Kraken sa pripája k Coinbase a Binance v právnej bitke o jasné pravidlá pre kryptomeny.

V rámci boja s regulátormi spája burza Kraken svoje sily s Coinbase a Binance v právnej výzve proti americkej komisii pre cenné papiere a burzy (SEC), ktorá sa zasadzuje za jasnejšie pravidlá a regulácie kryptomien. Táto únia predstavuje kritický moment v prebiehajúcej diskusii o tom, ako by mali byť digitálne meny regulované. Kraken nalieha na jasnejšie usmernenia a navrhuje, že zodpovednosť za definovanie hraníc by mala pripadnúť Kongresu a nie SEC. Táto výzva prichádza uprostred eskalujúceho napätia medzi kryptoburzami a SEC ohľadom regulačného zaobchádzania s kryptomenami.

Coinbase zintenzívnila svoj konflikt so SEC a požaduje transparentnejšie pravidlá pričom spochybňuje prístup komisie ku kryptomenám. Podobne aj Binance aktívne spochybňuje tvrdenia SEC na súde a spochybňuje kontrolu komisie nad správou kryptografických aktív. Počas vypočutia v Kongrese 10. mája 2023 Kraken vyjadril obavy, že súčasná legislatíva je pre sektor digitálnych aktív nedostatočná. Okamžite, deň po tomto vyjadrení SEC naznačila svoje plány začať právne kroky aj proti burze Kraken.

V reakcii na to kryptoburza Kraken uviedla, že sporné digitálne aktíva nespĺňajú kritériá pre investičné zmluvy, a preto by nemali spadať pod jurisdikciu SEC. Tento argument je založený na Howeyho teste, ktorý je štandardom a ktorý používa SEC na určenie, či je aktívum cenným papierom alebo nie. Podľa Krakenu žiadne z ponúkaných aktív nespĺňajú tieto kritériá, čím je spochybnený celý postoj  SEC ku kryptomenám. Táto konfrontácia je kľúčovým momentom pre odvetvie kryptomien, pričom zdôrazňuje potrebu jasnosti regulácie a spochybňuje dohľad SEC.