Ethereum, priekopník vo využívaní inteligentných zmlúv.

V súčasnosti pre ľudí, ktorí nie sú zasvätení do kryptomien, je zvyčajne slovo krypto spájané s Bitcoinom. S nedávnym záujmom o krypto vo všeobecnosti sa pravidelne začínajú objavovať aj ďalšie mená, kde medzi najvýznamnejšie aspoň z pohľadu trhovej kapitalizácie možno zaradiť Ethereum (ETH).

Celková hodnota kryptotrhu, meraná trhovou kapitalizáciou, v súčasnosti predstavuje 1,12 bilióna dolárov. Bitcoin na prvej pozícii má hodnotu okolo 45% z celkovej sumy na úrovni okolo 500 miliárd dolárov, zatiaľ čo Ethereum, ako druhá najväčšia kryptomena, je o niečo menej ako polovica bitcoinu na úrovni 188 miliárd dolárov.

V porovnaní s trhovou kapitalizáciou niektorých z najznámejších spoločností na svete to nie je veľa, keďže napríklad trhová kapitalizácia v r.2023 spoločnosti Apple je 2,231 bilióna dolárov, Amazonu 944 miliárd dolárov a spoločnosť Tesla má trhovú kapitalizáciu 635 miliárd dolárov

Ak chceme jednoducho zhrnúť čo je Ethereum, tak Ethereum je decentralizovaná sieť, ktorá využíva technológiu blockchain na spustenie aplikácií a spracovanie transakcií. Má vlastnú kryptomenu s názvom Ethereum (ETH), ktorá je natívnym tokenom zodpovedným za chod siete a platenie sieťových poplatkov. Užitočnosť Etherea vychádza zo skutočnosti, že ktokoľvek môže použiť túto technológiu na vytváranie decentralizovaných aplikácií, ktoré nemusia byť kontrolované centralizovaným orgánom.

Medzi kľúčové vlastnoti Etherea patria:

  • ETH je kryptomenový token, ktorý poháňa sieť a používa sa na platby za transakcie a služby.
  • Inteligentné zmluvy sú samovykonateľné dohody, ktoré fungujú na blockchaine a môžu presadzovať pravidlá a podmienky bez potreby sprostredkovateľov.
  • Decentralizované aplikácie (DApps) sú aplikácie, ktoré možno zostaviť a spustiť na blockchaine Ethereum, pričom môžu ponúkať rôzne služby, ako sú rôzne spôsoby finančných služieb, hry, sociálne médiá atď.
  • Decentralizovaná autonómna organizácia (DAO) nemá centrálnu právomoc a je riadená členmi, ktorí vlastnia tokeny DAO. Členovia môžu hlasovať o návrhoch, ktoré ovplyvňujú fungovanie a ciele projektu. Technológia blockchain vykonáva rozhodnutia automaticky podľa súboru pravidiel zakódovaných v inteligentných zmluvách.
  • Ethereum Virtual Machine (EVM) je výpočtová sieť, ktorá je schopná spúšťať inteligentné zmluvy v sieti Ethereum. To umožňuje, aby sa akýkoľvek kód napísaný v akomkoľvek jazyku, ktorý je kompatibilný s virtuálnym strojom Ethereum, mohol spúšťať kódy a vykonávať výpočty. EVM aktualizuje stav Ethereum blockchainu po pridaní každého bloku a je navrhnutý tak, aby podporoval cross-chain kompatibilitu a bol deterministický a bezpečný.

 ETH UPjpg

 Čo je Ethereum?

Najjednoduchší spôsob, ako opísať Ethereum, je, že je to superpočítač svojho druhu. Predstavte si 1000-dielnu skladačku, ktorá sa poskladá v jeden veľký superpočítač. Každý kúsok skladačky je sám o sebe jeden mini počítač, známy ako uzol, ovládaný používateľom známym ako validátor. Na rozdiel od skladačky, kde je každý kus neúplný, pokiaľ nie je zostavený, je každý uzol svojou vlastnou úplnou samostatnou entitou. Spracováva výmenu údajov, čiže transakcie a tieto údaje pridáva do siete Ethereum. Základným tmelom, ktorý spája všetky uzly dohromady, je technológia blockchain. V podstate uzly ukladajú dáta do bloku a spájajú ich jeden po druhom, ako články na reťazi. Na sieti Ethereum je zaujímavé to, že neexistuje žiadna centrálna autorita, ktorá by všetkým uzlom prikazovala, čo majú robiť. Namiesto toho každý uzol funguje podľa pravidiel naprogramovaných v sieti. Uzly sú rozmiestnené po celom svete, čím sa z nich stáva decentralizovaná platforma.

