EigenLayer – ako získať viac odmien restakingom ETH tokenov

EigenLayer https://www.eigenlayer.xyz/  je jedným z projektov, ktoré v poslednej dobe vzbudzujú veľký záujem v rámci krypto ekosystému všeobecne a najmä v ekosystéme EThereum.

EigenLayer je inovatívny protokol v sieti Ethereum, ktorý zavádza koncept „restakingu“ https://app.eigenlayer.xyz/, čiže mechanizmu, ktorý umožňuje opätovné použitie ETH a Liquid Staking Token (LST) na konsenzuálnej vrstve.

Táto funkcia umožňuje účastníkom Etherea prerozdeliť svoje vložené aktíva do siete formou stakingu, čím sa posilní bezpečnosť pre rôzne aplikácie a zároveň je tým možné získať ďalšie odmeny. S týmto dôležitým prvkom EigenLayer predstavuje významný pokrok v zlepšovaní infraštruktúry a bezpečnosti siete Ethereum.

Konsenzuálna vrstva blockchainu predstavuje mechanizmus, pomocou ktorého sa dosahuje dohoda o súčasnom stave siete. Cieľom konsenzuálnej vrstvy je zabezpečiť, aby všetky uzly v sieti boli v súlade s aktuálnym stavom blockchainu a že sú schopné pracovať s rovnakými dátami.

Hlavná užitočnosť EigenLayer spočíva v jeho schopnosti diverzifikovať bezpečnosť Etherea. Účastníci môžu svoje ETH opätovne vložiť do stakingu, čím prispejú k bezpečnosti viacerých služieb. Nielenže to znižuje kapitálové zaťaženie účastníkov, ale tiež posilňuje záruky dôvery pre každú službu, ktorá zohráva kľúčovú úlohu v ekosystéme Ethereum.

EigenLayer umožňuje držiteľom, ktorí majú svoje ETH vložené do stakingu, opätovne použiť tieto aktíva na overenie nových softvérových modulov v ekosystéme Ethereum, ako sú konsenzuálne protokoly, dátové vrstvy a orákulá.

Protokol pozostáva z troch kľúčových prvkov: restakerov, operátorov a aktívne overených služieb (AVS). Restakeri vložia svoje ETH alebo liquid staking tokeny (LST) do systému a dostávajú za to odmeny. Operátori uľahčujú prevádzku softvéru a môžu byť overovateľmi a poskytovateľmi služieb. AVS sú služby, ktoré vyžadujú overenie a môžu zahŕňať rýchle vrstvy, orákulá a ďalšie.

EigenLayer umožňuje vývojárom decentralizovaných aplikácií (dApps) pristupovať k bezpečnosti siete Ethereum bez toho, aby museli budovať svoju vlastnú dôveryhodnú sieť. To môže generovať obrovský prílev nových projektov, vďaka čomu je EigenLayer jedným z popredných riešení na zlepšenie škálovateľnosti a rozšírenie ekosystému Ethereum.

EigenLayer 2jpeg

Restakeri a operátori v EigenLayer zohrávajú v ekosystéme kľúčovú úlohu. Restakeri sú kľúčom k rozšíreniu decentralizovaného dôveryhodného trhu Ethereum. Ich účasť je nevyhnutná na dobudovanie ekosystému, pretože tento cieľ sa dosiahne iba rozšírením počtu subjektov, ktoré opätovne vkladajú svoje tokeny pre zabezpečenie siete.

Restakeri sa môžu podieľať na ekosystéme priamo s EigenLayer alebo prostredníctvom platformy na opätovný restaking. Okrem EigenLayer už existuje množstvo poskytovateľov liquid resakingov, ktorí vyvíjajú svoje produkty. Medzi nimi sú napríklad GenesisLRT a Renzo Protocol, ktoré ponúkajú službu priameho stakingu ETH, pričom riadia všetky procesy opätovného restakingu.

