Ethereum urobilo ďalší krok smerom k aktualizácii Shanghai-Capella

Vývojári siete Ethereum úspešne spustili aktualizáciu Shanghai-Capella na testovacej sieti Sepolia. Aktualizácia bola spustená v epoche 56832 a jej dokončenie trvalo približne 13 minút. Testovacia sieť Sepolia je jednou z troch testovacích sietí, na ktorých sa testuje upgrade Shanghai-Capella, nazývaný aj Shapella. Nasadenie tejto aktualizácie na testovacej sieti Sepolia sa považuje za veľký míľnik, ktorý smeruje k úplnému spusteniu aktualizácie na hlavnej sieti v marci. Spustením aktualizácie vývojári úspešne replikovali hlavnú funkciu inovácie, ktorá sa nazýva návrh na vylepšenie Ethereum (EIP) 4895. Cieľom tohto návrhu je umožniť overovateľom výbery odmien v sieti Ethereum za staking. Od prechodu Etherea na konsenzus Proof-of-Stake, neboli výbery ETH z validačných uzlov povolené. Upgradom Shanghai-Capella sa to má zmeniť. Vývojári tiež dokončili ďalšie tri vylepšenia, ktoré sú zamerané na optimalizáciu nákladov na poplatky pre určité činnosti.

Testovacia sieť Sepolia je druhou verejnou testovacou sieťou, na ktorú bola nasadená aktualizácia, po predchádzajúcej simulácii na testovacej sieti Zhejiang. Ďalším krokom bude nasadenie Shapella na testovaciu sieť Goerli začiatkom marca. Tento testnet má byť poslednou skúškou pred spustením upgradu na hlavnej sieti (angl. mainnet) Ethereum.