Ethereum staking s technológiou decentralizovaného validátora (DVT).

Kryptografický priestor je plný módnych slov a skratiek. Jedným z takýchto nových pojmov je decentralizovaná technológia validátorov DVT (angl. Decentralized Validator Technology). Táto technológia sľubuje, že vyrieši obavy ohľadom fungovania nastavenia tradičných validátorov v sieti Ethereum, a to výraznou decentralizáciou a zabezpečením procesu validácie

Validátormi sú pre vysvetlenie entity, ktoré vytvárajú a overujú bloky v blockchainoch typu Proof-of-Stake (PoS), podobne ako ťažiari v bitcoinovej sieti a iných protokoloch typu Proof-of-Work (PoW). Odkedy sa Ethereum v septembri 2022 úplne presunulo na PoS, tak jeho blockchain je podporovaný súborom validátorov, čo z neho v súčasnosti teoreticky robí jednu z najviac decentralizovaných sietí PoS.

Nie je však všetko zlato, čo sa blyští a aj u Etherea je viacero problémov, ktoré sa týkajú najmä toho, ako sa konsenzus PoS v súčasnosti implementuje v Ethereu. Vzniká mnoho otázok, pričom všetky indikujú, že sieť Ethereum je o niečo menej decentralizovaná, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať.

Veľký rozdiel medzi Ethereom a inými sieťami typu PoS je v tom, že uzly validátora musia mať podiel 32 ETH (nie viac a nie menej). Tento limit bol zvolený tak, aby ponúkal primeraný vstupný bod pre „priemerného používateľa“. Problémom však je fakt, že 32 ETH má v súčasnosti hodnotu približne 96.000 dolárov, ale v roku 2020, teda v čase, keď bol prvýkrát spustený staking na Etehreu bola táto hodnota približne 30.000 dolárov.

Ethereum Bacon chainpng

Ak však držíte viac ako 32 ETH, tak budete musieť rozdeliť svoj vklad medzi viacero „validátorov“, čo vysvetľuje veľmi veľký počet aktívnych validátorov v súčasnosti, ktorých je takmer 900.000. Prax však ukazuje, že reálne je pravdepodobne len 10.000 až 20.000 nezávislých subjektov (vrátane spoločností a nezávislých investorov), ktoré validáciou prispievajú k bezpečnosti siete Ethereum.

Z pohľadu technickej úrovne sú validátori špeciálnou entitou s vlastnými súkromnými kľúčmi, ktoré sa aktivujú v Ethereovom reťazci Beacon. Ten riadi proces konsenzu a náhodne prideľuje validátorov, aby overili bloky. Ostatní validátori „potvrdia“, že sú tieto bloky správne. Nekalé správanie sa, ako je napríklad podpísanie neplatných blokov, alebo ak sa validátor nachádza v offline režime, vedie k zníženiu hodnoty odmeny alebo k pokutám vo forme ETH tokenov, ktoré sú v sieti odsúhlasené.

Mnoho systémov typu PoS, ktoré sú známe konsenzom Delegated-PoS (DPoS) umožňujú delegovanie vkladov, kde používatelia môžu natívne priradiť svoje mince konkrétnemu validátorovi, ktorému veria, že odvedie dobrú prácu pri overovaní reťazca a získavaní výnosov zo stakingu. V Ethereu na to neexistujú žiadne natívne mechanizmy, čo znamená, že používatelia buď musia spustiť svoj vlastný uzol validátora a uschovávať vlastné kľúče, alebo dôverovať nejakej treťo strannej službe, aby to urobila za nich.  Tu sa však začína objavovať nový pojem „DVT - Decentralized Validator Technology.

Ethereum DVTpng

Predpokladom fungovania konsenzu Proof-of-Stake je, že žiadny jednotlivý subjekt nemôže kontrolovať viac ako určité percento z celkového podielu všetkých tokenov v sieti, ktorý je v súčasnosti zapojený do overovania protokolu. Ak by vlastnil väčší podiel, tak by si mohol prípadne diktovať, čo je „väčšinový“ reťazec a začať sa správať nekorektne bez sankcií, čím by ohrozil fungovanie siete.

