Inteligentní investori vyhľadávajú kryptomeny

Nie prekvapivé, že každý týždeň prichádzajú nové správy o tom, že ďalšie a ďalšie známe inštitúcie sa zaujímajú o kryptomeny, alebo že mnoho známych spoločností investuje do kryptomien. Mnohé z týchto spoločností oznamujú, že akceptujú bitcoin a iné alternatívne kryptomeny ako svoje investičné aktívum.  Vďaka nedávnemu vývoju a rastu cien kryptomien a postupnému zahrňovaniu kryptomien do svojich služieb u veľkých spoločností ako MasterCard, VISA, PayPal, Tesla sa zdá, že do tejto oblasti „krypto priemyslu“ prichádza nová energia, ktorá tu doteraz nebola.

A to je dobrá vec. Pred niekoľkými rokmi ľudia nevedeli o kryptomenách takmer nič. Ak sa aj zaujímali o kryptomeny, tak to bolo skôr brané ako technický výstrelok alebo sa kryptomeny často spomínali v súvislosti s "Dark" webom. Dnes sa však bitcoin a kryptomeny už nestávajú iba populárnou alternatívou voči fiat menám, ale aj atraktívnou investičnou príležitosťou.

Mnoho ľudí už vníma, že kryptomeny nastúpili na svoju cestu smerom k veľkým inštitúciám. Čo si však myslia investori o výhľade a budúcnosti kryptomien? Sú nadšení z nových príležitostí, ktoré investície do kryptomien prinášajú? Alebo sú voči budúcnosti skeptickí? Nová správa s názvom „Insights from Accredited Investors“ sa pokúša zodpovedať na tieto otázky prieskumom spoločností a inštitúcií vrátane ich skúseností s investíciami do kryptomien.

Investori už nečakajú. V otázke investícií do bitcoinu majú jasno a už teraz investujú a veria, že cena bitcoinu bude rásť. Tu je niekoľko odpovedí, ktoré vo svojich vyjadreniach investori poskytli o kryptomenách.

Investovali ste už do kryptomien?

  • Investovanie do kryptomien už nie je pre akreditovaných investorov „nepredstaviteľnou záležitosťou“ a ani novým výstrelkom, ktorý prichádza na scénu investícií. Spoločnosti a inštitúcie už do kryptomien naskočili. Podľa správy z prieskumu až 87% opýtaných akreditovaných investorov, ktorí sa prieskumu zúčastnili, už o bitcoine a kryptomenách počulo a až 70% už do bitcoinu niekedy v minulosti alebo súčasnosti investovalo. Je to veľmi zaujímavá informácia, čo sa týka výhľadu kryptomien. Niektorí investori, ktorí váhali s investovaním do bitcoinu, uviedli, že je potrebné, aby ceny kryptomien boli menej volatilné predtým než do kryptomien zainvestujú. Stane sa tak podľa nich vtedy, keď sa kryptomeny stanú viac inštitucionalizovanými, s väčším počtom investorov, objemom obchodovania, väčšou transparentnosťou v krypto projektoch a rozšírenejším využitím a povedomím. Uvedená skutočnosť, že investori už majú dobré znalosti a investujú do bitcoinu znamená, že do povedomia a využitia sa krypto priemysel a kryptomeny dostávajú, čoraz rýchlejšie.

Uvažujete o ďalšom investovaní do kryptomien?

  • 70% investorov uviedlo, že do bitcoinu už investovalo. 74% opýtaných uviedlo, že je veľmi pravdepodobné, že budú do bitcoinu a kryptomien investovať aj nadchádzajúcom období. Podľa ich vyjadrení totiž existuje niekoľko dôvodov prečo chcú investovať do kryptomien. Na jednej strane medzi dôvodmi bol uvedený najmä súčasný ekonomický vývoj a hĺbkové analýzy na finančných trhoch a na strane druhej obava z toho, že „veľmi zaujímavé aktívum“ bude chýbať v ich portfóliu. Na základe odpovedí to vypadá tak, že väčšina investorov nakupuje a drží kryptomeny najmä za účelom budúcich výnosov. Uvedená skutočnosť odráža „býčí pohľad“ investorov na kryptomeny a zároveň ich dôveru v to, že kryptomenové aktíva budú naďalej rásť. Tento pohľad a dlhodobá stratégia by mohla byť čiastočne spôsobená tým, že investori vidia bitcoin, ako dobrého uchovávateľa hodnoty podobne, ako napríklad zlato. Považujú ho za aktívum, ktorým by mohli zaistiť svoj majetok proti infláciám fiat mien a to najmä vzhľadom na súčasné nestabilné trhové podmienky, ktoré sa vytvorili pandémiou COVID-19. Niektorí investori však nakupujú kryptomeny aj ako krátkodobé investície a volatilitu v cenách využívajú na zhodnocovanie svojho majetku. Niekoľko ďalších investorov uviedlo, že do kryptomien investujú z dôvodov, pre ktoré boli pôvodne kryptomeny vytvorené. Nechcú sa riadiť centralizovanými vládnymi nariadeniami a považujú kryptomeny za viac zosúladené s ich presvedčením o súkromí a decentralizácii.

