Investori s vysokým čistým majetkom hľadajú prístup ku kryptomenám

Napriek tomu, že sektor kryptomien prechádza ťažkým rokom a viacerými prepadmi, podobne ako celý finančný trh, tak podľa zverejnenej štúdie Coalition Greenwich, ktorá bola vypracovaná v spolupráci so spoločnosťou Talos, až 92% investorov s vysokým čistým majetkom hľadá prístup ku kryptomenám. Z výsledkov štúdie zverejnenej 15. decembra vyplýva, že majetní klienti a klienti s vysokým čistým majetkom sa v poslednom roku veľmi často pýtali a žiadali svojich finančných poradcov o možnosť zahrnutia kryptomien do svojich portfólií.

Prieskum bol vykonaný u 537 finančných poradcov v Spojených štátoch. 35 % finančných poradcov potvrdilo, že za posledných 12 mesiacov sa zintenzívnil dopyt ich klientov po kryptomenách. 30% finančných poradcov sa vyjadrilo, že ich klienti už vlastnia alebo plánujú vlastniť kryptomeny a že klienti ich žiadajú o odporučenie nákupu konkrétnych kryptomien v najbližších troch mesiacoch.  

V komentári k výsledkom štúdie David Easthope, hlavný analytik trhu Coalition Greenwich, vysvetlil, že súčasný trhový sentiment nezastavuje rastúcu adopciu kryptomien. Vo vyjadrení uviedol: „Finanční poradcovia sa domnievajú, že trend rastu prijímania digitálnych aktív, ako vznikajúcej triedy aktív, bude pretrvávať a bude sa naďalej zvyšovať, a to aj napriek súčasnému medvediemu trhu a nedávnym udalostiam na trhu. Dlhá kryptozima pre klientov nie je odstrašujúca.“ David Easthope na záver vyjadrenia uviedol, že finanční poradcovia sú pripravení reflektovať na tento dopyt integráciou investičných produktov a platforiem.

Podľa údajov získaných z CoinMarketCap, celková kryptotrhová kapitalizácia za posledných 12 mesiacov počas kryptozimy stratila 1,44 bilióna dolárov, čo predstavuje pokles o 63,49 %.