Európsky plán regulácie kryptomien – všetko, čo potrebujete vedieť

Európsky úrad pre cenné papiere a trhy (ESMA) načrtol svoje plány spojené s implementáciou veľmi diskutovaných kryptotrhov trhov, ktorých cieľom je regulovať virtuálne aktíva. V správe sa uvádza: „Popri náraste kapitalizácie a vydávaní nových typov tokenov došlo k zodpovedajúcemu nárastu objemov obchodovania, ktoré sú podporené objavením sa špecializovaných platforiem na obchodovanie s krypto-aktívami s veľkosťami a objemami, ktoré v súčasnosti už konkurujú niektorým z menších štandardne zavedených trhov“.

Európa sa obáva vnútornej hodnoty kryptoaktív. Úrad ESMA (European Securities and Markets Authority) poznamenal, že mnohé krypto aktíva nemajú žiadnu reálnu ani hmatateľnú hodnotu, na rozdiel od tradičných cenných papierov, ako sú akcie alebo dlhopisy, ktoré investorom poskytujú práva na budúce peňažné toky alebo nároky na aktíva spoločnosti v prípade likvidácie.

ESMA uviedla, že vzhľadom na nestále rastové cykly kryptomien, pokiaľ sa neuplatňujú príslušné regulačné ustanovenia, tak kryptoaktíva so sebou prinášajú množstvo rizík, ktoré sa môžu v budúcnosti stať relevantnými pre finančnú stabilitu.

ESMA tiež vyjadrila obavy, ako by agresívne marketingové iniciatívy zamerané na verejnosť, najmä na menej skúsených retailových investorov, mohli zvýšiť špekulatívnu aktivitu na trhu. ESMA tiež uvádza, že pseudonymita, ktorá prevláda na trhoch s kryptomenami, prakticky znemožňuje posúdiť úverovú bonitu alebo súhrnné expozície účastníkov trhu. Prieskum európskych orgánov dohľadu zistil, že približne 90 investičných fondov so sídlom v Európe má priamu expozíciu ku kryptomenám a 20 fondov má nepriamu expozíciu ku kryptomenám.

S cieľom bojovať proti rizikám dokument poukazuje na zavedený rámec monitorovania rizík ESMA pre trh s kryptomenami. Rámec zahŕňa sledovanie likvidity, trhu ako takého, úverov, „infikovanie trhov“ a prevádzky s cieľom analyzovať nekryté kryptomeny, kryté stablecoiny, poskytovateľov služieb kryptoaktív (CASP) a decentralizované financie (DeFi).

ESMA vzhľadom na globálnu povahu trhu s krypto-aktívami požiadala o pomoc aj medzinárodné orgány stanovujúce štandardy, ako je Rada pre finančnú stabilitu (FSB) a Medzinárodná organizácia komisií pre cenné papiere (IOSCO).

Očakáva sa, že konečná verzia rámca regulácie trhov s kryptomenami MiCA (The Markets in Crypto-Assets Regulation), ktorého cieľom je vytvoriť komplexný regulačný rámec pre kryptoaktíva, bude zverejnená v Úradnom vestníku na jar 2023 a vstúpi do platnosti 12 až 18 mesiacov po tomto dátume.

Aktualizovaný návrh zákona, ktorý prenikol na verejnosť 20. septembra, bude pred nadobudnutím účinnosti vyžadovať schválenie Európskou radou a Európskym parlamentom. 

Správa vychádza v čase, keď libra a euro na medzinárodnom trhu prudko padajú. Analytická spoločnosť Messari nedávno vo svojom výskume uviedla, že ľudia z Veľkej Británie a EÚ predávali svoje libry a eurá za bitcoiny, keďže hodnoty ich národných mien klesajú.