Londýn - najlepšie mesto sveta pre podnikanie a výskum v oblasti kryptomien

Preskúmanie ôsmich kľúčových bodov určilo, že Londýn má najlepšiu pripravenosť na prijímanie kryptomien a rovnako tak je aj najviac pripraveným mestom pre obchodné krypto spoločnosti a  krypto start-upy. Spolu s pro-krypto nariadeniami si mainstreamové prijatie kryptomien vyžaduje podpornú infraštruktúru, ktorá umožní širokej verejnosti prístup k celému krypto ekosystému. Keď vezmeme do úvahy osem kľúčových ukazovateľov týkajúcich sa daní, bankomatov, pracovných miest a udalostí v kryptopriemysle, tak Londýn stojí na vrchole ako mesto, ktoré je pre krypto obchodné spoločnosti a začínajúce podniky najlepšie pripravené.

Prieskum spoločnosti Recap ukazuje, že vízia premiéra Spojeného kráľovstva Rishiho Sunaka „zabezpečiť, aby odvetvie finančných služieb v Spojenom kráľovstve bolo vždy v popredí technológií a inovácií“ je na správnej ceste.

Medzi osem kľúčových faktorov, ktoré sa skúmali boli:

  • Skóre kvality života
  • Udalosti špecifické pre kryptomeny
  • Ľudia pracujúci v oblastiach, ktoré súvisia s kryptomenami
  • Krypto spoločnosti sídliace a podnikajúce v krajine
  • Percento HDP určené na výskum a vývoj
  • Počet krypto bankomatov
  • Sadzba dane z kapitálových výnosov
  • Vlastníctvo kryptomien v krajine

Medzi top 3 mestá sa po Londýne zaradili Dubaj a New York. Hongkong, ktorý bol v roku 2022 krajinou s najväčšou pripravenosťou pre kryptomeny, sa podľa výsledkov posledného prieskumu prepadol na siedme miesto. Zoznam zobrazuje 50 najväčších miest s infraštruktúrou pripravenou na masové prijatie kryptomien.

https://recap.io/blog/the-rise-of-crypto-hubs-which-cities-are-leading-the-way-in-cryptocurrency

Podľa analýzy a metriky je teda Londýn aktuálne domovom väčšiny ľudí, ktorí pracujú v zamestnaniach súvisiacich s kryptomenami, čo svedčí aj o vyššom záujme širokej verejnosti o krypto ekosystém. Iné mestá však v niektorých metrikách Londýn zatieňujú, čím sa posilňujú argumenty súvisiace s globálnou adopciou kryptomien.