Na tomto obrovskom superpočítači bežia všetky druhy programov, rovnako ako softvér, ktorý používate na svojom vlastnom počítači doma. Tieto programy sa nazývajú decentralizované aplikácie (DApps), ktoré sú vytvorené pomocou inteligentných zmlúv.

Ako Ethereum funguje?

Vo svojom najzákladnejšom zmysle Ethereum, ako každý iný kryptomenový projekt, zahŕňa výmenu a ukladanie údajov. Rozdiel blockchainových projektov je v tom, ako funguje výmena dát, ako sú overované a aké dáta sú na nej uložené.

Dáta sa vymieňajú a ukladajú pomocou technológie blockchain, ktorú sme vyššie spomenuli. Tento typ technológie funguje tak, že zahŕňa niečo, čo sa nazýva mechanizmus konsenzu. Je to spôsob, akým sa validátori podieľajú na procese pridávania blokov. Prvý mechanizmus konsenzu, ktorý vznikol, sa nazýval Proof-of-Work a fungoval na podobnom princípe overovania ako Bitcoin, čiže tzv. ťažením. Tento typ mechanizmu bol prijatý pri vytvorení siete Ethereum v roku 2013 aby neskôr prešiel na konsenzus Proof-of-Stake, kde bloky overujú validátori.

Údaje uložené a týmto spôsobom overené nie je možné vrátiť späť ani žiadnym spôsobom zmeniť, pokiaľ s tým nebudú všetci súhlasiť. S tisíckami uzlov rozmiestnených po celom svete nie je jednoduché prinútiť väčšinu, aby s niečím súhlasili.

 Smart contract 4png

Ethereum je prvý krypto projekt, ktorý je priekopníkom vo využívaní inteligentných zmlúv. Inteligentná zmluva je súbor počítačových kódov naprogramovaných tak, aby konali určitým spôsobom, keď ich spustí programátor, iná inteligentná zmluva alebo používateľ. Tieto zmluvy sa potom spúšťajú v celej sieti Ethereum.

Ako už názov hovorí ,tak tento typ zmluvy sa nespolieha na ľudí, ktorí vykonávajú obsah zmluvy. Nevyžaduje ani to, aby tretia strana skontrolovala, či je obsah zmluvy správne splnený. Vyžaduje sa však, aby niekto skontroloval, či sú pravidlá zmluvy správne napísané, a to je miesto, kde prichádzajú do hry audity blockchainu. Audity a presnosť sú dôležité, pretože akonáhle je kód odsúhlasený komunitou a zavedený do siete, tak potom už bude potrebné vynaložiť veľké úsilie na jeho prepísanie a zvyčajne sa na tom musí dohodnúť komunita vývojárov.

Je tiež dôležité zdôrazniť, že inteligentné zmluvy Ethereum sú tzv. „Turing Complete“. To znamená, že teoreticky je možné na sieti dokončiť akýkoľvek výpočet bez ohľadu na zložitosť.

Ďalší nástroj, ktorý vývojári používajú na vytváranie DApps, sa nazýva Ethereum Virtual Machine (EVM). EVM je softvér schopný vykonávať inteligentné zmluvy a počíta stav siete Ethereum po pridaní každého nového bloku do reťazca. Primárnou funkciou EVM je kalkulovať stav siete a spúšťať rôzne typy inteligentných zmlúv a DApps, pričom ich prevedie do čitateľného formátu známeho ako „Bytecode“.

Toto je veľmi dôležité, pretože práve táto funkcia umožňuje, aby uzlami Ethereum boli rozpoznané ďalšie reťazce, ktoré sú kompatibilné s EVM, ako napríklad Polygon, Avalanche, Arbitrum a mnohé ďalšie, čo umožňuje vývojárom prenášať svoje DApps a tokeny zo sietí kompatibilných s EVM do Ethereovej siete a naopak, čím sa zvyšuje interoperabilita medzi sieťami kompatibilnými s EVM.

Nikto by však nerobil všetku túto prácu zadarmo.

Ethereum validátori vykonávajú prácu pri rozhodovaní o tom, aké údaje sa majú uložiť. Sieť im dáva zato odmenu vo forme tokenu s názvom ETH (Ether).  ETH je natívny token siete Ethereum.

Okrem toho, že sa ETH rozdáva ako odmena, je tiež jedinou akceptovanou formou platby za ukladanie údajov v sieti Ethereum, čo z neho robí druh digitálnych peňazí. Za akékoľvek údaje, ktoré musia byť v sieti Ethereum a zaberajú miesto v bloku je potrebné zaplatiť. Toto je známe ako „poplatky za tzv. gas“, čo je odvodené od amerického spôsobu vyjadrenia „gas = plyn“.

