Ethereum - testovacia sieť Ropsten sa tento mesiac úplne vypne

Sieť Ropsten, klon hlavnej siete Ethereum, ktorá sa používa na testovanie a experimentálne účely, sa do konca tohto mesiaca vypne. Medzi 15. decembrom a 31. decembrom 2022 prevádzkovatelia uzlov a infraštruktúry zastavia testovaciu sieť Ropsten. Na oficiálnom blogu Etherea sa uvádza, že po tomto termíne už nebudú Ropsten podporovať klientske, testovacie ani infraštruktúrne tímy. Vývojári Etherea ukončia v polovici roka 2023 aj druhú testovaciu sieť s názvom Rinkeby. Tím Etherea odporučil vývojárom migrovať aplikácie z testovacej siete Rinkeby do testovacích sietí Goerli a Sepolia, ktoré budú naďalej podporované. Testovacia sieť Rinkeby sa v polovici roka 2023 tiež vypne. V ekosystéme Ethereum existuje viacero testovacích sietí, ktoré vývojárom umožňujú bezplatne nasadzovať aplikácie a kontrolovať chyby predtým, než budú nasadené do hlavnej siete. Ak sú však už testovacie siete zastarané a nepotrebné, tak sa vypnú, čo je prípad testovacej siete Ropsten a Rinkeby.

Všetky tieto testovacie siete hrali dôležitú úlohu vo vývoji a testovaní pred masívnym upgradom, keď sieť Ethereum prešla z konsenzu Proof-of-Work na mechanizmus konsenzu Proof-of-Stake. Testovacie siete Goerli a Sepolia prešli svojimi vlastnými testami zlúčenia, čo znamená, že tiež prešli z konsenzu Proof-of-Work na Proof-of-Stake, takže sú najviac podobné prostrediu, v ktorom dnes funguje blockchain Ethereum. Očakáva sa, že tieto testovacie siete budú naďalej fungovať.

Vývojári ekosystému Ethereum dôsledne vytvárajú testnety v závislosti od toho, aké aktualizácie sa snažia testovať. V novembri vývojári súhlasili so spustením testovacej siete Shandong, ktorá sa zaoberá návrhmi EIP (Ethereum Improvemenet Proposals) na vylepšenie siete Ethereum, ktorú čaká ďalšia veľká aktualizácia protokolu s názvom Šanghaj.