Medzinárodná organizácia komisií pre cenné papiere vyzýva vlády, aby sa krypto regulovalo rovnako ako tradičné finančné aktíva

Medzinárodná organizácia komisií pre cenné papiere zverejnila 23. mája 18 základných odporúčaní pre krajiny, ktoré im majú pomôcť vytvoriť alebo prispôsobiť regulačné politiky pre kryptografický priemysel.

Medzinárodná organizácia komisií pre cenné papiere (IOSCO) dnes zverejnila vyhlásenie, v ktorom uvádza, že s kryptomenami by sa malo zaobchádzať rovnako ako s tradičnými finančnými aktívami, ako sú akcie a dlhopisy.

Postoj medzinárodnej organizácie je však v rozpore s politikmi Spojeného kráľovstva, ktorí vyzvali, aby sa obchodovanie s kryptomenami regulovalo podobne ako vysoko rizikové odvetvia.

Štandardy IOSCO sa týkajú najmä riešenia konfliktov záujmov, manipulácie s trhom, cezhraničnej regulačnej spolupráce, úschovy kryptoaktív, operačných rizík a technologických rizík. Orgán dohľadu sa vyjadril aj k právam, ktoré prináležia retailovým investorom, vrátane prístupu, vhodnosti a distribúcie. IOSCO uviedla, že regulačné orgány by mali kryptomeny riešiť v rámci existujúcich rámcov a vytvoriť nové, ak sú súčasné systémy nedostatočné. Rámec by sa mal vzťahovať na "obchodovanie s kryptoaktívami, služby súvisiace s kryptoaktívami, ako sú ich distribúcia, marketing a predaj".

V dokumente sa uvádza: „Regulačný prístup by sa mal usilovať o dosiahnutie regulačných výsledkov v oblasti ochrany investorov a integrity trhu, ktoré sú rovnaké alebo konzistentné s tými, ktoré sa vyžadujú na tradičných finančných trhoch." IOSCO tiež uviedla, že regulačné orgány by mali k tomuto sektoru zaujať konzistentný globálny prístup, keďže kryptografické spoločnosti často pôsobia vo viacerých jurisdikciách a regulačné orgány, by mali zvážiť bilaterálne alebo multilaterálne spolupráce s cieľom zabezpečiť účinný dohľad nad týmito spoločnosťami.

Prístup britských politikov je však iný a niektorý politici vyzývajú, aby sa obchodovanie s kryptomenami regulovalo podobne ako vysoko rizikové odvetvia. Odôvodnenie spočíva vo výsledku  vyšetrovania výboru ministerstva financií, ktoré „dospelo k záveru“, že obchodovanie s kryptomenami môže byť „návykové".

Podľa denníka Guardian sa vyjadrila predsedníčka výboru ministerstva financií Harriett Baldwinová nasledovne: „ Bez vnútornej hodnoty, s obrovskou volatilitou cien a bez viditeľného spoločenského prínosu sa spotrebiteľské obchodovanie s kryptomenami, ako je Bitcoin, viac podobá hazardným hrám ako finančnej službe a malo by sa ako také regulovať. Existujú obavy, že dohľad zo strany FCA by mohol viesť k tomu, že investori by si mysleli, že trh je bezpečný alebo že budú chránení pred stratami.“

IOSCO sa však domnieva, že vzhľadom na podobné ekonomické funkcie a činnosti je trh s kryptoaktívami a tradičnými finančnými trhmi podobný a mnohé existujúce medzinárodné normy a regulačné rámce sú uplatniteľné aj na činnosti v oblasti kryptoaktív.