Cena ETH v dolároch od jeho prvého predstavenia vo svete pomerne rýchlo rastie a to najmä kvôli rastúcemu dopytu po blokovom priestore v sieti a svetlej budúcnosti, ktorú veľa ľudí predpovedá.

Rovnako ako dolár, ktorý možno rozdeliť na menšie jednotky, tak aj ETH je podobne ako vyjadriť menšími nominálnymi hodnotami. Najbežnejšou tzv. „gwei“, čo je skratka pre giga wei. Každý, kto niekedy uskutočnil transakciu na Ethereu, pozná gwei, pretože je to jednotka používaná na meranie poplatkov za plyn. Je jednoduchšie sa vyjadrať, že platba stála 10 gwei ako povedať, že stála 0,00000001 ETH.

Všetko čo je zaznamenané na blockchaine Ethereum je verejne známe a transakcie je možné vidieť napríklad cez prehliadač (angl. explorer) s názvom Etherscan (https://etherscan.io/) .

Ďalšou otázkou je, ako a kde si ukladať digitálne peniaze. K uvedenému slúžia tzv. krypto peňaženky, kde vo vnútri peňaženky, keď ju otvoríte tak uvidíte svoju digitálnu hotovosť.  

 M1jpg

Ethereum peňaženky slúžia ako vstupná brána do Ethereum blockchainu a poskytujú používateľom prístup k správe ich účtov a finančných prostriedkov. Ethereum účet má schopnosť iniciovať transakcie a monitorovať svoj zostatok na viacerých Ethereum adresách. Okrem toho sa tieto účty môžu zapojiť do rôznych činností, ako je vytváranie inteligentných zmlúv, interakcia s decentralizovanými aplikáciami a ďalšie. Či už vo forme softvéru alebo hardvéru, peňaženky Ethereum sú základnými nástrojmi pre používateľov a slúžia pre navigáciu a využívanie plného potenciálu siete Ethereum.

Každá adresa Ethereum je verejný reťazec alfanumerických znakov, ktorý začína znakom „0x“. Blockchain zobrazuje zostatok každej adresy Ethereum, ale nie je jasné, komu tá ktorá adresa patrí, pretože sú reprezentované reťazcami čísel a písmen. Peňaženky, či už vo forme softvéru alebo hardvéru, poskytujú používateľom možnosť spravovať a kontrolovať toľko adries Ethereum, koľko potrebujú.

Keďže adresy peňaženky Ethereum sú veľmi dlhé a nie je ľahké si ich zapamätať, nehovoriac o tom, že sú náchylné na chyby pri ich zadávaní, tak mnohí používatelia Ethereum sa rozhodli namiesto toho používať blockchainové domény. S blockchain doménou, namiesto 42-znakovej dlhej hexadecimálnej adresy, môže byť vaša Ethereum adresa prepojená s niečím ľahko zapamätateľným, ako je napríklad „juro.eth“, alebo názov, aký si zvolíte.

K dispozícii je viacero typov Ethereum peňaženiek. Používatelia sa môžu rozhodnúť a stiahnuť si softvérové peňaženky na desktopové počítače alebo do mobilných zariadení, ponechať svoje peňaženky offline pomocou papiera alebo HW peňaženiek ako Ledger alebo Trezor, ktoré používateľom poskytujú dobrú rovnováhu medzi pohodlím a bezpečnosťou.

Najpopulárnejšou Ethereum peňaženkou na interakciu s DeFi a DApps je nepochybne peňaženka MetaMask, ktorá sa primárne používa ako peňaženka rozšírenia prehliadača google. Ak chcete získať prístup k divokému svetu Ethereum DApps, budete sa s ňou musieť zoznámiť. Ak máte v úmysle používať svoje kryptomeny na cestách, tak je možné používať mobilné peňaženky, ktoré môžu byť SW, alebo HW prepojiteľné cez Bluetooth s vašim mobilným zariadením.

Bez ohľadu na to, aký typ peňaženky si vyberiete, ich základné funkcie zostávajú v princípe rovnaké. Pri vytváraní peňaženky Ethereum tento proces zvyčajne zahŕňa stiahnutie alebo zaznamenanie súkromného kľúča alebo počiatočnej frázy. Súkromné kľúče umožňujú používateľom odosielať alebo používať svoje kryptomeny, zatiaľ čo počiatočná fráza im poskytuje prístup k ich peňaženke a všetkým súkromným kľúčom, ktoré sú s ňou spojené. Tieto súkromné kľúče alebo počiatočné frázy sú nevyhnutné na ochranu finančných prostriedkov. Pokiaľ majú používatelia svoje hlavné heslo (počiatočná fráza), tak majú prístup ku svojim kryptomenám.

