Japonská spoločnosť Neukind uzavrela spoluprácu so sieťou Phala Network

19. marca oznámila spoločnosť Neukind, najväčšia japonská platforma pre nasadzovanie blockchainových uzlov v Japonsku, svoje strategické partnerstvo so spoločnosťou Phala Network. Neukind bude poskytovať nástroje a kanály na podporu spoločnosti Phala Network v oblasti japonských výpočtových uzlov ochrany súkromia a zároveň aj v oblasti globalizácie výpočtového výkonu.

Neukind poskytuje nasadzovanie rôznych blockchainových protokolov a zároveň poskytuje „non-custodial“ staking na sieti Ethereum 2.0 a zároveň uzly (nody) validátorov Polkadot, Kusama atď. V súčasnosti prevádzkuje viac ako 6.000 uzlov a okrem toho poskytuje na základe svojich skúseností nástroje na monitorovanie open-source uzlov. Spoločnosť Neukind sa zaviazala dosiahnuť decentralizované prostredie uzlov, ktoré sa nebude spoliehať na jeden centralizovaný cloud.

Phala Network je dôveryhodná výpočtová blockchainová platforma, ktorá umožňuje masívne cloudové spracovanie bez toho, aby bola „obetovaná“ dôveryhodnosť a ochrana údajov. Distribuovaný, výpočtový cloud spoločnosti Phala Network je postavený na technológii ochrany osobných údajov založenej na TEE *, ktorá je už zabudovaná do moderných procesorov a je univerzálna a dôveryhodná. Oddelením mechanizmu zhody od výpočtu, Phala Network zaisťuje, že výpočtový výkon je vysoko škálovateľný. Spoločne to vytvára infraštruktúru pre výkonný, bezpečný, škálovateľný a dôveryhodný počítačový cloud. Ako súčasť ekosystému Polkadot bude Phala Network schopná poskytnúť výpočtový výkon iným blockchainovým aplikáciám a zároveň chrániť dátovú vrstvu, čo umožní chrániť súkromie údajov, ako sú napríklad obchodné pozície DeFi, históriu transakcií, vývoj krížových reťazcov a podobne. Vysoko výkonné inteligentné zmluvy (smart contracts) od spoločnosti Phala Network umožňujú súbežnú, vysoko hromadnú analýzu údajov s ochranou súkromia jednotlivcov, čím sa stávajú alternatívou k službe Google Analytics.

 

*TEE (Trusted Execution Enviroment) – Ochrana používaných údajov zabezpečená vykonávaním výpočtov na úrovni hardware. TEE je prostredie, ktoré si vynucuje vykonávanie iba autorizovaného kódu. Žiadne dáta v TEE nemôžu byť čítané alebo manipulované žiadnym kódom mimo tohto prostredia.