Ethereum liquid staking - čo potrebujete vedieť.

Ethereum Liquid Staking je koncept, ktorý zmenil spôsob interakcie držiteľov tokenov Ethereum (ETH) so sieťou. Tento inovatívny prístup umožňuje používateľom vložiť a uzamknúť svoje ETH tokeny v sieti pri zachovaní ich likvidity, čím sa odomyká celý rad nových výhod. Svojou účasťou na mechanizme konsenzu Ethereum proof-of-stake môžu používatelia získavať odmeny za zabezpečenie siete bez toho, aby na dlhší čas uzamkli svoje prostriedky v sieti. Táto flexibilita umožňuje účastníkom využívať trhové príležitosti, ako je obchodovanie alebo poskytovanie likvidity v protokoloch decentralizovaných financií (DeFi), pričom stále získavajú odmeny za staking.

Dôležité je však pochopiť súvisiace riziká vrátane sankcií, ak sa overovacie uzly nesprávajú korektne. Okrem toho pri svojom rozhodnutí musia používatelia zvážiť aj rozdiely medzi likviditou svojich tokenov a odmenami za staking, pretože niektoré protokoly a ich riešenia liquid stakingu môžu ponúkať nižšie odmeny v porovnaní s tradičným stakingom. Celkovo však Ethereum Liquid Staking predstavuje zaujímavú príležitosť pre držiteľov ETH tokenov participovať na overovaní siete pri zachovaní flexibility a možnosti zapájať sa do iných aktivít v rámci ekosystému Ethereum.

Čo je to Ethereum liquid staking?

Ethereum Liquid Staking je nový prístup, ktorý umožňuje držiteľom Etherea vkladať svoje ETH tokeny do siete a získavať zato odmeny bez uzamknutia svojich prostriedkov. Na rozdiel od tradičného stakingu, ktoré vyžaduje, aby používatelia uzamkli svoje ETH na určitú dobu, tak liquid staking poskytuje spôsob, ako vkladať do siete svoje ETH tokeny a zároveň si ich udržiavať dostupné na iné účely. Tento spôsob sa dosahuje použitím tzv. staking derivátov alebo tokenov, ktoré predstavujú uzamknutú staking pozíciu v sieti, pričom vkladané aktíva (v tomto prípade ETH) sa použijú ako kolaterál na razenie nových tokenov alebo derivátov, ktoré predstavujú vkladanú pozíciu. S týmito tokenmi je následne možné obchodovať alebo ich používať v protokoloch decentralizovaných financií (DeFi), ktoré používateľom poskytujú flexibilitu pri získavaní odmien za staking pri súčasnom zapájaní sa do iných aktivít. Liquid staking má za cieľ sprístupniť staking širšiemu publiku odstránením potreby veľkého množstva kapitálu a technických znalostí. Je však dôležité poznamenať, že riešenia liquid stakingu majú aj riziká a tými sú najmä zraniteľnosť inteligentných zmlúv alebo možnosť zníženia odmien, či udelenie sankcií v prípade zneužitia a nedodržania staking pravidiel v sieti Ethereum.

DeFi 3jpg

Výhody Ethereum liquid stakingu

 • Umožňuje používateľom vkladať svoje ETH tokeny do stakingu siete a zato na oplátku dostávať tzv. likvidné tokeny (napr. stETH), s ktorými možno voľne obchodovať alebo ich používať v protokoloch DeFi a zároveň tak získavať odmeny za staking svojich ETH tokenov.
 • Liquid staking, na rozdiel od tradičného stakingu,  umožňuje používateľom kedykoľvek vybrať svoje vložené ETH tokeny, čím je poskytovaná lepšia flexibilita a prístup k svojim finančným prostriedkom v prípade potreby.
 • Používatelia môžu získať odmeny za staking tokenov ETH účasťou na mechanizme konsenzu Ethereum proof-of-stake, čím v podstate časom zvyšujú množstvo svojich ETH tokenov.
 • Liquid staking môže pomôcť zmierniť riziká, ktoré sú spojené s časovým uzamknutí a tým blokovaním vlastných finančných prostriedkov pri tradičnom stakingu, pretože používatelia môžu ľahko odísť zo svojich pozícií, ak sa zmenia podmienky na trhu.
 • Vkladom ETH do siete formou stakingu sa používatelia môžu podieľať na riadení siete Ethereum, čím pomáhajú formovať jej budúci rozvoj.
 • Tokeny liquid stakingu (napr. stETH) možno využiť v iných protokoloch a tým pádom je možné integrovať s nimi v rôznych protokoloch DeFi, čo používateľom umožňuje zúčastňovať sa na decentralizovaných finančných aktivitách, pričom zároveň získavajú odmeny.
 • Liquid staking poskytuje ekonomické stimuly pre používateľov, aby sa aktívne podieľali na zabezpečení siete Ethereum, čo prispieva k jej celkovej bezpečnosti a stabilite.