Digitálna peňaženka je v princípe kontajner, v ktorom sú uložené súkromné kľúče pre ETH, ktoré používateľ vlastní. Môže to byť však mätúce, pretože väčšina ľudí si myslí, že samotná peňaženka ukladá tokeny ETH, ktoré vlastnia, avšak to pravda nie je. Tokeny (ETH) vždy zostávajú v účtovnej knihe Ethereum, teda v systéme uchovávania záznamov, ktorý sleduje účty peňaženiek, históriu transakcií, zostatky a v podstate celú históriu siete Ethereum.

Zmluvné účty sú účty, ktoré sú spojené s inteligentnými zmluvami, pretože každá inteligentná zmluva má jedinečnú adresu Ethereum riadenú kódom.  

Ethereum-20jpg

Ethereum 2.0.

15. september 2022 bol významným dňom v histórii siete Ethereum. Známy je aj ako deň spustenia upgradu „The Merge“, kedy sieť prešla z používania mechanizmu konsenzu Proof of Work (PoW) na algoritmus Proof of Stake, zvyčajne označovaný ako PoS.

Konsenzus Proof of Stake  v skratke znamená, že namiesto ťažby blokov overujú transakcie uskutočnené na blockchaine tzv. validátori. Po overení údajov sa tieto pridajú do nových blokov. Aby sa používateľ siete mohol stať validátorom, tak musí aktuálne vlastniť 32 ETH, čo je jedna z podmienok oprávnenosti byť validátorom – čiže operátorom uzla. Všetky podmienky, ako sa stať validátorom sú zverejnené na oficiálnej stránke Etherea (https://ethereum.org/en/)

Držať 32 ETH môže byť trochu ťažké, najmä pri dnešných cenách. Ak sa niekto stane už validátorom tak si musí byť tiež vedomý toho, že v prípade, že sa daný validátor (uzol) správa v sieti nekorektne, tak ETH, ktoré sú v jeho uzlu operátora môžu byť za „zlé správanie“ zabavené. Toto motivuje účastníkov siete, aby sa správali slušne.

Jednou z kľúčových výhod prechodu siete z konsenzu PoW na konsenzus PoS je obrovské zníženie jeho uhlíkovej stopy. Predtým, keď ETH ešte fungovalo v rámci mechanizmu Proof of Work, bolo potrebné veľké množstvo energie na ťažbu a pridávanie blokov do Ethereum blockchainovej siete. S konsenzom Proof of Stake môžu blockchainy fungovať oveľa efektívnejšie a spotrebúvať podstatne menej energie.

vitalik-buterinjpg

Ako vzniklo Ethereum.

V roku 2014 v prenajatom dome nazvanom vo švajčiarskom meste Zug sa stretlo viacero zapálených ľudí, ktorí si prechádzali množstvo nápadov a prišli na iný spôsob, ako využiť technológiu blockchain.  Skupinu tvorili Vitalik Buterin, Gavin Wood, Jeffrey Wilcke, Charles Hoskinson, Mihai Alisie, Anthony Di Iorio, Amir Chetrit a Joseph Lubin. Po stretnutí vzniklo Ethereum a jeho všetky podstaty sú uvedené v tzv. bielej knihe (White Paper). https://ethereum.org/en/whitepaper/

Spomedzi vyššie spomenutých zostal v Ethereu už len  Vitalik Buterin, ktorý sa stále aktívne zapája do riadenia siete Ethereum. Gavin Wood aj Charles Hoskinson odišli, aby vytvorili svoje vlastné blockchainové platformy Polkadot a Cardano, zatiaľ čo zvyšný buď opustili krypto priemysel, alebo založili vlastné spoločnosti na podporu ekosystému Ethereum.

V roku 2016 sa skupina vývojárov rozhodla spojiť nejaké finančné prostriedky do organizácie známej ako „DAO“, čo je skratka pre decentralizovanú autonómnu organizáciu. Nešťastná vec nastala, keď hacker ukradol zo siete 40 miliónov dolárov. Nastal obrovský rozruch, ktorý vyústil do hlasovania v komunite Ethereum o tom, ako by sa to malo riešiť.

Komunita musela hlasovať o dvoch výsledkoch: ponechať reťazec tak, ako je aj so stratenými finančnými prostriedkami, alebo vytvoriť identickú kópiu blockchainu z obdobia pred hackom tak, že by to vyzeralo akoby sa hack nestal. Vytvorenie samostatnej verzie je známe ako hard fork.

