Legendárny investor Howard Marks zmenil názor na bitcoin

V roku 2017 legendárny investor Howard Marks „odmietol“ bitcoin ako aktívum „bez skutočnej vnútornej hodnoty“. V súčasnosti však svoj názor na kryptomenu číslo jeden zmenil.

V rozhovore pre The Korea Economic Daily sa Marks vyjadril na rôzne témy vrátane alternatívnych investícií pre retailových investorov a to vrátane investícií do bitcoinu.

Vo svojom vyjadrení uviedol, že prostriedky pre zabezpečenie starobných dôchodkov sa štandardne investovali skôr do tradičných finančných trhov, ako do alternatívnych aktív. Situácia sa však zmenila a inštitucionálni investori „znižujú dôraz na investície do akcií a dlhopisov“, pretože výnosy v tejto oblasti už takmer neexistujú. To privádza investorov do nových „alternatívnych tried aktív“.

Čo sa týka jeho názoru na bitcoin, Marks poznamenal, že v roku 2017 kryptomenu odmietal, pretože sa domnieval, že nemá skutočnú vnútornú hodnotu. Zároveň však tiež uviedol, že obrazy, diamanty alebo zlaté tehly tiež nemajú vnútornú hodnotu, ale ľudia si ich stále vysoko vážia.

Marks povedal, že nedávno skúmal ponuky a dopyty po bitcoinoch a zároveň technológiu, ktorá s tým prichádza. Uvedená skutočnosť ho priviedla k presvedčeniu, že zrazu sa dozvedel, že koľko toho nevie, a že nebolo v minulosti správne rozprávať o veciach, o ktorých nevedel a nemal informácie.

Jednou z vecí, ktorá ho zaujala je, že množstvo bitcoinov je softvérom pevne stanovených a teda sa ich množstvo už nemôže zvyšovať - ​​na rozdiel od dolárov, ktorých je možné tlačiť v nekonečných množstvách. Z tohto dôvodu rastie aj dopyt po bitcoinoch. Ďalej uviedol, že výhodou bitcoinu je mať možnosť obchodovať okamžite, 24 hodín denne a 7 dní v týždni, zatiaľ čo banky majú zatváracie hodiny, ktoré bránia v zasielaní bankových prevodov.

Marks rozhovor ukončil úprimným vyhlásením, že jeho pôvodné názory na bitcoin boli „reakciou bez informácií“, a pripustil, že „to nebolo správne“.