Po dokončení restakingu si používatelia vyberú rôznych iných operátorov na vykonanie opätovného restakingu. Rovnako ako validátori Etherea, aj EigenLayer chráni sieť pred škodlivým správaním tým, že na činnosti operátorov kladie prísne podmienky.

Z tohto dôvodu sú úlohy restakerov a operátorov úzko prepojené. Operátori musia zabezpečiť optimálny výkon, aby prilákali používateľov, ktorí znova restakujú, zatiaľ čo používatelia, ktorí vkladajú svoje aktíva do stakingu si musia vykonať dôkladný prieskum, aby ochránili svoj majetok pred zlikvidovaním. Tento dynamický vzťah podčiarkuje dôležitosť oboch strán pri udržiavaní stability a bezpečnosti systému.

V EigenLayer zohrávajú kľúčovú úlohu pri plnení potenciálu ekosystému služby tzv. aktívnej validácie (AVS). Tieto služby odomykajú širokú škálu možností pre vývojárov Etherea pomocou inteligentných zmlúv.  

AVS umožňujú vývojárom spúšťať rôzne blockchainové systémy, ako sú napríklad vrstvy dostupnosti údajov, virtuálne stroje, siete údržby, siete Oracle, mosty, mechanizmy inferencie, tréningu AI a pod. Okrem toho AVS stanovujú sadzby účtované za služby spustené v ich systéme. Táto služba je navrhnutá tak, aby sa škálovala horizontálne, čo umožňuje zvýšenie kapacity, keď sa k sieti pripojí viac operátorov čím rieši jednu z hlavných výziev Etherea a tou je škálovateľnosť. EigenDA služba dostupnosti dát postavená na Ethereu zahŕňa vlastnú ekonomickú bezpečnosť a decentralizáciu. Navyše je ekonomicky efektívna, flexibilná a prispôsobiteľná z hľadiska platobných modelov pre roll-up.

EigenLayer 3jpeg

Restaking znamená použitie už zamknutých tokenov ETH cez EigenLayer na zabezpečenie ďalších protokolov, čo potenciálne zvyšuje odmeny. Staking v sieti Ethereum zahŕňa vklad a uzamknutie určitého množstva ETH tokenov na určitú dobu, čím sa pomáha zabezpečiť sieť a umožňuje to získať vkladateľom odmeny. Validátori sa zaväzujú vyrábať a overovať Ethereum bloky a udržiavať integritu siete výmenou za tieto odmeny.

S opätovným vkladaním (restakingom) môžu jednotlivci súčasne vkladať svoje ETH do Ethereum siete a tiež do iných protokolov prostredníctvom EigenLayer. Toto rozširuje pôvodnú dôveru a bezpečnosť, ktorú poskytujú overovatelia siete Ethereum, aj na ďalšie protokoly. Tým je umožnené používateľom získať odmeny z oboch sietí.

EigenLayer uľahčuje opätovné staking v rámci inteligentných zmlúv nasadených v sieti Ethereum. Používatelia si môžu vybrať medzi natívnym opätovným stakingom, kde priamo vsádzajú svoje ETH na EigenLayer, alebo opätovným stakingom s derivátom liquid stakingu (LSD). 

Vo všeobecnosti ponúka opätovné stávkovanie potenciál pre zvýšenie odmien, ale používatelia by si mali byť vedomí rizík vrátane možnosti sankcií alebo tzv. „custom slashing“.

Custom Slashing je dôležitou funkciou, ktorá poskytuje nákladovo efektívne zabezpečenie prostredníctvom sankčných mechanizmov, čím sa zvyšujú náklady na akýkoľvek pokus o korupciu. Každá služba nasadená v EigenLayer má zmluvu o pokutách, ktorá špecifikuje podmienky a podmienky pokuty. Ak sa účastníci rozhodnú opätovne využiť konkrétnu službu, akceptujú riziko penalizácie, ak porušia pravidlá zmluvy. Tí, ktorí sa rozhodnú pre opätovný vklad s EigenLayer, získavajú ďalšie odmeny, zatiaľ čo validátori získavajú dodatočné príjmy zo služieb, ktoré ťažia z ich overovacích operácií.