Výsledky hlasovania v komunite viedli k vytvoreniu siete s názvom Ethereum Classic. Táto verzia uchovávala stratené prostriedky v zázname až do bloku 1920000. Verzia, ktorou je Ethereum dnes známe, bola novo vzniknutá verzia po hard forku bez hacku. V novom smart kontrakte bola zabezpečená refundácia stratených prostriedkov.

Uvedené hlasovanie ukázalo, že je možné zmeniť záznamy blockchainu, avšak iba prostredníctvom hlasovania komunity a nie spôsobom, že si to zmyslí jednotlivec, alebo malá skupina jednotlivcov.

DeFi explainpng

Prípady použitia Etherea

Jedným z hlavných prípadov použitia protokolu Ethereum je vytváranie decentralizovaných aplikácií alebo „DApps“. DApps sú distribuované, transparentné, odolné a motivované aplikácie, o ktorých mnohí tvrdia, že by mohli spôsobiť revolúciu v spôsobe fungovania technológií. Tieto decentralizované aplikácie bežia na sieti Ethereum, pričom na chode aplikácií sa podieľajú všetky sieťové uzly. DApps si predstavte ako softvérové programy v počítačoch alebo aplikácie v smartfóne. Rozmanitosť je nekonečná, ale existuje niekoľko odlišných kategórií, do ktorých spadajú.

Na rozdiel od tradičných financií, ktoré sa pri presadzovaní finančných transakcií spoliehajú na množstvo sprostredkovateľov, tak decentralizované financie (DeFi) sa spoliehajú na inteligentné zmluvy, ktoré fungujú bez zaujatosti. To umožňuje používateľom stať sa finančnými účastníkmi, pretože požičiavajú, požičiavajú si a získavajú úroky prostredníctvom rôznych spôsobov finančných operácií, ktoré boli predtým obmedzené len pre banky a profesionálnych investorov.

Nezastupiteľné tokeny (NFT) sú sami o sebe jedinečné vďaka tomu, čo predstavujú, ako napríklad digitálne umenie, alebo kľúč k odomknutiu privilégií, prostriedok identity alebo časť majetku v reálnom svete. Herný priemysel si tiež osvojil koncept NFT tak, že hráčom umožnil obchodovať so svojimi hernými prvkami s inými hráčmi na otvorených trhoch NFT. Nielenže to podporuje väčší pocit vlastníctva pre hráčov, ale tiež dáva ich úsiliu cenu, z ktorej môžu ťažiť.

Ďalšou oblasťou, ktorú by NFT mohli narušiť je priemysel živých podujatí. V podstate to znamená, že vstupenky na podujatia sa budú predávať ako NFT namiesto kusu papiera, ktorý je bezcenný. Namiesto toho hodnota vstupenky presahuje len účasť na udalosti, pretože samotná vstupenka môže byť zberateľským predmetom, ktorý tiež naďalej odomyká budúcu hodnotu pre držiteľa vstupenky. Spoločnosť Coindesk využíva tento prístup na svojom podujatí Consensus, ktoré sa uskutoční v roku 2023 a ponúka NFT poukaz, ktorý je ilustrovaným generatívnym umeleckým dielom, pričom tiež sľubuje ďalšie výhody v nasledujúcich rokoch.

Prípad použitia NFT je v podstate neobmedzený a môže predstavovať akúkoľvek zmluvu medzi dvoma stranami, či už to je niečo jednoduché, ako napríklad lístok na koncert, až po veci, ako sú listiny o bývaní, lekárske záznamy a poistné zmluvy. Mnoho ľudí však NFT spochybňuje a názory na ich vyžitie sa rôznia. Či bude ich využitie reálne, to ukáže až čas.

Ďalším možným spôsobom ako využívať sieť Ethereum je DAO (decentralizované autonómne organizácie). Je to nový spôsob, ako organizovať ľudí, aby sa spájali a usilovali o spoločnú víziu alebo cieľ. Najbežnejším spôsobom, ako sa používatelia môžu zúčastniť DAO, je držanie tokenov a hlasovanie o návrhoch komunity o smerovaní projektu alebo o tom, aké implementácie sa v budúcnosti budú vykonávať. To je v kontraste s tradičnými prístupmi zhora nadol, kde kľúčové rozhodnutia robí vrcholový manažment spoločnosti, pričom bežní pracovníci nemajú žiadne slovo. ETH 3jpg

Kto používa sieť Ethereum.

Napriek všetkým rečiam o tom, aká je sieť Ethereum dôležitá, tak stojí za to opýtať sa, kto sú tí ľudia, ktorí ju v skutočnosti používajú.

