Dencun aktualizácia Ethereum bola oficiálne aktivovaná na všetkých testnetoch.

Nadácia Ethereum Foundation oznámila, že aktualizácia siete Dencun bude spustená na hlavnej sieti Ethereum. Toto oznámenie prichádza po úspešnej aktivácii na všetkých testovacích sieťach. Aktualizácia, ktorá je naplánovaná na 13. marca 2024 o 13:55 UTC, si vyžaduje, aby operátori uzlov a stakeri aktualizovali svoj softvér. Dencun nasleduje po poslednej inovácii s názvom Shapella a zahŕňa viaceré veľké zmeny, ako je aktualizácia EIP-4844, ktorej cieľom je znížiť transakčné poplatky na druhej vrstve L2. Aktualizácia zahŕňa tiež zmeny konsenzuálnej aj vykonávacej vrstvy Etherea, podrobne opísané v vylepšení s označením EIP-7569. Kľúčové zmeny v protokole sú pod označením EIP-1153 a jedná sa o operačné kódy prechodného úložiska, zmena s označením EIP-4788 sa zameriava na koreňový blok Beacon v EVM (Ethereum Virtual Machine), vylepšenie EIP-5656 sa týka inštrukcie na kopírovanie pamäte, atď. Pokiaľ ide o zmeny konsenzuálnej vrstvy, tak špecifikácie možno nájsť v priečinku Deneb v úložisku ethereum/consensus-specs. Zmeny vykonávacej vrstvy sú načrtnuté v prepojených EIP, pričom špecifikácia Pythonu prebieha v úložisku ethereum/execution-specs. Okrem toho Deneb vyžaduje úpravy rozhrania Engine API na komunikáciu medzi uzlami na úrovni konsenzu a vykonávania, ktoré sú podrobne uvedené v súbore cancun.md v úložisku ethereum/execution-apis.

Pre používateľov Etherea alebo od držiteľov ETH sa nevyžaduje žiadna akcia, pokiaľ to nenariadi ich burza alebo poskytovateľ SW alebo HW peňaženky. Prevádzkovatelia uzlov musia aktualizovať svojich klientov na špecifikované verzie, aby zabezpečili kompatibilitu s aktualizáciou Dencun. Stakerom sa tiež odporúča, aby aktualizovali svoj beacon node aj klienta validátora s možnosťou vyskúšať si proces aktualizácie na ephemery.dev. 

Neúčasť na aktualizácii bude mať za následok synchronizáciu s pre-fork blockchainom, čo povedie k nekompatibilite so sieťou Ethereum po Dencune. Vývojárom aplikácií a nástrojov sa odporúča, aby preskúmali EIP zahrnuté v Dencune z hľadiska možného vplyvu na ich projekty, a to najmä so zreteľom na EIP s dôsledkami spätnej kompatibility.