Riziká Ethereum liquid stakingu

Ethereum liquid staking má niekoľko rizík a čelí  výzvam, ktoré by používatelia mali zvážiť pred svojou účasťou v liquid stakingu. Jedným z hlavných rizík je potenciálna zraniteľnosť inteligentnej zmluvy v liquid protokole a samotná infraštruktúra danej konkrétnej platformy liquid stakingu, pretože môžu byť tiež zraniteľné voči hackerským útokom, čo by mohlo viesť k strate vkladaných aktív. Je nevyhnutné inteligentné zmluvy dôkladne auditovať a zabezpečiť, aby dodržiavali osvedčené postupy v oblasti bezpečnosti. Používatelia navyše čelia riziku zníženia množstva svojich vložených tokenov a sankciám, ak sa overovacie uzly a do nich vložené aktíva nesprávajú korektne v zmysle pravidiel Ethereum siete. Uzly musia byť zabezpečené pred útokmi a musia mať takmer bezvýpadkovú dobu prevádzky, aby sa predišlo sankciám. Môže k tomu dôjsť z rôznych dôvodov, ako sú prestoje pri overovaní blokov alebo pokusy o manipuláciu so sieťou. Ďalšou otázkou a výzvou je kompromis, ktorý by mal byť medzi likviditou a odmenou za vklad, keďže riešenia s liquid stakingom môžu ponúkať nižšie odmeny v porovnaní s tradičným stakingom z dôvodu dodatočných nákladov alebo rizík, ktoré sú spojené s udržiavaním likvidity. Okrem toho je ďalším možným rizikom regulačná neistota a požiadavky na dodržiavanie súladu, pretože regulačné prostredie pre staking a DeFi sa neustále vyvíja. Celkovo by používatelia mali tieto riziká a výzvy zvážiť už pred zapojením sa do Ethereum liquid stakingu a dôkladne by sa mali uistiť, že sú si vedomí všetkých prípadných rizík, a že budú spokojní s potenciálnymi odmenami.

Ethereum Liquid stakingpng

Ako sa zúčastniť Ethereum liquid stakingu?

 • Vyberte si platformu, ktorá ponúka služby Ethereum Liquid Staking, napríklad Lido, Rocket Pool, Ankr a pod.
 • Pripojte svoju peňaženku kompatibilnú s Ethereum (napr. MetaMask) k vybranej platforme Liquid Stakingu.
 • Vložte požadované množstvo ETH tokenov do liquid staking platformy. Toto vložené ETH bude vložené vo vašom mene a na oplátku dostanete liquid staking tokeny (napr. stETH), ktoré predstavujú množstvo vašich vložených ETH tokenov. Tieto likvidné tokeny (napr. stETH) možno následne použiť v protokoloch DeFi alebo s nimi obchodovať na burzách s kryptomenami.
 • Držaním liquid staking tokenov získate odmeny za účasť na mechanizme konsenzu Ethereum proof-of-stake.
 • Sledujte svoje vložené Ethereum tokeny a odmeny za takto poskytnutý vklad. Svoje vkladané Ethereum si môžete vybrať kedykoľvek. Niekedy však pri výbere môže dôjsť k určitému časovému oneskoreniu v závislosti od platformy.
 • Keď si chcete vybrať svoje ETH, tak jednoducho vložte naspäť svoje liquid tokeny na vašej liquid staking platforme a dajte pokyn na zmenu a výber svojich vložených ETH tokenov do vašej peňaženky.

