ERGODEX & Cardano

Vo sfére decentralizovaných financií (DeFi) existujú dva typy decentralizovaných búrz (DEX). Jednou z nich je kniha objednávok (Order book), ktorá sa riadi tradičnými finančnými modelmi a druhou je Automated Market Maker (AMM). Kniha objednávok (Order book) má dobré meno a najlepšie funguje na trhoch s vysokou likviditou. AMM DEX fungujú dobre na blockchainoch s pokročilými inteligentnými zmluvami. AMM používa na stanovenie ceny matematické modely a nie len párovanie objednávok medzi nákupom a predajom, ako je tomu v tradičných knihách objednávok.

Decentralizované burzy typu AMM zaznamenali v poslednom období obrovský nárast. Keďže však ceny poplatkov prudko stúpali a drobní investori neboli dobre chránení, tak často dochádzalo k podvodom. Výmeny založené na objednávkach sú považované za dostupnejšiu voľbu kvôli ich nízkym poplatkom. Pre trhy s nízkou likviditou sú však nezaujímavé, pretože tvorcovia trhu majú v takom prípade veľkú moc a sú teda krátkodobo náchylnejší na manipuláciu.

Model ERGODEX ponúka sofistikovanejší decentralizovaný model s komplexnými funkciami, ako je napríklad podpora čiastočného plnenia a podpora spätného nákupu počas ICO (Initial Coin Offering) alebo aj po ňom, pridanie ďalšej vrstvy zabezpečenia a ochrana kupujúceho pred podvodmi pri výstupe a podobne. Vďaka svojmu modelu založenému na eUTxO môže byť ERGODEX navrhnutý ako AMM aj ako Order Book, pričom využíva rovnaký základný súbor likvidity. To je v kontraste k modelu, ktorý sa využíva na sieti Ethereum, ktorý je založený na účtoch, alebo k modelu UTxO, ktorý sa používa u Bitcoinu. V tomto zmysle má ERGODEX za cieľ spojiť to najlepšie z oboch svetov.

Počas ICO často investor najskôr pošle svoje finančné prostriedky do zmluvy medzi predávajúcim a ICO. V minulosti sme však často boli svedkami toho, že správcovia „poolov“ môžu vyčerpať finančné prostriedky a projekt by mohol kedykoľvek zmiznúť a investor príde o svoju investíciu. Toto je obrovský problém z hľadiska dôvery a bezpečnosti investorov.

ERGODEX rieši tento problém zakódovaním príkazov na spätný nákup tak, aby boli finančné prostriedky uvoľnené vo vopred definovanom časovom rámci a investor mal dostatok príležitostí dostať sa vonku z ICO projektu s minimálnou stratou. Vďaka novým funkciám majú investori (kupujúci) v programe ERGODEX väčšiu kontrolu, systém odstráni škodlivých „manipulátorov“ a pritiahne skutočných vývojárov a tvorcov projektov. ERGODEX tak môže udržiavať zdravé prostredie ako pre IDO (Initial dex Offering), tak aj investorov. IDO je počiatočná ponuka tokenov, ktoré predstavujú akýkoľvek typ majetku „hosteného“ na decentralizovanej burze. Zároveň si každý môže nastaviť model likvidity v modeli Ergo UTxO. Tento model bude fungovať podobne, ako je tomu v súčasnej implementácii na sieti Ethereum. Fondy likvidity budú reprezentované UTxO identifikovaným jedinečným NFT v ňom obsiahnutým. Základnou vecou decentralizovaného financovania je schopnosť vykonávať výmenné príkazy bez potreby sprostredkovateľov. ErgoSwap umožňuje účastníkom komunikovať priamo s inteligentnými zmluvami a mať plnú kontrolu nad svojimi financiami. Implementácia swapov ERGODEX umožňuje bezproblémovú výmenu krížových reťazcov s mincami, ako sú BTC (Bitcoin) a ADA (Cardano) a bez potreby rôznych brán, zabalenia tokenov (wrap tokenov) a podobných riešení.

ERGODEX na trh prichádza tiež so stablecoinom SigUSD, čo je algoritmicky stabilná mincu Ergo platformy. Súčasťou sú tiež oracles skupiny s ERG a ADA.

Zaujímavou a unikátnou vlastnosťou ERGODEX a Cardano je, že vďaka modelu knihy eUTXO, ktorý používajú, je možné zmluvy o likviditnom fonde pre AMM DEX kombinovať so zmluvami o objednávkach použitými v knihe objednávok DEX. Táto schopnosť umožňuje zdieľanú likviditu medzi rôznymi druhmi búrz na blockchaine Ergo a Cardano, čo predtým nebolo možné.