JUNØ – protokol umožňujúci rýchly vývoj a spustenie aplikačných projektov v ekosystéme Cosmos

Juno patrí medzi jeden z najaktívnejších blockchainov bez povolenia v ekosystéme Interchain Cosmos. Juno Evolution načrtáva strategický plán transformácie Juno z prvej základnej vrstvy L1 na plnohodnotnú sieť. Táto vízia slúži na dosiahnutie cieľa platformy Juno - Inkubátor Interchain.

V prostredí Interchain Cosmos majú projekty dve základné možnosti spustenia:

  1. Nasadiť natívny reťazec aplikácií, čo si vyžaduje značný čas a zdroje
  2. Využiť zavedený protokol prvej vrstvy L1, ktorý ponúka komunitu, nástroje, infraštruktúru, bezpečnosť a prostredie bez povolenia za účelom, čo najefektívnejšieho vstupu na trh.

Juno otvára cestu práve druhej možnosti, pričom uľahčuje rýchly vývoj a iteráciu projektov, umožňuje zapojenie sa do jednej z najaktívnejších komunít v rámci Interchainu a pomáha projektom nájsť vhodnosť produktu pre trh pred spustením vlastného protokolu 1. vrstvy zabezpečeného sieťou Mesh.

Keďže v Interchaine vznikajú nové projekty, tak  Juno poskytuje momentálne najlepšie prostredie na spustenie a iteráciu projektov na kľúč. Prostredníctvom svojho revolučného nástroja daodao.zone je Juno pripravené prostredníctvom najmodernejších inkubačných nástrojov pomôcť projektom bez námahy využívať všetky výhody natívne vyvinutého protokolu 1. vrstvy bez obáv o bezpečnosť nezávislého aplikačného reťazca (angl. app-chainu).

Zabezpečenie siete je navrhnuté s cieľom maximalizovať bezpečnosť a zosúladiť ekonomické stimuly s ostatnými blockchainmi 1. vrstvy. Táto iniciatíva zvyšuje celkovú bezpečnosť Juno a zároveň podporuje spoluprácu a plynulý tok ekonomickej hodnoty v rámci Interchainu. Využitím flexibility DAO-DAO zvyšuje Juno prispôsobivosť, spoluprácu a efektívnosť zdrojov ako pre samotné Juno, tak aj pre projekty, ktoré na Juno vznikajú, pričom prináša inovácie do celého ekosystému.

Juno tak vytvára jednu z najvýkonnejších platforiem 1. vrstvy s dôrazom na výkon, škálovateľnosť a zlepšenie priepustnosti siete najmä na spúšťanie nových projektov.

Hlavným vývojovým prvkom Juno je tzv. Mesh Security, ktorý je zároveň kľúčovým prvkom na realizáciu inkubátora Interchain. Mesh Security poskytuje bezpečnejšie Juno a umožňuje projektom inkubovaným na 1. vrstve využívať bezpečnosť siete Juno. Samozrejmosťou protokolu Juno je možnosť stakingu pre používateľov, čo znamená možnosť získania nielen tokenov JUNO, ale aj tokenov iných projektov z celého Interchainu.

Mesh Security umožňuje vytvárať vzájomne výhodné ekonomické stimuly, obohacovať spoluprácu a asociáciu medzi suverénnymi sesterskými reťazcami v rámci ekosystému, čo vytvára plynulý tok ekonomickej hodnoty ako pre používateľov, tak aj pre aplikácie bežiace na protokole Juno. Protokol tiež pracuje na podstatnom zvýšení rýchlosti transakcií za sekundu (TPS) a rýchlosti blokov, čím sa Juno plánuje stať jedným z najrýchlejších a najvýkonnejších blockchainov, ktorý zároveň umožní vývoj nových typov aplikácií.

S rastom spoločnosti Juno je čoraz dôležitejšie prepojenie s existujúcim finančným systémom. Je to kľúčové pre zabezpečenie kótovania na centralizovaných burzách, dohôd s tvorcami trhu na vytvorenie hlbokej likvidity a vytváranie vzájomných partnerstiev s ekosystémom Juno. Rok 2023 bude kľúčovým pre Juno, aby dosiahol nové ciele a splnil tak finálne svoju plánovanú úlohu stať sa inkubátorom Interchain Cosmos.

Zdroj: Juno