Nakoniec je tiež potrebné spomenúť, že účastníkom umožňuje delegovať operátorov na EigenLayer, ktorí sú zodpovední za prevádzku softvérových modulov a služieb v ich mene. Účastníci si vyberajú operátorov na základe ich dôvery, ponúkaných odmien a preferencií za konkrétne služby.

Tieto kombinované funkcie robia z EigenLayer všestranný protokol, ktorý môže výrazne zlepšiť bezpečnosť a decentralizáciu v sieti Ethereum.

EigenLayer ponúka viacero metód opätovného restakingu.

  • Natívny staking presádzanie: Validátori opätovne stakujú svoje vsadené ETH tokeny
  • LSD Restaking: Validátori preskupujú aktíva, ktoré sú už vsadené prostredníctvom poskytovateľov liquid stakinguako napr. projekty Lido, Rocket Pool atď.
  • LSD LP Restaking: Validátori restakujú LP token z páru, ktorý obsahuje liquid staking ETH token.
  • ETH LP Restaking: Validátori restakujú token LP z páru, ktorý obsahuje ETH.

EigenLayer 4jpeg

Záver

EigenLayer je možno jedným z projektov s najväčším potenciálom rastu v krátkodobom horizonte. Jeho inovatívna funkcia „restaking“ je jedným z hlavných lákadiel na účasť investorov. Táto príležitosť umožňuje generovať extra výnosy pomocou kryptomien a zároveň pomáha DApps zabezpečovať lepšiu a bezpečnejšiu prevádzku. EigenLayer sa tak z krátkodobého až strednodobého hľadiska môže stať jedným z hlavných hráčov vo svete kryptomien.

EigenLayer nedávno prekonal projekt Aave a stal sa druhým najväčším protokolom DeFi podľa celkovej uzamknutej hodnoty (TVL). Tento míľnik podčiarkuje rýchly rast a prijatie protokolov

restakingu v rámci blockchainového ekosystému Ethereum. Podľa analytickej platformy DeFiLlama dňa 5. marca 2024 EigenLayer dosiahol historické maximum TVL vo výške 11 miliárd USD, čím prekonal 21-mesačné maximum spoločnosti Aave vo výške 10,7 miliardy USD. Tento významný skok umiestňuje EigenLayer hneď za Lido, súčasného lídra v priestore DeFi. Nárast TVL spoločnosti EigenLayer sa pripisuje jej nedávnemu rozhodnutiu dočasne odstrániť limit stakingu, čo viedlo k zvýšeniu TVL o 382,5 %.

Zatiaľ čo niektorí vývojári Ethereum vyjadrujú obavy z EigenLayer a potenciálneho nadmerného pákového efektu, jeho zástancovia tvrdia, že ponúka ďalšie odmeny pre tých, ktorí už svoje ETH vložili do stakingu. Úspech protokolu tiež upriamil pozornosť na spôsob merania a vykazovania TVL.

Kritici, sa pýtajú, či by sa restaking mal do TVL počítať, keďže aktíva, ako napríklad stETH, sú odvodené od natívneho tokenu ETH, ktorý je technicky vložený do stakingu v inom protokole. Táto diskusia zdôrazňuje zložitosť hodnotenia ekonomického dopadu protokolov DeFi.

Napriek kontroverzii sa používateľská základňa EigenLayer rozrástla na viac ako 115.000 jedinečných vkladateľov do stakingu, pričom Wrapped Ether (wETH) a stETH tvoria až 74% vložených tokenov. Samotné WETH predstavuje niečo vyše 41% tokenov uzamknutých na EigenLayer, zatiaľ čo stETH tvorí niečo vyše 30 %.

Zameranie sa komunity na transparentnosť a presné podávanie správ bude teda rozhodujúce pri udržiavaní dôvery a podpore trvalo udržateľného rozvoja v tomto rozvíjajúcom sa sektore.Zdroj: EigenLayer, Coingecko, DeFiLlama