Validátori majú za úlohu overiť transakcie uskutočnené v blockchainovej sieti, aby sa ubezpečili, že neexistujú žiadne falošné záznamy alebo škodliví účastníci, ktorí sa snažia klamať. Za svoje úsilie dostanú validátori odmenu vo forme tokenov ETH.

Stakers (vkladatelia), toto sú zvyčajne bežní používatelia, ktorí vlastnia nejaké množstvo ETH a chceli by pomôcť zabezpečiť sieť vkladaním svojich tokenov do validačných uzlov. Ak vlastníte 32 ETH, tak sa môžete stať validátorom aj vy, pri čom je potrebné mať aj určité technické know-how, ktoré je však dostupné na oficiálnej stránke Etherea. Pre tých, ktorí majú menej ako 32 ETH, môžu protokoly staking poolov, ako sú napríklad Lido Finance alebo Rocket Pool, pomôcť používateľom zarobiť úroky za vloženie (staking) ich Etherea do siete.

Vývojári, sú to programátori, ktorí udržiavajú a vylepšujú sieť Ethereum a implementujú akékoľvek zmeny, o ktorých hlasuje komunita. Vývojári siete Ethereum sú pomerne zaneprázdnená skupina, pretože existuje veľa návrhov a vylepšení, ktoré sú potrebné pre budúcnosť siete Ethereum, čo je možné sledovať vo vývojovej mape ekosystému Ethereum.

Tvorcovia DApp, sú ľudia, ktorí stavajú svoje programy na sieti Ethereum. Táto skupina zahŕňa skupiny ako sú zakladatelia, správcovia, komunitní manažéri, okrem vývojárov, ktorí píšu kód.

Používatelia, sú bežní ľudia, ktorí využívajú sieť Ethereum a rôzne programy a  DApps?

Flashboti, sú v podstate robotické programy, ktoré využívajú sieť veľmi špecifickým spôsobom. Súvisí to najmä z tradingom a tým, že ktoré transakcie Ethereum sa ako prvé zapíšu do blockchainu Ethereum v porovnaní s ostatnými transakciami. Uvedené využívajú najmä obchodníci s veľkým objemom, ktorí sú zapojený do arbitrážneho obchodovania, pričom veľmi záleží na tom, ktoré transakcie sú uvedené ako prvé v porovnaní s ostatnými transakciami. Zarábajú tým na napríklad na kurzových rozdieloch.

004_holdingjpg

Ethereum vs Bitcoin

Ethereum je rovnako ako Bitcoin protokol s otvoreným zdrojovým kódom (open source) a každý si môže stiahnuť a napísať nejaký softvér a spustiť ho v sieti. Môžu sa tiež vykonávať transakcie a spúšťať inteligentné zmluvy v celej sieti. Rovnako ako Bitcoin, aj Ethereum má blockchain tvorený všetkými predchádzajúcimi transakčnými blokmi. Vo vnútri týchto blokov sa nachádzajú informácie o transakciách, ktoré sa už uskutočnili. Nový blok Ethreum je tiež prepojený so všetkými predchádzajúcimi blokmi s hodnotou hash. Tieto boli vytvorené algoritmom predchádzajúcich hashov, čím vytvorili neprerušiteľný overený reťazec.

Upgradom siete Ethereum (The Merge) a prechodom na konsenzus Proof of Stake má Ethereum oveľa menej spoločného s bitcoinovou sieťou. V skutočnosti základnou myšlienkou Etherea bolo vytvoriť jeden veľký a decentralizovaný virtuálny stroj, zatiaľ čo hlavným účelom Bitcoinu bolo byť digitálnou menou, čím sa Bitcoin stal istým druhom nezávislej decentralizovanej platobnej siete.

Bitcoin má obmedzenú ponuku tokenov BTC, ktorých je 21 miliónov, čo je jeden z kľúčových bodov, ktorý  dáva ľuďom vieru v jeho schopnosť poraziť infláciu z dlhodobého hľadiska. Ethereum má však nekonečnú ponuku, ale od upgradu The Merge sa stalo Ethereum potenciálne deflačným v závislosti od používania, čo by mu mohlo do budúcna pomôcť aj vzhľadom na infláciu.

Jediným spôsobom, ako získať bitcoiny (BTC) bez toho, aby ste ich kupovali, je ťažba. Ethereum Foundation je známa napríklad vydávaním grantov v tokenoch ETH na tzv. crowdfunding a naštartovanie iniciatív budovaných na sieti. Na rozdiel od Etherea nemá Bitcoin žiadnu „nadáciu“ alebo organizáciu pre podobné iniciatívy, čo je jeden z dôvodov, prečo sa Bitcoin považuje za viac decentralizovaný ako Ethereum.

