

Výkonná riaditeľka MMF Kristalina Georgieva na virtuálnom workshope hovorila o dopade menového prechodu na digitálne meny. Vo svojom vyjadrení uviedla, že je presvedčená, že digitálne peniaze sú na pokraji veľkých zmien, ktoré majú potenciál zmeniť podobu cezhraničných platieb a prevodov.

Georgieva vo svojom prejave uviedla: „Sme svedkami revolúcie v digitálnych peniazoch, ktorá by mohla uľahčiť, zrýchliť a zlacniť prevody peňazí. V rámci nášho mandátu na zabezpečenie menovej a finančnej stability musí MMF zohrať dôležitú úlohu pri plnení týchto priorít. Budeme pokračovať v úzkej spolupráci s kľúčovými zainteresovanými stranami - vrátane Rady pre finančnú stabilitu, Banky pre medzinárodné zúčtovanie, Svetovej banky a priemyselných hráčov. Svet musí vybudovať platobný systém, ktorý funguje pre všetkých, aby sa zabránilo digitálnej priepasti. MMF vyvíja globálne úsilie na zabezpečenie dôveryhodnosti, spravodlivosti a bezproblémovej implementácie nových foriem peňazí.“