Konferencia nemeckého spolkového ministerstva s cieľom diskutovať o IOTA.

IOTA bude jednou z tém konferencie Industrie 4.0. Nemeckého ministerstva hospodárstva a energetiky, ako sa vyjadril Alexander Belyaev, člen výskumnej skupiny Univerzitoy Otta von Guericke (OVGU) Magdeburg, ktorá sa spolu Helmut Schmidt University Hamburg a eCl @ ss. Neoception, dcérskou spoločnosťou spoločnosti Pepperl & Fuchs a IOTA Foundation podieľa a špecializuje na vývoji IOTA Industry Marketplace a IoT (internet vecí). Podľa Alexandra Beljajeva budú predstavené nové prípady použitia integrácie digitálnych dvojčiat (Digital Twins) a platformy IOTA. Jednou z tému konferencie bude práve otázka, ktorú IOTA Industry Marketplace rieši.

Dôvera a „profil dôveryhodnosti“, sú kľúčovými komponentmi pre zabezpečenie národných a medzinárodných sietí vytvárajúcich hodnoty Industrie 4.0. Na európskej úrovni získava projekt dátovej infraštruktúry GAIA-X dynamiku a medzinárodnú podporu. Konferencia prinesie globálnu diskusiu o dôveryhodnosti, interoperabilite a digitálnej suverenite. IOTA Industry Marketplace stavia na špecifikáciách platformy Industry 4.0 a umožňuje priamu integráciu podnikových informačných systémov do celkovej siete.

Zastúpení budú okrem iného aj partneri IOTA, spoločnosť Siemens (Dr. Wolfgang Klasen) a Toshiba Corporation (Ayaji Furukawa), ktorí budú diskutovať o „Úlohe a dosiahnutí dôveryhodnosti v bezpečnom dodávateľskom reťazci prepojenom na priemysel. “