Spôsob, akým sa počítajú limity veľkosti bloku Bitcoinu a Etherea, sú úplne odlišné. Zatiaľ čo Bitcoin má definovaný limit veľkosti bloku na 1 MB, tak  veľkosť bloku Ethera je založená na výpočtovej zložitosti inteligentných zmlúv. Toto je známe ako limit „Gas“ (poplatku) na blok, ktorý nie je homogénny medzi blokmi. Maximálna veľkosť bloku v sieti Ethereum je približne „1,5M Gas“.

Limit „Gas-u“ je zavedený s cieľom zvýšiť náklady na prevádzku inteligentných zmlúv, čím sa tiež bojuje proti problému „transakčného spamu“. Pri štandardnej transakcii je požadovaný „Gas“ približne 21 000. Do jedného bloku sa teda zmestí približne 70 transakcií. Do každého bitcoinového bloku schopní zadať približne 500 až 2 000 transakcií v závislosti od veľkosti. Toto číslo sa teraz zmenilo od spustenia tzv. „Ordinals“ na bitcoine (NFT na bitcoine), pretože sme mohli vidieť prípady, keď bol blok bitcoinu vyplnený jedinou transakciou.

Pokiaľ ide o čas potrebný na vytvorenie bloku, tak ten v sieti Ethereum trvá približne 14 sekúnd, čo je výrazne kratší čas, ako takmer 10 minút, ktorý je v súčasnosti potrebný pre bitcoinové bloky. Transakcie je teda možné na blockchaine Ethereum dokončiť v oveľa kratšom čase.

001_Stakingjpg

Výhody Etherea

Keďže ide o prvý blockchain, ktorý zaviedol inteligentné zmluvy, tak je vpredu pred ostatnými kryptomenami, čo sa týka vývoja. V súčasnosti je dnes prvým blockchainom, s ktorým sa nováčikovia zvyčajne stretávajú a vďaka popularite je aj prvou voľbou pre kohokoľvek, kto chce niečo na blockchaine budovať, pretože má vytvorených už mnoho nástrojov, ktoré to umožňujú a zjednodušujú. Nástroje zahŕňajú aj virtuálny stroj Ethereum (EVM), ktorý je dôležitým nástrojom používaným pri vývoji decentralizovaných aplikácií (DApps). Výhoda Etherea teda je, že sieť masívne ťažila z toho, čo je známe ako „efekt siete“, keďže ako prvá priniesla inteligentné zmluvy.

V súčasnosti je Ethereum zďaleka najväčšou sieťou inteligentných zmlúv prvej vrstvy (L1), ktorá priťahuje nových používateľov, pretože má najviac používateľov, vývojárov a silnú komunitu.

Na rozdiel od štandardných softvérových programov, ktoré sú samostatnými produktmi, tak mnohé DApps postavené na Ethereu sa môžu navzájom integrovať, či stavať na seba a to tak, aby používateľom ponúkli bohaté možnosti použitia. Príkladmi sú napríklad mnohé aplikácie v DeFi, ked fungujú stablecoiny, pôžičky, mosty na presun aktív z jednej blockchainovej siete do druhej a pod.

Hoci Ethereum má problémy s preťažením siete a vysokými poplatkami za „Gas“ počas špičiek, tak Ethereum je jednou z mála sietí, ktorá sa môže pochváliť tým, že doposiaľ nemala žiadne výpadky, ako tomu bolo napríklad u konkurenčnej siete Solana. Toto sa stalo akýmsi zlatým štandardom aj pre ostatné blockchainové siete, ktoré sa o to usilujú. Jednou z mála ďalších bezpečných sietí, u ktorej nedošlo od jej vzniku k žiadnemu výpadku, je sieť Cardano - konkurent Etherea.

Bezpečnostné riziko na Ethereu je veľmi malé vzhľadom na veľký počet robustných validátorov v sieti. Spoliehajú sa naň aj mnohé projekty, ktoré sú vybudované na druhej vrstve (L2) na Ethereu. Tento fakt využívajú tieto projekty na ochranu vlastnej siete.

Nevýhody Etherea

Vysoké poplatky za „Gas“, ktoré predstavujú náklady na ukladanie dát na blockchaine, čiže na blockchainový priestor na sieti Ethereum.  