V Ethereu má v súčasnosti prevažnú väčšinu „stakingu“ a tým aj validačnej sily platforma Lido Finance. Lido je decentralizovaný finančný protokol, ktorý ponúka pohodlný „obal“ na natívne tokeny ETH. Jedná sa o tzv. liquid staking token (stETH), čo je likvidný token veľkosti reálnej staking pozície používateľa v tokene ETH. Výhodou tohto systému je, že používateľ môžete stakovať ETH bez toho, aby robil čokoľvek iné, keďže základný systém Lido, to urobí za neho.

Lido v súčasnosti kontroluje o niečo viac ako 31% vkladu všetkých ETH, čo je nebezpečne blízko k hranici 33%, ktorá je potrebná na možný útok, alebo zmeny vo finalizácii a odsúhlasovaní blokov v sieti Ethereum (za predpoklado, že by to Lido chcelo). Znie to zle, ale až tak zlé to byť nemusí. Lido je totiž decentralizovaný protokol, ktorý rozkladá svoj podiel na mnohých nezávislých operátoroch uzloch, takže koordinácia na vykonanie prípadného útoku nie je taká jednoduchá.

EThereum DVT 2jpg

Ako decentralizovaný protokol, ktorého celý model sa spolieha na dôveru komunity Ethereum, nemá na to žiadnu motiváciu. V konečnom dôsledku ani 33% útok by pre Ethereum neznamenal koniec sveta, pretože sieť má mechanizmy, a vznikli by problémy ohľadom nedokončených blokov, ktoré by útočník nevedel vyriešiť. Napriek uvedenému sú viacerí v Ethereum komunite znepokojení dominanciou Lido, pretože operátori uzlov, ktorých si používateľ vyberie, majú v konečnom dôsledku kontrolu nad jeho vloženými tokenmi ETH a tým pádom riadia časť procesu overovania. Spoločnosť Lido Finance však začala implementovať technológie na decentralizáciu prevádzky svojich uzlov integráciou modulu „Simple DVT“. Tieto vylepšenia majú podporiť zvýšenú účasť a spoluprácu, čím umožňujú menším operátorom zosúladiť sa s väčšími partnermi. Podporujú tým rozmanitejšiu a robustnejšiu sieť. Tento prístup pripravuje pôdu pre tzv. „nedôveryhodnú budúcnosť“, ktorá umožňuje bezproblémovú integráciu s Lido s akýmkoľvek iným „lokálnym – domácim validátorom“.

Znamená to, že ak je teda problém v tom, že validátori sú do istej miery centralizovaní, tak  logickým riešením je zmeniť tento proces na decentralizovaný a „nedôveryhodný mechanizmus“, čo je presne to, čo ponúka DVT.

DVT by mal fungovať tak, že rozdelí súkromný kľúč validátora Etherea do viacerých zdieľaní pomocou rôznych kryptografických techník. Podiely sú šifrované a distribuované operátorom uzlov, ktorí potom súčasne spúšťajú validátorské uzly, aby prispeli k bezpečnosti siete Ethereum. Keďže operátori nikdy nevidia ani nekontrolujú skutočný kľúč validátora, tak sa proces stáva non-custodial a zároveň, je dôveryhodným, bezpečným a oveľa odolnejším voči chybám.

DVT je zatiaľ na začiatku svojej cesty, ale toto riešenie by mohlo byť v budúcnosti významnou časťou siete Ethereum. Aby sa zabránilo nárastu centralizácie, tak DVT prichádza ako jedno z možných riešení, ktoré umožní plne decentralizované „staking pooly“ pre používateľov s menším množstvom ETH tokenov. Ekosystém Ethereum v poslednej dobe presadzuje väčšiu škálovateľnosť, a tak sa vážne diskutuje aj o zvýšení limitu z 32 ETH na inú hodnotu tak, aby sa celkový počet validátorov stal ľahšie zvládnuteľným.


Zdroj: Ethereum, Cryptopotato, Medium