Krajiny, ktoré medzi prvými prijmú bitcoin, budú na tom „lepšie“.

Investičný gigant Fidelity vo svojej správe uviedol, že v roku 2022 budú viaceré krajiny nakupovať bitcoiny, aby zostali konkurencie schopné. Fidelity sa domnieva, že na medzinárodnej úrovni sa medzi krajinami objavuje forma teórie hier, z ktorej majú najväčší úžitok prví používatelia bitcoinov. V správe sa píše, že ak sa adopcia bitcoinov zvýši, čo sa postupne aj zvyšuje, tak krajiny, ktoré si v súčasnosti zabezpečia nejaký bitcoin do svojho portfólia, tak budú na tom z hľadiska konkurencie schopnosti lepšie, ako ich susedia. Fidelity uvádza, že krajiny budú postupne prinútené získať bitcoiny do svojich portfólií, ako formu poistenia pre prípad, že bude adopcia pokračovať, a to bez ohľadu na to, či v krypto, ako formu investície veria, alebo nie. Správa tvrdí, že v rámci zabezpečenia sa proti potenciálne oveľa vyšším nákladom v budúcnosti je vhodné „malé nákupy robiť už v súčasnosti“. Spoločnosť Fidelity tiež predpovedá, že suverénnejšie štáty budú nakupovať bitcoiny už v roku 2022, aby využili svoju šancu byť na začiatku. Podľa správy preto nesmieme byť prekvapení, ak by sme v roku 2022 videli, že bitcoiny prijímajú a nakupujú viaceré suverénne štáty, a to možno aj formou akvizície prostredníctvom centrálnych bánk. Fidelity vo svojej správe tiež poukázala na nové nariadenia, vrátane amerického zákona o infraštruktúre, pričom tvrdí, že práve tieto nariadenia pomôžu potvrdiť krypto, ako legitímnu triedu aktív.