Ethereum nie je úplne decentralizované, ako by chcelo byť. V rámci modelu konsenzu PoS sa namiesto sieťových ťažiarov pozornosť presunula na sieťových validátorov, ktorý majú veľké množstvo vložených tokenov. Keďže sú tieto tokeny združené v niektorých „staking pooloch“, tak počet validátorov nie je taký vysoký, ako by si niektorí želali. Protokol LIDO, ktorý drží 31,28% všetkých vložených ETH tokenov v rámci svojej siete validátorov, dáva Ethereu tento nepríjemný nádych centralizácie. LIDO robí to, že umožňuje držiteľom tokenov ETH vložiť svoje ETH vo svojej sieti a poskytuje im namiesto toho likvidné tokeny, známe ako stETH, ako dôkaz o prijatí. Tieto tokeny potom možno použiť v rôznych protokoloch DeFi, čím sa odomkne likvidita pre držiteľov tokenov ETH.

Ďalšou kritikou siete Ethereum je, že nie je odolná voči cenzúre, keďže mnoho validátorov je „kompatibilných s OFAC“ (Úrad pre kontrolu zahraničných aktív USA). Podľa analytickej stránky https://www.mevwatch.info/ dosiahol tento údaj 58%, čo je historické maximum pre počet blokov, ktoré boli uzavreté v súlade s OFAC. Odvtedy sa tento údaj znížil a v súčasnosti sa pohybuje okolo 38%, čo je stále vysoké číslo na kryptomenový projekt, ktorý má korene v étose cypherpunku.

Solidity je programovací jazyk používaný na vývoj DApps na Ethereu, ktorý sa programátori musia naučiť. Pred príchodom Etherea to bol vedľajší programovací jazyk v porovnaní napríklad s Javascriptom, Pythonom alebo akýmkoľvek iným známym programovacím jazykom. Toto vytvára vstupnú bariéru pre každého, kto chce programovať v priestore Etherea. Podobne to však majú aj mnohé ďalšie top krypto projekty.

Má Ethereum budúcnosť?

Áno. Ethereum má pred sebou veľké plány smerom do budúcna. Vitalik Buterin, tvár Etherea, podrobne načrtol budúci vývoj počas dvojrozhovoru s tímom podcastov Bankless (https://www.youtube.com/watch?v=tKjs8bBQ3sk). Niektorými z nich sú napríklad aktualizácia s názvom Shapella, ktorá prebehla na jar tohto roku, update Shanghai na úrovni vykonávania a Capella na úrovni konsenzu. Po tejto aktualizácii môžu byť vložené ETH oficiálne „odstakované“ zo siete. To bude mať značný vplyv na rôzne tokeny likvidity, ktoré v súčasnosti na trhu fungujú, ako napríklad likvidné tokeny stETH, rETH atď.

Update „The Verge“, ktorý sa zameriava hlavne na rýchlosť spracovania Ethereum transakcií. Každú minútu vzniká čoraz viac transakcií, ktoré chcú byť pridané do jeho blockchainu, čo je potrebné rozmne zvládnuť. Táto inovácia zavádza riešenie sharding, ktoré rieši problém škálovateľnosti. Po dokončení v roku 2024,  budú transakcie Ethereum spracovávané oveľa rýchlejšie, čo zabezpečí hladšiu integráciu s aktuálnymi protokolmi, ktoré bežia na druhej vrstve Etherea (L2 = Layer 2).

Následne čakajú Ethereum ešte dve vývojové fázy s názvom 'The Purge“ a „The Splurge“, ktoré zahŕňajú čistenie siete, aby bola sieť robustnejšia.

Záver

Vyššie uvedené pripravované vývojové kroky siete Ethereum nie sú v žiadnom prípade konečným pohľadom na sieť Ethereum. Ktorákoľvek z vyššie uvedených vývojových fáz môže čeliť neznámym ťažkostiam, ktoré sa môžu v budúcnosti ukázať ako znepokojujúce. Tým pádom bude potrebné spraviť ďalšie kroky a úpravy, ktoré prípadné ťažkosti vyriešia. Po nasadení všetkých fáz sa predpokladá, že Ethereum vstúpi do tzv. udržiavacej fázy. Bude zaujímavé sledovať v tom čase sledovať, že z jeho konkurentov sa dokáže presadiť a odlíšiť od smeru, ktorým sa vydalo Ethereum. Medzi zaujímavých konkurentov možno považovať ekosystém Cardano, Polkadot, Cosmos, Solana, Tron a niektoré ďalšie. Konkurentom Etherea, ktorý v súčasnosti vládne blockchainom inteligentných zmlúv, bude pravdepodobne ešte dlho trvať, kým ho zo súčasnej pozície zosadia. Dôvera v projekt Ethereum je na historickom maxime a jeho vývojový plán ukazuje, že na svojej pozícii ešte dlhú dobu zostane.

 

Zdroj: DefiLlama, Coingecko, Medium, CoinBureau