Ethereum dosiahlo významnú hranicu 12 miliónov ETH v depozitnom kontrakte

Depozitný kontrakt Ethereum s názvom „Beacon chain“ dosiahol podľa informácií Cointelegraph významnú hranicu, keď presiahol hodnotu 12 miliónov ETH, čo je podľa aktuálnej ceny približne 33 miliárd USD. Depozitný kontrakt „Beacon chain“ bol spustený v novembri r.2020 a umožňuje staking ETH tokenov pred konečným prechodom ekosystému Ethereum z konsenzu Proof of Work na konsenzus „Proof of Stake“. Napriek všetkým snahám dochádza však k neustálym časovým posunom ohľadom finálneho prechodu celej siete na Proof of Stake. Aktuálny predpoklad je, že k danej skutočnosti by malo dôjsť v 4 štvrťroku r. 2022. Či sa tak naozaj stane je zatiaľ stále otázne.