Porovnanie Liquid Stakingu s inými metódami stakingu

 • Liquid staking poskytuje okamžitú likviditu vydávaním nových likvidných tokenov (napr. stETH) výmenou za vložené aktíva. Tradičný decentralizovaný staking zvyčajne zahŕňa uzamknutie a zablokovanie aktív na určité časové obdobie, zatiaľ čo centralizovaný staking môže ponúknuť určitú likviditu, ale vyžaduje si to, aby používateľ tejto centralizovanej osobe (zvyčajne centralizovanej burze) poskytujúcej staking dôveroval.
 • Liquid staking umožňuje používateľom voľne obchodovať s ich likvidnými tokenmi alebo ich používať v protokoloch DeFi, čím poskytuje flexibilitu, ktorú tradičný a centralizovaný staking zvyčajne neponúka (s výnimkou siete CARDANO). Používatelia môžu tiež jednoducho zrušiť svoj liquid staking, na rozdiel od tradičného stakingu, kde je zvyčajne určitá čakacia doba na odomknutie vložených tokenov.
 • Liquid staking nesie určité riziká, ako napríklad riziko zraniteľnosti inteligentnej zmluvy a potenciálnu nestálu stratu (angl. slashing risk & impermanent loss)  pri používaní liquid tokenov v protokoloch DeFi. Tradičný a centralizovaný staking obsahuje tiež rôzne riziká, ako napríklad riziko zníženia množstva odmien v sieťach proof-of-stake a riziko protistrany v centralizovanom stakingu.
 • Liquid staking umožňuje používateľom získať odmeny za staking pri zachovaní likvidity, čo ponúka potenciálnu výhodu oproti tradičným stakingom z hľadiska flexibility. Odmeny v liquid stakingu však môžu a zvyčajne sú nižšie v porovnaní s tradičným stakingom kvôli poplatkom, ktoré sú spojené so službami liquid stakingu.
 • Tradičný staking priamo prispieva k bezpečnosti základnej blockchainovej siete účasťou na mechanizme konsenzu. Liquid Staking prispieva nepriamo, a to delegovaním zodpovednosti na poskytovateľa služieb liquid stakingu, ktorý sa potom podieľa na stakingu v mene používateľov, čo môže viesť k centralizácii služby spojenej so zabezpečením siete a overovaním blokov v sieti.
 • Platformy liquid stakingu poskytujú zvyčajne užívateľsky prívetivé rozhranie na staking, čo používateľom uľahčuje ich účasť v porovnaní s tradičným stakingom v sieti Ethereum, ktoré si môže vyžadovať technické znalosti a väčšiu sumu investície. Centralizovaný staking je zvyčajne najjednoduchší na použitie, ale prináša riziko centralizácie.

Záver.

Vyhliadky pre Ethereum liquid staking sa javia ako sľubné, pričom v nasledujúcich rokoch sa očakáva pokračujúci rast a prijatie. Tento trend je poháňaný rastúcim dopytom po aplikáciách decentralizovaného financovania (DeFi) a túžbou po flexibilnejších možnostiach stakingu. Okrem toho sa očakáva, že pokrok v technológii a vývoj bezpečnejších a užívateľsky prívetivejších platforiem na liquid staking bude rásť a prijatie bude stále väčšie. Bude však potrebné vyriešiť výzvy, ako je regulačná neistota a bezpečnostné riziká tak, aby sa zabezpečil pokračujúci rast a úspech liquid stakingu Etherea.

Používatelia by preto mali vždy starostlivo zvážiť všetky súvisiace riziká spojené s liquid stakingom. Napriek týmto výzvam má Ethereum liquid staking potenciál demokratizovať účasť na stakingu a prispieť tak k celkovej bezpečnosti a decentralizácii siete Ethereum.