Ethereum „CME futures“ - denné objemy obchodov na úrovni 34 miliónov dolárov

Ethereum *CME futures si na trhu udržujú dynamiku a denné objemy obchodov je možné vidieť na úrovni 34 miliónov dolárov.

Od svojho štartu dňa 7. februára zostával dopyt po Ethereum CME futures počas prvého týždňa takmer konštantný. V priemere sa denne obchodovalo s 371 kontraktmi (50 ETH v kontrakte).

Ako informuje BTC PEERS, tak tento „finančný produkt“ zaznamenal prvý deň kontrakty v hodnote viac než 30 miliónov dolárov. Celkovo sa za prvý týždeň zobchodovalo 1.856 kontraktov v hodnote približne 160 miliónov dolárov. Z toho bola tretina objemu zobchodovaná mimo obchodných hodín v USA.

Napriek pôsobivým štatistikám za prvý týždeň fungovania, sa obchodovanie s Ethereum CME futures v druhom týždni takmer zdvojnásobilo.

Podľa online analytických údajov Glassnode, denný objem Ethereum CME futures kontraktov dňa 17. februára vzrástol na 75,8 milióna dolárov. Celkový záujem teraz predstavuje celkovo 62 miliónov dolárov. Uvedené údaje naznačujú rastúci dopyt finančných inštitúcií o Ethereum.

 

*CME Futures – ide o kontrakt, ktorý umožní nakúpiť dané aktívum v budúcnosti za cenu, na ktorej sa s druhou stranou dohodnete v súčasnosti. Povedzme, že dnešná cena Ethereum je 1.800 USD a vy očakávate, že do 10 týždňov cena vystúpi až na cenu 3.000 USD. V takom prípade vstup do futures kontraktu je o dohovore o nákupe jedného Etherea za cenu 1.800 USD za 10 týždňov rozhodne lákavý predpoklad. Futures kontrakt je teda pevne stanovenou dohodou medzi dvoma stranami, ktorú nesmie žiadna zo strán porušiť a k obchodu dôjde na vopred dohodnutej cene aj v prípade, že medzi tým reálna cena (napríklad u ETH) vystúpi na 3.000 USD. Jedna strana obchodu sa tým poistí proti možnému budúcemu poklesu ceny a druhá strana sa tým poistí voči možnému budúcemu nárastu ceny. Zvyšuje sa tým bezpečnosť obchodu oboch strán. Pri CME futures kontraktoch si je veľmi dôležité uvedomiť, či chcete svoje profity chrániť proti padnutiu ceny, alebo špekulovať o cene. CME Group poskytuje zoznam dostupných maklérov (sprostredkovateľov a poskytovateľov likvidity pre obchody). Z uvedeného dôvodu je preto veľmi dôležité zvoliť takú burzu, ktorá poskytuje, čo najväčšie množstvo futures kontraktov, čo znamená, že burza je dostatočne likvidná. Nemenej dôležitým faktom je samozrejme aj veľkosť poskytovaných kontraktov a požiadaviek na poplatky.