Máte informácie a znalosti o ďalších DeFi projektoch a ďalších krypto aplikáciách?

  • Opýtaní investori, ktorí sa prieskumu zúčastnili odpovedali, že okrem investícií do bitcoinu špekulujú aj o investovaní do ďalších kryptomien. Veľmi dobre sa vyznajú v tom, čo je DeFi (decentralizované financie) a až 90% opýtaných uviedlo, že chce v budúcnosti investovať do DeFi produktov. Uvedená informácia signalizuje, že akreditovaní investori sú už v tejto oblasti veľmi dobre zorientovaní, vzdelaní a vedia nielen bitcoine, ale aj o iných kryptomenách a krypto projektoch. Vo svojich odpovediach tiež uviedli, že majú znalosti o finančných produktoch vznikajúcich v oblasti DeFi, ako sú napríklad inteligentné zmluvy, decentralizované burzy, „stable coiny“ a podobne. Uvedené odpovede poukazujú nato, že investori nie sú pri investovaní len „jednosmerní“, ale že svoje investície diverzifikujú naprieč celým ekosystémom krypto priemyslu.

Diverzifikujete svoje aktíva alebo investujete len do bitcoinu a kryptomien?

  • Podľa správy, opýtaní investori jednoznačne svoje porfólio diverzifikujú, pričom kryptomeny zaberajú aspoň malú časť ich investičných portfólií, hoci nie najväčšie percento. Na otázku, čo si myslia, že aká by bola ich najlepšia štvorročná investícia, mnohí odpovedali, že by investovali skôr do bitcoinu a kryptomien ako do akcií „blue-chip“, ako sú Apple alebo IBM. Je potrebné mať však stále na pamäti, že títo investori majú väčšiu tendenciu tolerovať riziká. Signalizuje to však, že investori aktuálne považujú bitcoin z pohľadu návratnosti investícií za lepšiu voľbu, ako akcie zabehnutých spoločností. Súčasťou týchto odpovedí môže byť samozrejme to, že vysoká volatilita prinesie v časovom horizonte vyššie výnosy ako stabilnejšia a menej volatilná investičná ponuka. Znamená to však, že bitcoiny a aj ďalšie kryptomeny vnímajú z pohľadu investícií rovnako vhodné ako akcie „blue-chip“. Toto ich vyjadrenie, je vyjadrením o dôvere v krypto priemysel, ktorý má zatiaľ stále iba desať rokov a je pomerne mladým odvetvím.

Prilákajú kryptomeny ďalších investorov?

  • Na túto otázku investori uviedli, že je potrebné zmeniť niekoľko vecí, aby kryptomeny prilákali ďalších investorov. Rozhodujúcim faktorom podľa nich pre príchod nových investorov a zvyšovanie investícií do kryptomien bude získanie statusu inštitucionálneho aktíva. Investori, ktorí už reálne fungujú v oblasti kryptomien, majú prehľad o tom, čo je potrebné napraviť, aby kryptomeny prilákali ďalších investorov. Ako najväčšiu prekážku vnímajú zatiaľ nedostatočnú transparentnosť a regulácie v oblasti kryptomien a nedostatok vzdelania a povedomia o celom krypto priemysle. Inými slovami, je potrebné nájsť lepšie spôsoby, ako chrániť investorov, je potrebné im dať nástroje, aby mohli vykonávať svoje „due diligence“ (audit informácií pred uskutočnením investície) a zároveň ich viac vzdelávať v oblasti kryptomien.

Záver

Kryptomeny sa posúvajú rýchlo vpred a práve noví investori ich budú posúvať a tlačiť stále viac do a viac povedomia. Aj keď sú mnohí investori zo sféry kryptomien nadšení, je ešte čo robiť, aby boli investície do kryptomien prístupné a bezpečné pre všetkých, ktorí majú záujem. V každom prípade kryptomeny tu už sú a budúcnosť majú pred sebou.