MasterCard – SWIFT nebude do 5 rokov dominovať cezhraničným platbám

Bezprostredné hromadné prijímanie kryptomien inštitúciami núti spoločnosti ako Meta (Facebook) a ďalšie urobiť ráznejšie kroky v posune vpred. Najnovším subjektom, ktorý sa pripojil k vlaku, je globálna platobná spoločnosť MasterCard, ktorá zverejnila plány na expanziu do kryptomien prostredníctvom rôznych partnerstiev.

Harold Bossé, viceprezident spoločnosti Mastercard, zverejnil informácie o používaní digitálnych aktív na cezhraničné transakcie a rovnako tak niektoré výzvy, ktorým čelia finančné inštitúcie pri procese vykonávania týchto transakcií. Hovoril tiež o adopcii digitálnych mien fintech spoločnosťami, platobnými spoločnosťami a bankami. Podľa jeho vyjadrenia mainstreamová adopcia kryptomien naberá na obrátkach, keďže záujem o nich pozitívne narastá, ako medzi rôznymi spoločnosťami, podnikmi, tak aj medzi spotrebiteľmi. Vo svojej prezentácii poznamenal, že spoločnosti čelia veľkým výzvam pri prijímaní kryptomien. Výzvy sú primárne spojené s „nedostatočným porozumením zo strany vrcholového manažmentu“ a komerčnými dôvodmi, ako sú napríklad škálovateľnosť, náklady na transakcie, rýchlosť operácií a regulačné problémy.

Počas výročného summitu Svetového ekonomického fóra (WEF), ktorý organizovala Global Blockchain Business Council, generálny riaditeľ spoločnosti Mastercard Michael Miebach povedal, že je pravdepodobné, že Swift v nasledujúcich piatich rokoch už nebude dominovať oblasti cezhraničných platobných systémov.

Ako potvrdil právny zástupca pre ochranné známky Mike Kondoudis, tak spoločnosť MasterCard nedávno podala niekoľko prihlášok ochranných známok na duševné vlastníctvo, ktoré súvisia s oblasťou Metaverse a NFT. Kondoudis ďalej prezradil, že MasterCard sa snaží byť integrálnym hráčom v digitálnej ekonomike, pričom v rámci svojich plánov sa snaží ísť na trh s digitálnym tovarom, médiami podporovaného NFT a softvérom pre elektronický obchod. Toto všetko má používateľom uľahčiť vykonávanie obchodných transakcií v oblasti digitálneho sveta a Metaverse.