Federálny rezervný systém USA klame o ekonomike. Blockchain to môže zmeniť.

Americký Federálny rezervný systém je často obviňovaný zo zatajovania ekonomických právd a manipulácie s údajmi na politické účely. Táto otázka je čoraz aktuálnejšia, keďže ekonómovia sú čoraz viac pesimistickejší, pokiaľ ide o infláciu a Medzinárodný menový fond (MMF) vyjadruje obavy o globálnu hospodársku stabilitu.

Tieto problémy s pravdou, alebo polopravdou, či klamstvom môže vyriešiť blockchainová technológia, ktorá umožňuje získavať transparentné ekonomické údaje, ktoré sú odolné voči manipulácii.

V posledných rokoch bol Federálny rezervný systém obviňovaný zo zatajovania kľúčových ekonomických informácií pred verejnosťou. Nedávno denník The Hill informoval, že americká centrálna banka hrá často svoju politiku tak, že prezentuje neobjektívne ekonomické údaje. Táto manipulácia s informáciami ovplyvňuje vnímanie verejnosti a politické rozhodnutia, čo podkopáva dôveru v túto inštitúciu. Denník Wall Street Journal tiež informoval, že ekonómovia sú čoraz pesimistickejší, pokiaľ ide o infláciu a prieskum profesionálnych prognostikov Federálneho rezervného systému odhaduje, že inflácia bude vyššia, ako sa pôvodne očakávalo. Dokonca aj zamestnanci Fedu predpovedali zvýšenú pravdepodobnosť bankovej krízy vedúcej k recesii v priebehu roka, čo je v rozpore s verejnými vyhláseniami predsedu Jeroma Powella, ktorý vykreslil optimistickejší obraz ekonomiky.

Vo verejne zverejnenej zápisnici zo zasadnutia sa uvádza: „Vzhľadom na hodnotenie potenciálnych ekonomických dôsledkov nedávneho vývoja v bankovom sektore zahŕňala prognóza zamestnancov v čase marcového zasadnutia miernu recesiu začínajúcu sa koncom tohto roka s oživením počas nasledujúcich dvoch rokov.“ Rozdiel poukazuje na možnú nepresnosť a nespoľahlivosť ekonomických správ Federálneho rezervného systému.

Svetový hospodársky výhľad MMF vyjadruje obavy o globálnu hospodársku stabilitu. Ako významné riziká pre globálnu hospodársku stabilitu uvádza rastúce geopolitické napätie, inflačné tlaky a rastúcu úroveň dlhu.

Americká ministerka financií Janet Yellenová medzitým vydala varovanie, že vláda môže do 1. júna vyčerpať svoje hotovostné rezervy, ak Kongres nezvýši alebo dočasne neodloží platnosť dlhového stropu. Tieto problémy zdôrazňujú význam presných a transparentných ekonomických údajov pri prijímaní politických rozhodnutí a udržiavaní dôvery verejnosti.

Technológia blockchain, ako decentralizovaná digitálna účtovná kniha, ponúka potenciál revolučne zmeniť spôsob zaznamenávania a zdieľania hospodárskych údajov. Transparentným ukladaním informácií zabezpečeným voči manipulácii, odolným a prístupným všetkým môže blockchain pomôcť poskytnúť jasnejší obraz o ekonomike a hospodárstve.

Táto technológia už teraz zohráva dôležitú úlohu v rôznych odvetviach, ako sú financie, riadenie dodávateľských reťazcov a zdravotníctvo, čo dokazuje jej potenciál na široké prijatie.

Vďaka tomu, že všetky transakcie sú zaznamenané v blockchaine, je totiž prakticky nemožné, aby s údajmi manipuloval akýkoľvek jednotlivý subjekt. To by pomohlo znížiť potenciál politicky motivovanej manipulácie s ekonomickými informáciami v obdobiach hospodárskych turbulencií alebo neistoty a ekonomické vykazovanie centrálnej banky by bolo dôveryhodnejšie a spoľahlivejšie, čo by podporilo väčšiu dôveru verejnosti. Decentralizovaný charakter blockchainu by mohol umožniť jasnejší prístup k ekonomickým údajom v reálnom čase, čo by umožnilo včasnejšiu a presnejšiu analýzu. Pre zabezpečenie ochrany citlivých finančných údajov je ešte potrebné zaviesť spoľahlivé šifrovanie a bezpečnostné protokoly, čo si vyžaduje spoluprácu medzi Fedom, vývojármi blockchainu a odborníkmi na kybernetickú bezpečnosť.

Hoci sa technológia blockchain ukazuje ako veľmi sľubná v rôznych odvetviach, tak v súčasnej dobe má svoje limity a medzi jej najväčšie výzvy patrí najmä škálovateľnosť a rýchlosť vykonávania transakcií. Blockchain sa však naďalej vyvíja a vývojári a výskumníci nájdu inovatívne riešenia týchto problémov, aby zabezpečili, že blockchain bude môcť efektívne podporovať požiadavky moderného hospodárstva, čím by mohla vzniknúť odolná, transparentná, dôveryhodná a dostupná platforma na zaznamenávanie a zdieľanie ekonomických informácií.

 

Zdroj: BeInNews