EÚ sprísňuje regulácie v oblasti kryptomien.

Členovia parlamentu a Rady EÚ dosiahli 29. júna dohodu o novom návrhu zákona. EÚ môže prostredníctvom tohto nového zákona monitorovať transakcie s kryptomenami vrátane bitcoinových transakcií. EÚ však poznamenáva, že návrh zákona je rozšírením súčasnej politiky, ktorá sa uplatňuje v tradičnom finančnom sektore. EÚ tvrdí, že účelom nového návrhu zákona je zabrániť možným podvodným transakciám.

V novom návrhu zákona sa píše, že je povinné, aby údaje a podrobnosti o odosielateľovi a príjemcovi kryptomien boli zahrnuté v podrobnostiach transakcie. Okrem toho musia byť tieto údaje zobrazené na oboch stranách transakcie. V prípade potreby budú musieť tiež poskytovatelia kryptomenových služieb poskytnúť tieto podrobnosti o transakciách príslušným orgánom. Medzi takéto nevyhnutné prípady môže patriť vyšetrovanie transakcií podozrivých z prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu. Tento nový návrh zákona je podľa EÚ jedným zo spôsobov, ako sa EÚ snaží zabrániť všetkým možným medzerám v oblasti prania špinavých peňazí. Podľa vyjadrenia EÚ súčasné krypto transakcie porušujú existujúce prahové hodnoty. Na rozdiel od navrhovaného zákona tento nový zákon neumožní ani minimálne prahové hodnoty, čo znamená, že nebudú existovať ani výnimky pre prevody s nízkou hodnotou transakcie. Politici EÚ napríklad uviedli, že odosielatelia musia potvrdiť, že prijímajúca strana nespadá pod žiadne reštriktívne sankcie alebo opatrenia pred odoslaním krypto aktíva. Odosielateľ si tiež musí byť istý, že príjemca nepoužije prostriedky na nezákonné účely, ako je financovanie terorizmu alebo pranie špinavých peňazí.

Mnohí hráči na trhu s kryptomenami, však vyjadrili veľkú nespokojnosť s týmto novým návrhom zákona EÚ. Pred dvoma mesiacmi viac ako 40 kryptofiriem napísalo protestný list ministrom financií EÚ ohľadom tohto zákona. V protestnom liste sa napríklad uvádza, že napríklad zdieľaním údajov používateľa sa porušujú práva zákazníkov na súkromie. V návrhu zákona sa hovorí napríklad aj o tom, že ak prebehne transakcia, ktorá presiahne 1000,-EUR medzi  hosťovanou a nehosťovanou peňaženkou, tak napríklad burzy si budú musieť tiež overiť, že zákazník je skutočným vlastníkom alebo správcom nehosťovanej peňaženky.

Ako to však chcú technicky dosiahnuť, zatiaľ nikto nepovedal...